Det krävs motstånd mot Iran

Iran är den främsta uppbackaren av al-Assads regim i Damaskus. Vapen, soldater och legoknektar har skickats därifrån. Trots detta så har europeiska ledare varit mer på Irans sida under den senare tiden. Den svenska bilden av Saudiarabien har samtidigt målats i allt mörkare och kritiska färger.

Motsättningarna mellan Saudiarabien och Iran har lagt sig då dessa rader skrivs. Åtminstone i medierapporteringen. Men det finns allt för många skäl till att dröja kvar vid den Persiska viken. Som svensk är det självklart att bli indignerad över avrättningar.

Men det iranska missnöjet över att Saudiarabien avrättade den framträdande shiamuslimske predikanten Nimr al-Nimr är större än vreden över att saudierna tillämpar dödsstraffet och att 46 andra personer miste livet samtidigt som al-Nimr. Från januari till juli förra året avrättades 694 personer i Iran enligt människorättsorganisationen Amnesty. Trovärdigheten när det gäller att fördöma dödstraff är således inte särskilt hög.

Den svenska bilden av Saudiarabien har de senaste åren målats i allt mörkare och kritiska färger. Den så kallade ”Saudigate” som Alliansregeringen drogs med följdes av beskrivningar av kungadömet från den rödgröna regeringen som resulterade i att den saudiske ambassadören i Stockholm kallades hem för ett tag.

Och utrikesminister Margot Wallström blev plötsligt stoppad i porten till Arabförbundets möte, dit hon var särskilt inbjuden. Just detta är värt att notera för det visar på det inflytande som saudierna har bland arabländerna.

Inblandade i konflikter

Även Iran är mån om att upprätthålla sin intressesfär. Problemet är att dessa två länders intressen är ofta i samma land och de är alltid varandras motpoler.

Iran är den främsta uppbackaren av al-Assads regim i Damaskus. Vapen, soldater och legoknektar har skickats från Iran. Vid sidan av dessa har den likafullt iranskstödda terrorrörelsen Hizbollah i Libanon blivit allt viktigare i det syriska inbördeskriget då al-Assads egen armén inte räckt till.

Hur illa sedd Iran är, visar den Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkors uppmaning till alla arabstater att bryta sina diplomatiska förbindelser med Iran. När protesterna mot al-Assad­regimen började, krävde det saudiska kungahuset krävde regimens avgång och stöttar alltjämt de krafter som strider mot den.

I Jemen drevs förra året presidenten bort från landets huvudstad av rebeller uppbackade av Iran. I Riyadh reagerade kungahuset med att samla en koalition som under saudisk ledning började bomba rebellerna.

Härtill kommer sådant som Iran gör som inte står i relation till Saudiarabien. Stödet till terroriststämplade Hamas som styr Gaza har alltid varit generöst från ayatollorna i Teheran som återkommande uttrycker sitt hat mot staten Israel.

Europa vill göra affärer

Men när det gäller Iran känns det som att fokus alltför länge enbart varit på landets strävan efter att framställa kärnvapen. Och efter sommarens avtal mellan Iran och de fem länderna i FN:s säkerhetsråd samt Tyskland, har europeiska regeringar i det närmaste vallfärdat till Teheran för att få göra affärer med Iran när de internationella sanktionerna mot landet hävs. Därför har också kritiken mot Iran minskat.

I den nu uppkomna situationen har europeiska ledare varit mer på Irans sida. Den amerikanska tidningen The Wall Street Journal skrev i december om hur europeiska oljeraffinaderier redan gått med på att köpa 500 000 oljefat om dagen när sanktionerna är borta. Dessa oljeaffärer är också en del av konflikten mellan Riyadh och Teheran. I samma tidning skildrades hur Saudiarabien i väntan på detta gör allt för att vinna fler marknadsandelar. Bland annat i Sverige och Polen.

Det intressanta är att trots sanktioner mot Iran som förvisso drabbat landets befolkning, har regimen i Teheran ändå kunnat fortsätta att exportera och stödja terrorism. Men inte nog med det. Iran fortsätter att utveckla landets missilprogram och provsköt (efter avtalet) missiler som kan bära kärnvapen. Dessa provskjutningar bryter mot FN:s säkerhetsråds resolutioner. Iran klargjorde dessutom i början av året att så länge USA står bakom Israel kommer landet att fortsätta med sitt missil­program.

De som vill ta sida för Iran bör tänka sig noga för. Valet mellan Saudiarabien och Iran må vara som pest och kolera. Men faktum är att västvärlden och Israel behöver en muslimsk nation som står upp mot Iran.