Attefall: Gör en fel straffas alla

Om det finns misstankar om att en religiös friskola bryter mot reglerna är det väl bara för Skolinspektionen att besöka skolan. Men så resonerar inte statsrådet Aina Hadzialic, S.

Gymnasieminister Aida Hadzialic, S, vill förbjuda religiösa friskolor, sade hon till Aftonbladet den 27 maj. Skälet är att någon skola har delat upp undervisningen efter kön.

Vi ser fler och fler exempel på hur man rycker ut en företeelse eller händelse och drar alla över en kam när det kommer till området religion. Vi kommer att få se ännu fler exempel på detta nu när regeringen tillsatt en utredning som ska se över stödet till trossamfunden.

Vad som sker i en moské eller frikyrkoförsamling rycks ur sitt sammanhang och tas som intäkt för att ifrågasätta statens ekonomiska stöd eller religionsfriheten i sig.

Inte slentrianmässigt

Tänk om vi var lika snabba att fördöma idrotten och kräva stopp för den miljardrullning som pågår till svensk idrott bara för att där förekommer sexuella övergrepp, doping, mobbning, riggade matcher, utslagning och slagsmål.

Nu ifrågasätts alltså alla religiöst präglade friskolor eftersom det tydligen förekommer könsuppdelad undervisning på vissa skolor. I princip ska vi inte dela upp undervisningen efter kön, men samtidigt vet vi att det förekommer.

Det kan vara mer eller mindre vanligt på idrottslektioner, det kan vara av ordningsskäl eller i ämnen där det är svårt att låta alla få komma till tals om tjejer och killar sitter i samma rum. Det finns situationer där det kan vara rimligt att dela upp undervisningen. Men det ska inte ske slentrianmässig, men av genomtänkta skäl.

Besök skolan

För en tid sedan fick också en kommunal skola i Strängnäs påpekanden från Skolinspektionen för att den haft könsuppdelad idrottsundervisning utan pedagogiska skäl.

Vad jag vet har regeringen inte aviserat något förbud mot kommunala skolor. Om det finns misstankar om att en skola bryter mot reglerna är det väl bara för Skolinspektionen att besöka skolan.

Men så resonerar alltså inte statsrådet Aina Hadzialic. Istället vill hon förbjuda alla skolor med religiös profil. Det är en attack på religionsfriheten.

Emot grundlagen

Religionsfrihet är rätten att slippa religiös påverkan, men lika mycket rätten att få utöva sin religion. Den socialdemokratiska gymnasieministern går emot Europakonventionen som införlivats i svensk grundlag.

Där står det tydligt att staten ska ”respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”.

Är då detta med konfessionella skolor en stor företeelse? Enligt Skolverket finns i dag 66 konfessionella friskolor i grundskolan, 54 av dem är kristna, elva muslimska och en judisk. Möjligen är det ivern att vinna tillbaka sverigedemokratiska väljare som gör att attacken riktas mot dessa fåtal skolor.

Alla skolor drabbas

Hadzialic vet att sådana här uttalanden riktar blicken i första hand mot muslimska friskolor, och mot dem är det lätt att slå i det nu rådande debattklimatet. Och så attackeras alla skolor, kristna, muslimska och judiska.

Lägg därtill att de konfessionella skolorna lyckas bättre än skolor i allmänhet, så blir ministerns uttalande ännu mer anmärkningsvärt.