Forna fiender styr ihop

I några kommuner styr KD i koalition över blockgränsen tillsammans med Socialdemokraterna. Detta trots att partiet av hävd velat se KD försvinna från den politiska kartan.

Socialdemokraterna har tidigare och fortfarande på sina håll, betraktat Kristdemokraterna som sin huvudmotståndare. Som partiledare för Socialdemokraterna klargjorde Mona Sahlin att hon skulle vara emot allt som KD var för.

Ett tonläge som nästan påminner om valet 1994, då KdS behöll sin plats i riksdagen med endast 0,1 procentenhet över fyraprocentsspären.

Det var efter en valrörelse präglad av ett propagandakrig från socialdemokratiskt håll mot partiet som både kommit in i riksdagen och i regeringen 1991, med 7,1 procent av rösterna.

Dels försökte S få det till att församlingen Livets ord och partiet KdS var lierade, dels fanns det vid varje torgmöte som partiledare Alf Svensson höll utsända socialdemokrater med uppgift att störa mötet med den inledande frågan: ”Hur kan du som kristen…” och sedan följde en utsaga om exempelvis en impopulär besparing som regeringen där KdS ingick, hade tvingats till under finanskrisen.

Enligt Alf Svensson höll S-ledaren Ingvar Carlsson SSU ansvarigt för kampanjen medan riksagsledamot Erik Åsbrink skyllde på det socialdemokratiska studentförbundet.

Varför var det då så viktigt för S att få KdS ur riksdagen? Varför såg man KdS som ett så stort hot?

Inte borgerligt

Det kan förklaras med att KdS alltsedan bildandet faktiskt lockade över socialdemokrater. Länge placerade politiska bedömare KdS närmast Socialdemokraterna av de borgerliga partierna på en vänster-högerskala. KdS kallade sig heller inte borgerligt, utan endast icke-socialistiskt.

Trots att Kristdemokraterna i dag definierar sig som ett borgerligt parti och Kristdemokratiska ungdomsförbundet beskriver sig som det enda borgerliga ungdomsförbundet, så finns det partimedlemmar som inte gillar benämningen borgerlig. De håller fast vid beteckningen icke-socialistisk och flera tycker att det räcker med att partiet är kristdemokratiskt.

År 2005 ordnade tidningen Kristdemokraten en debatt under kommun- och landstingsdagarna i Örebro. Temat var ”Borgerlig eller inte”, och man diskuterade om allian­sen med M, C och L skulle hålla fram till valet och om hur önskvärt det var.

”Aldrig stöttat rika”

Det blev en mycket livlig debatt med många åhörare. Flera höll med debattören Erling Öhman, veteran i partiet, om att Kristdemokraterna varken var borgerligt eller socialistiskt.

– Kristdemokraterna har aldrig funnits på de besuttnas sida. De största girigbukarna finns på högerkanten och står nära Moderaterna, sa han.

Efter valet 1979 gjorde en annan KD-veteran, Harry Staaf, upp med Social­demokraterna i Linköping och fick en form av vårdnadsbidrag infört. Staaf hade talat med de borgerliga partierna och Socialdemokraterna för att se vilket block som var villigt att styra med kristdemokratiskt stöd och ge plats i nämnder åt några kristdemokrater.

– Vi fick igenom ett omfattande politiskt program. Socialdemokraterna var ordentligt pålästa och visste vad vi ville ha igenom, berättar Harry Staaf.

Samarbetet i Linköping varade i två mandatperioder. På 1980-talet gjorde även Alf Svensson upp med Socialdemokraterna om att bygga länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det hade annars inte blivit av.

– Det skedde vid ett möte mellan landstingsstyrelsens ordförande Anders Isacsson och mig vid köksbordet i Gränna, säger Alf Svensson. Sedan dess har mycket hänt. Alli­an­sen med M, L och C höll samman och regerade Sverige framgångsrikt under åtta år. KD fick igenom nästan alla av sina vallöften.

Men det är och var skillnad på politik på riks-, regional- och kommunal nivå. I dag styr Kristdemokraterna i koalition över blockgränsen och med Socialdemokraterna i flera kommuner. Tidningen Poletik har talat med flera kommunpolitiker i sådana koalitioner, för att lyssna på hur samarbetet varit.

Ett gynnsamt samarbete

Alla är nöjda med samarbetet med Socialdemokraterna och har fått igenom det mesta av sin politik. I kommunen handlar det förstås mer om lokal realpolitik än till exempel om huruvida Sverige ska gå med i Nato eller inte.

Politikerna är också närmare väljarna och personligt förtroende spelar stor roll. Ett exempel är i Markaryd, där 44,94 procent röstade på Kristdemokraterna i kommunvalet men bara 7,43 procent av kommunens invånare la sin röst på partiet i riksdagsvalet. Här har kristdemokraten Bengt Germundsson vunnit ett stort företroende i alla samhällsgrupper.

En förklaring till att kristdemokrater framgångsrikt kan regera med socialdemokrater i de fem kommunerna i reportaget är att en god personkemi över partigränsen spelar roll i fullmäktige. Ännu en förklaring som två av de fem KD-politikerna ger är att eftersom både S och KD är folkrörelsepartier  så fungerar samarbetet bra.

