Satsar på företagsklimatet

David Lega, KD, oppositionsråd i Göteborg är stolt över sitt partis 15 förslag som ska göra Göteborg till Sveriges främsta storstad för företag och en av de främsta kommunerna.

Kristdemokraterna i Göteborg har lagt fram 15 förslag för ett förbättrat företagsklimat i kommunen.

– Jag har under lång tid varit bekymrad över företagsklimatets utveckling och funderat mycket över hur det skulle kunna förändras för att Göteborg ska bli starkare, säger David Lega, oppositionsråd för KD.

Han är mycket nöjd över att Kristdemokraterna nu har presenterat ett helt paket med förslag på lösningar. Flera av satsningarna inriktar sig på att förbättra kommunens arbete och myndighetsutövning liksom att förändra organisationen.

Man vill även satsa på utbildning för kommunala tjänstemän och politiker. De ska utbildas i betydelsen av företagsamhet, företagare, företag och entreprenörskap. Anledningen är att medvetandet och den allmänna kompetensen rörande företagandets villkor behöver bli bättre.

KD vill också att eleverna ska lära sig mer om detta. Därför föreslår man att skolor och skolklasser ska ägna mer tid åt företagande och entreprenörskap.

Stödjer idéburen verksamhet

Ett annat förslag är att kommunen ska ta fram ett program för hur socialt entreprenörskap kan utvecklas i Göteborg. Kristdemokraterna vill att företagare och idéburen verksamhet ska känna sig välkommen i kommunen.

Målet med förslagen är att Göteborg inom 10 år ska ha det bästa företagsklimatet bland landets storstäder och tillhöra de tjugofem främsta kommunerna i Sverige.