Budgeten bekräftar behovet av KD

Tron på att lösningen finns i särskilda frågor, leder lätt till ett jagande efter lediga ytor på spelplanen. Med sin budgetmotion visar Kristdemokraterna att partiets samhällsanalys med människovärdet i centrum, står fast.

En partibudget presenterar inte bara partiets politik, utan visar även dess prioriteringar. Räknat i kronor kan väljarna se vilka frågor som prioriteras och politiska kommentatorer kan förklara partiernas politiska inriktning.

Efter att Kristdemokraterna kommit med sin budgetmotion har det sagts att partiet har återvänt till sina gamla positioner genom fokuseringen på barnfamiljer och äldre.

Någon vecka före Kristdemokraternas budgetpresentation förklarade partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson i Ekots lördagsintervju att väljarna vill se att partiet varaktigt står upp för det Kristdemokraterna är känt för, och påpekade att fokuseringen på hårdare frågor som försvars- och kriminalpolitik, har gjort att väljarna inte riktigt känner igen partiet. Det är en korrekt analys.

Budgeten speglar inriktningen

Runtom i den kristdemokratiska rörelsen har just den sortens invändningar hörts från partiaktiva medlemmar. Vilket inte alls är förvånande. Tvärtom är det en följd av den verklighet som den största gruppen kristdemokratiska politiker är upptagna av.

Sett till de positioner som de lokalt engagerade kristdemokraterna har som sitt fögderi, är det inte sällan social- och äldrenämnder vid sidan av ansvaret för kultur- och fritid. Det är välfärdsfrågor och civilsamhället.

Detta är frågor som även återfinns på nationell nivå och som dessutom till stora delar var ett kristdemokratiskt ansvarsområde under Alliansens åtta år i regeringsställning.

Jakt efter lediga ytor

Det är ingen hemlighet att en del kristdemokrater tyckte att regeringsinnehavet gjorde partiet för enkelspårigt. Kritikerna menade att frågorna på socialdepartementet inte gav några större framgångar.

Men fixeringen vid tron på att lösningen finns i särskilda frågor, leder lätt till ett jagande efter lediga ytor på spelplanen. Det försök till positions- och fokusskifte som partiet har gjort har inte gett partiet det uppsving man längtar efter.

Kan det i stället handla om att identifiera samhällsutmaningar och adressera dem i rätt tonläge?

Behoven finns kvar

I den valrörelse som gav Kristdemokraterna sitt hittills bästa valresultat talade den dåvarande partiledaren Alf Svensson om en våg av godhet. Fyra dagar före val dagen skrev Aftonbladets Jan Helin: ”Exakt hur denna våg av godhet ser ut förblir oklart. Men det spelar mindre roll, känslan Alf Svensson förmedlar rycker tag i åhörarna.”

Tidningarnas Telegrambyrå återgav finaltalet från KD-ledaren i den valrörelsen: ”Vi behöver mer tid för varandra, för våra barn och våra äldre, sätta gränser och ledas av en inre kompass.”

Detta är behov som finns även 18 år senare. Och det är utmaningar som KD-budgeten adresserar.

Står upp för människovärdet

Det finns inte ett behov av sju, fem eller tre partier som försöker bjuda över varandra när det gäller antalet miljarder till fler batonger och bataljoner. Däremot behöver Sverige ett parti som konsekvent står upp för det absoluta människovärdet.

Skulle Kristdemokraternas budgetmotion antas skulle fler jobb skapas, pensionärerna och barnfamiljerna skulle få en bättre ekonomi, välfärden förbättras och fler poliser skulle finnas på plats där det nu råder otrygghet.

Med sin budgetmotion bekräftar Kristdemokraterna behovet av partiet i svensk politik och bevisar för såväl osäkra medlemmar som väljare att den kristdemokratiska samhällsanalysen står fast.