Ett år med Poletik

För ett år sedan kom första numret av Poletik ut – en helt ny tidning, inriktad på opinionsbildning och fördjupning ur ett kristdemokratiskt perspektiv. Ett spännande första år där många intressanta frågor har lyfts fram i ljuset.

Tidningens tolv första månader har präglats av den förnyelse som det första numret av Poletik (nr 34) visade prov på: Att med ett stilistiskt renodlat grepp bevaka nationell och internationell politik och olika etiska frågor.

Varje nummer tar upp en aktuell samhällsfråga i form av en ”cover story” som oftast består av flera artiklar, intervjuer och bildillustrationer.

Under året har en rad ämnen behandlats: Flyktingfrågan, Natos framtida roll, Iraks betydelse för IS framväxt, bojkotten av Israel, framstegen inom prematurvård, LO:s nära band till socialdemokratin och olika näringslivs- och sysselsättningsfrågor, är några exempel.

Dessutom görs olika nedslag i politiska beslut och debatter, inom och utom kristdemokratin. Ett antal kåsörer, debattörer och skribenter belyser också olika ämnen som ryms inom tidningens bevakningsområden.

– Med små resurser har vi lyckats skapa just den tidningsprodukt som vi önskar, där frågorna som vi skrivit om ofta väckt ett stort engagemang hos våra läsare, säger Marcus Jonsson, chefredaktör.

Ny tidningswebb

Den 4 maj sjösatte Poletik sin nya tidningswebb och kan numera också dela och puffa för nyheterna via sociala medier. Där finns en ny möjlighet till läsardialog.

– Den digitala satsningen som vi gjorde i våras har fallit väl ut vilket är mycket roligt. Vi når nu långt många fler än förut och omkring 90 000 personer har hittills sett våra digitala nyheter, säger Marcus Jonsson.

Fotnot: Poletik ersatte Kristdemokraten som sedan år 1979 haft som huvuduppgift att skriva om den kristdemokratiska rörelsen.