Samma slags kultur

Man förstår varandras förutsättningar och interna arbetssätt. Samtidigt finns det förstås viktiga politiska frågor på kommunal nivå där ideologin spelar stor roll och där Socialdemokraterna och Kristdemokraterna skiljer sig rejält åt. En sådan är familjepolitiken där KD är för valfrihet och självbestämmande och där vårdnadsbidragets införande har varit en central fråga.

Trots Socialdemokraternas starka motstånd har man infört det i flera kommuner och där det inte genomförts har det berott på att regeringen beslutat om att ta bort möjligheten. Kanske har en lokal opinion påverkat Socialdemokraterna?

En annan fråga är valfriheten i vård och omsorg. Här har KD fått ja trots att S är emot. Är Socialdemokraterna måhända mindre socialdemokratiska på denna lokala nivå?

I samtalen med de fem KD-politikerna ser det i alla fall inte ut som om Kristdemokraterna fått göra avkall på särskilt mycket av sin politik.


Exempel: Örebro och Ödeshög


Örebro kommun i Örebro län är Sveriges sjunde största kommun med cirka 144  200 invånare. Lennart Bondeson, KD, är förste vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd.

Lennart Bondesson
Lennart Bondesson

Kristdemokraterna styr tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Tillsammans har de 32 mandat av totalt 65. Kristdemokraterna har fyra mandat. Oppositionen består av M, L, V, MP och SD.

Hur bestämdes samarbetet?

– Mellan 2007 och 2010 var KD i majoritet med övriga allianspartier och Miljöpartiet. Efter ett omval i juni 2011 bildades en ny majoritet.

Varför fortsatte ni inte med Alliansen och MP?

– Blockpolitiken hade gått i stå, SD riskerade att bli vågmästare och vi tre partier, KD, C och S, förde konstruktiva samtal för att kunna bryta den. Vi hade alla tre en vilja att utveckla kommunen och få en bättre samarbetsanda och det har vi lyckats med.

Är du nöjd med samarbetet?

– Ja, mycket nöjd. Vi är tre folkrörelsepartier som hittat varandra. Det har varit lättare att samarbeta med Socialdemokraterna och Centerpartiet än det var med allianspartierna och MP. Då var det fler stridigheter även om det också fungerade.

– Resultatet har blivit att vi i dag har ett mycket bättre samarbetsklimat, med fler långsiktiga och blocköverskridande överenskommelser.

– I Örebro har Socialdemokraterna stor respekt för Kristdemokraterna sedan länge och de talar väl om oss i landet.

Vad har Kristdemokraterna fått igenom?

– Vi har varit med och infört värdighetsgaranti och valfrihetsreformer som LOV och parboendegaranti, vårdnadsbidraget, kultursatsningen ”Open art” som är Skandinaviens största konstbiennal utomhus och en satsning på utbildning för all personal i mänskliga rättigheter.

– Vi har ett interreligiöst råd och satsar på civilsamhället och Föreningarnas hus. Av våra 140 vallöften 2010–2014 har vi i stort sett genomfört 115, säger Lennart Bondesson.

Ödeshögs kommun i Östergötland har cirka 5 300 invånare. Annicki Oscarsson, KD, är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd.

Annicki Oscarsson
Annicki Oscarsson

Sedan januari 2016 styr Kristdemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet.

De har tillsammans 22 mandat av 35 och Kristdemokraterna är störst med tio mandat, S har åtta och C fyra. Oppositionen består av M, MP, SD och ÖP (Ödeshögspartiet).

Varför bildade ni en ny majoritet i början av året?

– Efter ett skakigt samarbete i Alliansen lämnade Moderaterna majoriteten i november 2015. De ville ”leva särbo” ett tag, sa de. De ville behålla alla poster men för övrigt agera som de själva ville och inte minst när det gällde budgeten.

– Vi hittade inte tillbaka till varandra så då började KD och C föra samtal med S för en starkare och stabilare majoritet.

KD har flest mandat. Hur påverkar det politiken och samarbetet?

– Självklart påverkar det fördelning av poster som ordförande i nämnder, styrelser och antalet ledamöter och ersättare. Vi har fått god utdelning och har ett stort inflytande över politiken.

– Samtidigt är vi ödmjuka inför att vi absolut inte klarar oss själva utan är beroende av ett gott samarbete. Det är viktigt att alla är delaktiga och har inflytande. Vi har fördelat posterna så alla är nöjda.

– Eftersom KD har ledartröjan har vi ett extra stort inflytande och jag hoppas att det är just det som KD i Ödeshög bidrar med: Ett gott, ödmjukt, öppet och stabilt ledarskap. Vi är nöjda med den positiva start vi fått.

Vilket parti har ni haft lättast att samarbeta med?

– Det beror mycket på personkemin och inställningen till samarbete så i dag är det med Socialdemokraterna och Centerpartiet.

– Med Socialdemokraterna hade vi ett gott samarbete redan under förra mandatperioden och vi hade ingående samtal innan vi gick in i en ny majoritet. Hittills har det gått så bra som vi hoppats.

Vad har Kristdemokraterna fått med sig genom samarbetet?

– Vi har precis samma samverkansöverenskommelse som vi hade i Alliansen plus några tillägg som den nya majoriteten kommit överens om. Kristdemokraterna har inte fått avstå någonting för att ingå i samarbetet, säger Annicki Oscarsson.

I papperstidningen kan du även läsa intervjuer med övriga politiker på bilden ovan: Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd, Västerås, Janne Stefansson, första vice ordförande i KS, Upplands-Bro och Amanda Agestav, kommunalråd, Västerås, alla från KD.