Anhörigvården måste prioriteras

Vänsterpartiets nya utspel är så nära ett plagiat som man kan komma. Visst kan det vara så att partiet har kommit på bättre tankar. Men det kan också vara ett blint taktiserande. Oavsett skäl behöver anhörigvården föras upp på agendan.

För fyra år sedan yrkade Vänsterpartiet avslag på Kristdemokraternas förslag om VAF-dagar för vård av förälder, i socialförsäkringsutskottet. Nu har man döpt om det gamla förslaget och kallar det istället för ”anhörigdagar”.

Handlar det om en kovändning i en fråga eller en cynisk politisering av omsorgen om äldre? Avgör själv!

Vänstern illustrerar behovet av dessa anhörigdagar med ett exempel om att följa med en åldrig mamma till doktorn. När kristdemokraten Annika Eclund föreslog VAF i en riksdagsmotion för fyra år sedan, så jämförde hon vård av förälder med VAB, vård av barn. Eclund menade att denna form av stöd skulle behövas ”då en äldre anhörig, närstående eller vän behöver ha sällskap exempelvis till läkare”.

Blind taktik?

Vänsterpartiets nya utspel är så nära ett plagiat som man kan komma. Visst kan det vara så att partiet har kommit på bättre tankar. Men det kan också vara ett blint taktiserande. Sett till den politiska debatten hösten och vintern 2012 talar allt för det senare.

För fyra år sedan gick nämligen fackförbundet Kommunal till kraftig attack mot alliansregeringen och den dåvarande äldreministern Maria Larsson, KD, i just frågan om anhörigvård. Kommunal hävdade att den svenska äldreomsorgen var i förfall och att anhöriga tvingades ta över.

Påståendena gick stick i stäv med verkligheten. Då hade äldreomsorgens resurser inte minskat i förhållande till antalet äldre personer med behov. Sverige investerade mest pengar av alla OECD:s medlemsstater på äldreomsorgen, som del av BNP.

Kommunal gick emot

Kommunals ordförande var glasklar i sin uppfattning: ”Alla behov som en äldre har ska i första hand tillgodoses av samhället.” Anhöriga skulle inte behöva belastas och ta ledigt från sina arbeten för att hjälpa en äldre anhörig. Enligt Nordström var anhörigvård en kvinnofälla och ”ett stort bekymmer för jämställdheten”.

Kommunal är Sveriges största fackförbund med över en halv miljon medlemmar. En av de största branscherna som företräds av Kommunal är hälso- och sjukvården där många undersköterskor och skötare arbetar. Detta är en grupp som både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna traditionellt har lyckats stå mycket nära.

Kan det vara förklaringen till att dessa två partier yrkade avslag på Eclunds motion då den behandlades i riksdagsutskottet?

En fråga om medmänsklighet

Under Kristdemokraternas ledning kom Alliansen med en lagändring som gav den anhörige laglig rätt till stöd för anhörigvård. Lagen finns sedan 1 januari 2009 och den klargjorde kommunernas skyldighet att ge ett individuellt utformat stöd till den som ger anhörigvård.

Efter regeringsskiftet 2014 har Socialstyrelsen inte fått några nya uppdrag av regeringen när det gäller anhörigvård. Vilket är beklagligt.

Oavsett skäl till att Vänsterpartiet lyfter denna fråga är det rätt. Anhörigvården behöver aktualiseras.

Trygghet för sjuka

Som stödparti till regeringen sitter vänsterpartisterna med vid framskrivande av budgeten. Därför får vi hoppas att vänsterns ekonomiska talesperson fortsätter att betona att ”det är djupt medmänskligt att vilja finnas till hands
för sina åldrande föräldrar”.

Det är rätt. Lika sant som att det är en fråga om livskvalitet att närstående personer får möjlighet att vara tillsammans under en period av svår sjukdom. För den som är sjuk innebär det en trygghet att ha anhöriga i närheten.

För den som vårdar sin anhörige är det också betydelsefullt att få möjlighet att ge det stöd och den tillsyn som behövs.