Ändra reglerna för flyttskatterna

Många bor kvar i för stora hus på grund av reavinstbeskattningen. Det är inte storleken på skatterna som är problemet, utan tidpunkten när skatten tas ut menar fem kristdemokrater i en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren.

Reglerna kring flyttskatterna måste ändras för att få fart på bostadskedjan. Att flyttkedjan inte fungerar gör det svårt för unga och barnfamiljer att få bostad, och för företag att rekrytera.

Människor behöver ges utrymme att hitta ett boende som de efterfrågar utan att politiken står i vägen. Det skriver fem kristdemokrater i eni 

De påpekar att flyttskatterna gör att människor drar sig för att byta bostad trots att de har behov av det. Många bor kvar i för stora hus på grund av reavinstbeskattningen. Kristdemokraterna anser inte att storleken på skatterna är problemet, utan tidpunkten när skatten tas ut.

Ta bort taket

Därför föreslår de att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort liksom för betalningen av räntan på uppskovet, om man köper ny bostad. I stället ska reavinstskatt och uppskovsränta betalas när personen inte längre gör något uppskov.

Exempelvis när personen flyttar till hyresrätt, till särskilt boende eller avlider. Bristande rörlighet försvårar också nyproduktion då färre är beredda att sälja sin bostad och på det sättet finansiera en nyproducerad, skriver de.

Debattörerna tycker inte att flyttskatterna ska sänkas, ett förslag som förekommer i debatten, med sänkta ränteavdrag som finansiering. Ett dyrt förslag som skulle drabba inte minst barnfamiljer och försvåra bostadsfinansiering, anser KD.