”Det behövs en ny flyktingpolitik”

Kristdemokratiska ungdomsförbundet anser att FN:s flyktingkonvention är förlegad. Den fungerar inte i dagens globaliserade värld. Alla aktörer behöver hjälpas åt menar KDU som nu föreslår ett antal reformer.

KDU vill se en moderniserad migrationspolitik där mottagandet av kvotflyktingar är central. Hugo Fiévet, andra vice ordförande i förbundet, är huvudförfattare till förbundets förslag.

– Den flyktingkonvention vi följer är anpassad efter de europeiska flyktingarna från andra världskriget. Världen ser inte ut så längre med dagens stora flyktingströmmar från Mellanöstern och Afrika.

– Asylrätten är dessutom redan satt ur spel i allt väsentligt. Sverige har medverkat till det. Vi har ju kraftigt begränsat möjligheten att söka asyl och Kristdemokraterna har röstat för det, säger Hugo Fiévet.

Hur är asylrätten satt ur spel?

– Det är som att vi har bjudit in till en fest men grävt en vallgrav runt partylokalen, slängt nyckeln och byggt en mur. Även om det inte är Sverige som har gjort detta till största delen, så går det ju i allt väsentligt inte att söka asyl legalt i Sverige.

– För att göra det skulle du behöva ta en båt från till exempel Afrika och inte gå i land någonstans förrän du är framme i Göteborg.

Men om man sätter sin fot i Sverige, ska man som idag, få sin asylförfrågan prövad?

– Givetvis.

I Poletik den 10 augusti intervjuades Magnus Jacobsson, KD-politiker, som varit ordförande i KDU och riksdagsledamot för KD. Han är väldigt kritisk till både sitt partis och ungdomsförbundets migrationspolitik. Han anser att det rimmar illa med kristdemokratisk ideologi när man talar om tak och begränsningar.

– Naturrätten och den klassiska kristdemokratiska idétraditionen bjuder att vi ska stödja alla som behöver stöd, säger Magnus Jacobsson till Poletik.

Det är en människorättslig vision som han anser inte går att rucka på. När det gäller praktisk politik säger Jacobsson att han är övertygad om att Sverige klarar flyktingkrisen, då det mesta talar för att ett växande land har en växande ekonomi.

Har KDU övergett ideologin för pragmatiska lösningar?  

– KDU tar givetvis avstamp i en ideologi. En anledning till att jag är kristdemokrat är för att KD har en realistisk ideologi och inte bara svävar bland molnen, säger Hugo Fiévet.

– Om jag ska sammanfatta vår hållning så kräver den kristdemokratiska synen på människovärdet och solidaritetsprincipen att alla länder, och alla människor som är aktörer, gör sitt yttersta för att hjälpa så många människor som är på flykt som möjligt och med en långsiktigt hållbar lösning.

– Då landar vi i slutsatsen att det är djupt oansvarigt att hävda att alla kan komma till Europa, till Sverige, och låtsas som om det inte kommer att skapa problem.

Dublinförordningen ur spel

I dag är Dublinförordningen satt ur spel då många låter bli, eller inte får, registrera sig i länder de passerar innan de når Sverige. De flesta anländer också utan ID-handlingar. KDU anser att det behövs ett mycket mer ambitiöst frontexsystem så man ser till att registrera alla.

– Med modern teknik skulle man också kunna registrera människor så att det inte spelar roll om de slänger sina ID-handlingar, säger Hugo Fiévet.

Idealet är att man ska kunna erbjuda hjälp till så många som möjligt, förklarar han, men att det finns ett tak för hur många Sverige klarar av att ta emot. Därför är det viktigt att alla länder tar sitt ansvar.

KDU vill tiofaldiga antalet kvotflyktingar, som är 1 900 om året i dag. Regeringen vill istället höja antalet till först 3 000 och sedan 5 000.

– Det är löjligt lite eftersom det är ett så effektivt sätt att hjälpa människor. Sverige bör skicka den signalen internationellt, att det är en bra metod och att vi vill jobba utifrån den.

KDU vill också könskvotera kvotflyktingarna, så att fler kvinnor tas emot. Är det rättvist?

– Redan i dag har man ett system där man väljer människor från olika länder, med olika etnicitet. Att även ha en kvot efter kön tycker jag inte är speciellt märkligt, särskilt som mottagandet hittills har varit väldigt ojämnt. Förra året var 70 procent av de asylsökande män, och i gruppen yngre än 40 år var andelen män ännu större.

– Det är en kritik som KDU-ordförande Sara Skyttedal har lyft bra. Det är ganska udda att framför allt människor på vänsterkanten som talar väldigt mycket om feminism inte är intresserade när det kommer till att erbjuda speciellt kvinnor bra villkor för att söka asyl.

