Adaktusson: Låt oss stoppa folkmordet

Den kristna minoriteten i Irak och Syrien just nu för ett folkmord. Begreppet folkmord finns i folkrätten för att sätta ord på det det obeskrivliga, men också för att understryka omvärldens ansvar att ingripa. Det är tragiskt att konstatera att övergreppen pågår utan robusta reaktioner från omvärlden.

Frågan vad vi kan göra för att bistå och hjälpa dem som förföljs på grund av sin tro blir mer brännande för varje dag som går.

Rapporterna om övergrepp mot kristna tilltar, våldet trappas upp, människor våldtas och mördas. I stora delar av Irak och Syrien är Islamiska staten på väg att fullborda sin etniska och religiösa rensning.

Det är tragiskt att tvingas konstatera att övergreppen pågått och pågår utan robusta reaktioner från omvärlden. De politiska beslutsprocesserna drar ut på tiden – nationella regeringar, EU och FN reagerar långsamt eller i värsta fall inte alls.

Detta gäller även den svenska regeringen som under lång tid tycks ha valt politisk tystnad i relation till förföljelsen av troende kristna. Pliktskyldigt har utrikesministern fördömt Islamiska statens våld mot kristna, men nogsamt har hon aktat sig för begreppet folkmord och hon har avvisat förslaget om en fredad zon på Nineveslätten.

EU fördömer förföljelsen

I slutet av mars antog Europaparlamentet på Kristdemokraternas och mitt initiativ en resolution som tydligt fördömer förföljelsen av kristna, och ger sitt stöd till en fredad zon i norra Irak. I resolutionen uppmanas också EU-länderna att militärt stödja de lokala skyddsstyrkor som finns bland
assyrier/syrianer/kaldéer.

Dessvärre har de flesta medlemsländer valt att bortse från parlamentets beslut och av den anledningen arbetar mitt kansli och jag sedan en tid tillbaka med en upp­följande resolutionstext. Konkret handlar det om att ta fram en resolution där EU och dess medlemsländer uppmanas att erkänna övergreppen på kristna och andra etno­religiösa grupper som folkmord.

Begreppet folkmord definieras i FN:s folkmordskonvention från 1948 som gärningar ”utförda i akt och mening att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk rasmässigt bestämd eller religiös grupp”.

Med andra ord; framför våra ögon utsätts den kristna minoriteten i Irak och Syrien just nu för ett folkmord. Begreppet folkmord finns i folkrätten för att sätta ord på det oerhörda, det obeskrivliga, men också för att understryka omvärldens ansvar och skyldighet att ingripa. Nyligen diskuterades detta inom EPP-gruppen i Europaparlamentets utrikesutskott. Glädjande nog fick mitt resolutionsförslag om folkmord starkast möjliga stöd.

Detta är ett viktigt första steg mot ett beslut i plenum som förhoppningsvis kan komma redan i januari. Men mycket arbete återstår och nu gäller det att söka stöd även från övriga partigrupper. Inför det avskyvärda som sker i spåren av Islamiska statens härjningar borde det vara möjligt att nå bred politisk uppslutning bakom folkmordsresolutionen.

Stöd hos liberalerna

En förhoppning om att detta faktiskt ska vara möjligt tändes när en spansk kollega häromdagen lovade att driva mitt förslag i den liberala partigruppen, Alde. I ett personligt mejl skrev han: ”Även om jag är ateist inser jag att förföljelsen av kristna handlar om folkmord. En utplåning av kristenheten i Mellanöstern skulle vara en tragedi, inte bara för kristna, utan för oss alla”.

Så är det. Låt oss hjälpas åt för att uppmärksamma och stoppa det folkmord som pågår i Irak och Syrien.