Attefall: Vår tid präglas av oreda

I den svenska stabila demokratin är det kaos och allmänheten har bottenlågt förtroende för regeringen. Att människor är förvirrade är knappast förvånande. I denna stora oredans tid är ledarskap och framtidstro den stora bristvaran.

Det känns som att det nu är den stora oredans tid. Uttrycket kommer från en period i Rysslands historia som varade mellan åren 1604 och 1613. Perioden kännetecknades av en svår politisk, ekonomisk och social kris, vilket ledde till en tillfällig kollaps för den ryska staten.

Tsarerna tillsattes och störtades titt som tätt. Mellan dessa försökte den Falske Dmitrij II hävda sin rätt till tronen och något senare var det tänkt att den svenske tronarvingen Karl Filip skulle bli Rysslands tsar, men det misslyckades.

Den stora oredan föregicks av fyra års missväxt mellan åren 1600 och 1603, där det till och med under sommarmånaderna förekom frost och där snön föll i september. Den 17 mars 1611 genomförde polackerna en människoslakt på Moskvas gator vilken började med meningsskiljaktigheter på en marknad. Som en följd av den polska massakern dog 7 000 Moskvabor.

Visst kan vi idag tala om den stora oredans tid. En tid när inget är som förr.

Ett annorlunda läge

Tänk efter och gå tillbaka några år. Vem trodde att Ryssland militärt skulle intervenera i ett annat europeiskt land? När såg vi senast en så konfliktfylld och komplicerad situation i Mellanöstern? Rysslands aggressiva uppträdande och terrorismen gör att det säkerhetspolitiska läget aldrig varit mer komplicerat för vårt land. Osäkerheten kryper in under skinnet på oss.

Uppemot 2 000 flyktingar per dag kom till Sverige under hösten. Totalt mer än 160 000 under förra året. Den svenska befolkningen växer i en takt som aldrig förr. Vi passerar tio miljoner invånare under detta år. Bristen på bostäder är skriande, varenda lägergård är uppbokad som flyktingförläggning och i bilhallar och kontorsutrymmen samlas flyktingar i avvaktan på var de kan få bo under asylprövningen. Vi har flyktingar i tältläger i Sverige!

Vi har en riksbank som desperat jagar efter inflation och vi har minusränta. Att låna är nästan gratis. Inte undra på att bostadspriserna ständigt slår nya rekord. Och vem trodde att ett så stort och välrenommerat företag som Volkswagen medvetet skulle fuska med avgasutsläppen för miljontals av sina bilar.

Storbritannien är på väg att lämna EU och Schengensamarbetet ser ut att kapsejsa.

Problemfylld tillvaro

I den svenska stabila demokratin är det kaos. Sverigedemokraterna är Sveriges tredje största parti. Allmänheten har bottenlågt förtroende för regeringen. Partierna har i dag helt andra åsikter än de hade för ett kvartal sedan. Konfliktlinjerna går kors och tvärs, och snart mer inom partier än mellan partier.

Att människor är förvirrade är knappast förvånande. Mer förvånande är att de politiska partierna inte verkar förstå det. I denna stora oredans tid är ledarskap och framtidstro den stora bristvaran.

Politiskt kaos, klimatproblem, terrorism och oro kännetecknar både tillvaron i dag och under den stora oredans tid i Ryssland. Efter den stora oredan tillträdde Mikael Romanov som tsar och Romanov-släkten hade sedan makten i 150 år. Kanske, utan jämförelser i övrigt, kan vår tids oreda leda till ett nytt ledarskap i Sverige. Men då krävs just ledarskap. Än så länge ser vi lite av det i vårt land.