– Det är framför allt män som kan fly och det är förståeligt men problematiskt, säger Hugo Fiévet.

Ni är mer generösa än vad som är fallet i Sverige i dag när det gäller anhöriginvandringen!

– Vår linje är samma som Kristdemokraternas, att man ska få förenas med barn under 18 år och make eller maka. Precis som KD så avstår vi från försörjningskravet.

– En av huvudanledningarna till att regeringen nu har känt sig tvungen att begränsa anhörig­invandringen, vilket jag kan ha förståelse för, är ju att man inte hittat en alternativ migrationspolitik tidigare.

– Det är ju en konsekvens av den väldigt stora migrationen. Hade vi haft en bättre organiserad migration tidigare hade vi inte behövt göra den här reformen.

KDU vill placera alla asylsökande i transitzoner. Vad innebär det?

– Det är samma förslag som Kristdemokraternas och det är för att kunna registrera folk, och få en så snabb och effektiv hantering som möjligt i början. Centralisera verksamheten dit människor kommer, förslagsvis i södra Sverige.

KDU anser att en asylsök­ande som begår ett brott har förverkat sin asylrätt. Är det humant och värdigt ett rättssamhälle?

– Man måste förstås väl definiera vad man menar med brott. Det ska givetvis vara i kategorin grövre brott, inte snatteri. Här finns givetvis en motsättning, där sökandet av asyl står i relation till ett skyddsbehov, men samtidigt är det tämligen udda i och med att asyltrycket är så högt att aktivt prioritera personer som väljer att begå brott.

– Men om verkställningshinder föreligger, så kommer man att stanna. Det är inte så mycket att göra åt det, säger Hugo Fiévet.

Många har fått avslag på sin ansökan, eller inte sökt asyl, men lever här ändå. Vill ni förbjuda försörjningsstöd till dem?

– Det stämmer. Det offentliga ska inte prioritera illegala när asyltrycket är så stort. Det finns frivillighjälp och ingen ska förstås behöva svälta, i ett specifikt fall kan en socialsekreterare välja att stödja på något sätt.

– Men på det generalla planet ska det vara så att om du vistas illegalt i Sverige och lämnar in en ansökan om försörjningsstöd så ska utgångspunkten vara omedelbart avslag, säger Hugo Fiévet.

KDU har sagt att ni också vill förbjuda kommuner att erbjuda skolgång till barn som är här illegalt? 

– Det stämmer. Skola ska erbjudas barn i deras egna länder.

Dessutom trycker ni på för att man aktivt ska söka upp och avvisa dem som uppehåller sig illegalt i Sverige.

– Ja, det är ju det man har försökt med varierande resultat. Det är den rådande lagstiftningen även om en hel del politiker har låtsats som om den lagstiftningen inte finns. Men det är ju en självklarhet egentligen.

Vissa med uppehållstillstånd åker till sina hemländer, kanske på semester. Hur ser KDU på det?

– Om en person med flyktingstatus återvända visar det ju att personen inte hade asylskäl från början. I Irak är en stor del av landet säkert, då är det rimligen dit de borde ha sökt sig från början.

– Sen finns det mer spektakulära situationer där krigssituationen i landet har förändrats, så att det har uppstått säkra zoner.

– Men när skyddsbehovet inte längre kvarstår ska man återvända om man inte fått medborgarskap. Men har du blivit medborgare har du samma status som alla andra medborgare.

KDU vill också öka stödet i konfliktområden. Hur då?

– Till exempel i Afghanistan, där kan vi tänka oss att öka antalet FN-trupper. Och att i högre grad skydda flyktingläger med militär.

I dag använder Sverige en del av biståndsbudgeten till flyktingmottagning. Hur ser KDU på det?

– Man förstår ju varför regeringen har gjort så, men det är inte en idealisk situation. Det är ganska mycket vaccinpengar som går till annat, det är väldigt många människor som kan bli hjälpta med de pengarna.

Det finns de som anser att ni närmar er SD i migrationsfrågor!

– Vi förhåller oss överhuvud taget inte till SD. Den ideologiska grunden mellan partierna skiljer sig fundamentalt åt där huvudsyftet med Sverigedemokraternas politik är en begränsad invandring, oberoende av siffror.

– Idéer om internationell solidaritet är helt frånvarande. Dessutom är SD fruktansvärt dåliga och lägger inga intressanta förslag.

– Däremot sker det en poltik-­utveckling i Moderaterna och det är M som kommer att ha statsministerposten i en kommande alliansregering där KD ska vara med. Det är främst M vi ska förhålla oss till framöver.

Fotnot: Hela intervjun med Hugo Fiévet kan läsas i Poletiks pappersutgåva, nummer 34.