”Pröva styre med Kristdemokraterna”

Socialdemokratiska kommunpolitiker vill se fler koalitioner med Kristdemokraterna. Även på nationell nivå.
– Redan före förra valet efterlyste jag samarbete med mitten och nu gör jag det ännu mer, säger Lars Stjernkvist.

De två partierna hålls fram som motpoler. Ändå tycker såväl kristdemokratiska som social­demokratiska kommun­politiker att det fungerar bra att regera tillsammans på lokal nivå.

Lars Stjernkvist var partisekreterare i Socialdemokraterna 1999–2004 och satt  riksdagen under två mandatperioder på 1990-talet.

Han är ett aktat namn inom den social­demokratiska rörelsen och i dag styr han Norrköping tillsammans med KD, L och C. Lars Stjernkvist rekommenderar andra socialdemokrater att pröva den här typen av samarbete.

– Redan före förra valet efterlyste jag samarbete med mitten och nu gör jag det ännu mer, säger han.

På frågan om denna block­överskridande koalitionsmodell borde prövas i riksdagen är svaret entydigt postivt från den tidigare partisekreteraren:

– Ja.

Missnöjd med rikspolitiken

Lars Stjernkvist är inte ensam om att vilja se en förändring i riks­politiken. Han får medhåll av sin partikamrat Kenneth Nilsson som är kommunstyrelsens ordförande i Örebro där S för andra mandatperioden styr tillsammans med KD och C.

När det gäller rikspolitiken är Kenneth Nilsson inte nöjd med hur det är i dag.

– Jag tycker att det är uppenbart att den hårda låsning till block­politiken som präglar arbetet i riksdagen knappast gagnar Sveriges utveckling, säger han.

Retoriken skiljer

Kenneth Nilsson tycker att S och KD i rikspolitiken, men kanske framför allt i retoriken, ligger mycket längre ifrån varandra än vad de två partierna gör i den dagliga praktiska politiken.

– Självklart finns det skillnader i synsätt mellan S och KD men det finns också stora likheter. Vi kan konstatera att alla tre partierna i majoriteten i Örebro har en bakgrund i viktiga folkrörelser som varit med och byggt upp Sverige.

Norr om Stockholm i Upplands-Bro styr S också tillsammans med KD, här i en koalition med C och MP.

– Min starka övertygelse är att Sverige behöver mer samarbete och mindre blockpolitiskt tänkande. Jag tror att väljarna vill se partier i riksdagen som tar ansvar. En block­överskridande koalition på riksplan måste byggas av partier som är beredda att samarbeta respektfullt, säger socialdemokraten Camilla Janson som leder koalitionen.

Få protesterade

Internt fanns det hos Socialdemokraterna i Norrköping inte något riktigt motstånd mot att ingå en koalition med KD. Det var främst lite oro.

– Framför allt handlade oron om familjepolitiken. Men som sagt, det var förhållandevis få reaktioner, säger Lars Stjernkvist.

I Upplands-Bro var det ett enhälligt beslut på det socialdemokratiska medlemsmötet att ingå i koalitionen. I Örebro har det interna stödet i Socialdemokraterna varit stort vid båda de tillfällen då S satt sig tillsammans med KD.

Markerar mot Sahlin

Tidigare motsättningar mellan partierna tonas ned. Inte minst av Lars Stjernkvist som markerar att han inte håller med om det Mona Sahlin sa när hon var partiledare för Socialdemokraterna.

Hon sa då att hennes parti var emot allt som Kristdemokraterna stod för.

– Visst finns betydande skillnader mellan partierna men också frågor som förenar, inte minst det sociala engagemanget och försvaret av en fungerande offentlig välfärd. Om det dessutom som i Norrköping finns kloka representanter för KD, då överväger möjligheterna riskerna, säger han.

Bra för kommunerna

Camilla Janson menar att det politiska läget med Sverigedemokraterna kräver ett blocköverskridande agerande.

– Alternativet är att låta Sverige­demokraterna diktera villkoren i svensk politik vilket jag självklart är starkt emot, säger hon.

Alla tre socialdemokrater ser sina kommuner som vinnare i det blocköverskridande samarbetet. Det ger stabilitet och långsiktighet.

– En förutsättning för samarbetet är att alla inblandande upplever sig mer som vinnare än som förlorare, säger Lars Stjernkvist och betonar att samarbetet känns bättre nu än när det inleddes.

Möter nyfikenhet

När det gäller allmänhetens uppfattning om det blocköverskridande styret förklarar Kenneth Nilsson att det naturligtvis finns olika åsikter men i huvudsak är det positiva reaktioner.

– Många upplever det som positivt att vi kan samarbeta över blockgränsen. Det hör naturligtvis samman med att vi också upplevs kunna leverera en politik för att utveckla Örebro, säger han.

– Jag möts av nyfikenhet och väldigt mycket positiva reaktioner på kommunens utveckling från allmänheten. Efter ett och ett halvt år kan vi bocka av många av våra löften och kommunen befinner sig i en positiv utvecklingsspiral.

– Upplands-Bro tillhör Sveriges tio mest expansiva kommuner, och är en av rikets tio mest kostnads­effektiva, säger Camilla Janson.