Agera för starka företag inom EU

Det europeiska samarbetet i Europa hotas i dag av de största utmaningar som man stått inför sedan unionen grundades. För att skapa fler jobb och minska påfrestningarna från den ökade invandringen, krävs det gynnsamma villkor för företagen inom EU:s inre marknad.

Det är 64 år sedan grunden till EU lades genom stiftandet av Kol- och stålunionen 1952. Den gången spelade näringslivspolitiken en avgörande roll i återuppbyggandet av ett Europa i ruiner.

I dag är Europa och det europeiska samarbetet hårt pressat av nya allvarliga utmaningar.

Näringslivet måste nu på nytt få bli en del av den politiska lösningen på dessa utmaningar.

En osäker framtid

Den fruktansvärda situationen i Syrien med IS folkmord, förföljelse och terror, och de utbredda in­humana förhållandena i Mellanöstern har lett till en extrem ökning av invandring från området till framförallt EU.

Människor flyr för sina liv i överfulla långt ifrån sjövärdiga båtar, och många mister livet redan innan de hunnit fram till friheten och tryggheten i Europa.

För de som överlever den livsfarliga resan väntar en osäker framtid i ett Europa lamslaget av interna låsningar och kriser.

Otillräcklig lösning

Hur ska EU hantera flyktingkrisen och pressen den lägger på enskilda medlemsländer som Sverige, Tyskland med flera liksom på hela unionen?

Den långsiktiga lösningen handlar givetvis om att snarast möjligt stabilisera situationen och skapa fred i Syrien och andra oroliga delar av Mellanöstern. Då minskar också antalet flyktningar från området.

Men den lösningen är inte tillräcklig för att hantera utmaningarna kring mottagandet av de flyktingar som redan har kommit till Sverige och Europa. En del återvänder kanske en dag till sina hemländer men många kommer sannolikt att stanna kvar.

Integrationen avgör

Den fördelningsmekanism som det har beslutats om inom EU är en god utgångspunkt för att fördela bördan mer rättvist mellan EUs medlemsländer, men jobbet slutar inte där.

Efter att de flyttats runt handlar det om att få människor i utbildning och jobb. Vidare att integrera dem i den kultur och de värderingar som samhället i Sverige och andra europeiska länder bygger på, och ge dem en god grund att bygga vidare på.

Hur vi löser dessa utmaningar kommer att bli avgörande för Sveriges och Europas fortsatta framgång, säkerhet, trygghet och välstånd.

Företagen behöver stöttas

Här behövs Kristdemokraterna mer än någonsin i europeisk politik. Vi kan redan vara stolta över att som första parti ha lagt fram konkreta, enkla förslag på hur vi kan sänka trösklarna för nykomna i Sverige att komma in på arbetsmarknaden och därmed underlätta deras integration och försörjning.

Men vi behöver göra ännu mer. För att skapa ännu fler jobb och en ökad tillväxt i Sverige och Europa som kan hjälpa till att minska samhällsutmaningarna kring den ökade invandringen, krävs det gynnsamma villkor för svenska och andra företag inom EU:s inre marknad.

Därför behöver vi en starkare och tydligare närvaro från Kristdemokraterna i den näringslivspolitiska debatten i EU – både på makro- och mikronivå, för att påverka ramvillkoren och spelreglerna för föret agen.

Kristdemokratin gör skillnad

Det europeiska samarbetet och säkerheten i Europa hotas i dag av de största utmaningar som Europa stått inför sedan unionen grundades som ett freds- och tillväxtfrämjande projekt efter andra världskrigets slut. Här kan vi Kristdemokrater med vår svenska pragmatism och näringslivsvänliga politik göra en positiv skillnad för Sverige och EU.

Jag vill se ett Kristdemokraterna som i Europaparlamentet står upp för schyssta villkor för företag och konsumenter i den europeiska näringslivs­politiken, och som värnar deras intressen på den inre marknaden.

Ett Kristdemokraterna som tar debatten om en hållbar och ansvarsfull europeisk kapitalmarknad, som säkrar god och enkel tillgång till finansiering för svenska företag och som balanserar Sveriges intressen med euroländernas.

Underlätta grön energi

Och sist men inte minst ett Kristdemokraterna som driver en förnuftig europeisk energi-, miljö- och klimatpolitik som gör det möjligt för Sverige att maximera förutsättningarna för att framställa grön energi och drivmedel, och att ställa om till fossilfritt.

Det utan att hindras av krångliga, icke ändamålsenliga EU-regler.