Fortsätt vässa en medmänsklig politik

KD behövs i Alliansen som den tydligt medmänskliga rösten. KD ska inte ligga längst till höger även om Kristdemokratiska ungdomsförbundet tycker så liksom en och annan kristdemokratisk kommunpolitiker.

Sverige som land och Kristdemokraterna som parti står inför kolossala utmaningar men även mycket stora möjligheter. Kristdemokraterna kan nu göra skillnad på ett unikt sätt.

Den kristdemokratiska ideologin finns och ska användas. Kristdemokratisk politik har prövats i många länder, inte minst i Tyskland med den kloka Angela Merkel som framgångsrik ledare.

I Sverige finns i dag ett nytt fräscht ledarteam plus ett något äldre beprövat gäng med stora samlade erfarenheter. Och i den absoluta toppen en ovanligt skicklig kommunikatör som kan förklara, debattera och inspirera.

Viktiga gräsrötter

Sammantaget finns flera viktiga komponenter som ger stora förutsättningar att driva politiken i rätt riktning, förutsatt att inriktningen får ett brett och tydligt stöd i partiet.

Till de samlade resurserna hör en Europa-parlamentariker, Lars Adaktusson, som syns och hörs och som med kraft driver viktiga frågor som exempelvis att EU och världssamfundet måste agera kraftfullare mot det pågående folkmordet på kristna och andra minoriteter i Mellanöstern.

Slutligen: Kristdemokraterna är ett folkrörelseparti med många hängivna medlemmar som ofta har nära kopplingar till andra engagerade människor inom det civila samhället, särskilt inom kyrkornas värld.

Inget högerparti

KD behövs i Alliansen som den tydligt medmänskliga rösten. KD ska inte ligga längst till höger även om Kristdemokratiska ungdomsförbundet tycker så liksom en och annan kristdemokratisk kommunpolitiker. Lite trist att utifrån den förlegade höger-vänsterskalan placera KD till höger om gamla Högern, det vill säga Moderaterna.

KD är ett kristdemokratiskt och borgerligt parti som samarbetar med andra borgerliga partier i Alliansen. Det duger gott och räcker alldeles utmärkt som positionsbestämning.

Jag har varit med från starten år 1964 och har under vissa perioder vara fritidspolitiker på kommunal och regional nivå. Är för närvarande ersättare i Kristdemokratiskt Internationellt Centers, KIC, styrelse. Tycker mig känna partiet ganska väl efter drygt 50 år som medlem.

Busch väcker intresse

Trots det svaga opinionsstödet under ett antal år finns ett förtroende för partiet, dess värdegrund och dessa främsta företrädare. Nuvarande partiledaren Ebba Bush Thor har snabbt klättrat på popularitetslistan och övriga partier tycks registrera hennes utspel och uttalanden med stort intresse.

Den normala rapporteringen om Kristdemokraterna i våra vanligaste medier överensstämmer inte alltid med enskilda människors åsikter om de värderingar KD står för. Det kan delvis förklaras med den vänsterdominans som medievärlden är känd för.

Ska partiet nu försitta chansen att göra skillnad, att driva svensk politik i rätt riktning, ja då vore det illa.

Skydd till behövande

Nog är vi väl, åtminstone de allra flesta av oss, medvetna om att vi behöver en ansvarsfull och – faktiskt – kärleksfull invandringspolitik – en politik som inser att vi måste vara varsamma i mottagandet av asylsökande.

Att med öppna armar ta emot alla som ser Sverige som drömlandet är inte ansvarsfullt och inte kärleksfullt. Få menar väl på fullt allvar att vi inte ska ha koll på vilka som kommer, varifrån de kommer och vilken bakgrund de har. Det är motsatsen till kärleksfullt gentemot de människor som tar sig till vårt land, från våld och kaos.

Vi måste kunna välkomna dessa människor till ett åtminstone något sånär fungerande samhälle där det ges möjligheter till ett tryggt och fungerande liv. Alla de som verkligen behöver skydd, ska självfallet vara välkomna även om det kommer att innebära stora ansträngningar för landet och för oss som medborgare.

Vässa politiken

Det viktigaste för ett politiskt parti är inte att bli stort för sin egen skull. Det viktiga är att arbeta framåt med tydliga visioner och greppbara mål.

Men ju större partiet blir vid nästa val, desto mer ökar förstås möjligheterna att göra verklig skillnad. Därför är det viktigt att KD fortsätter att vässa sin kristdemokratiska politik som innefattar både varm medmänsklighet och en human tillväxtskapande marknadspolitik.

Kristdemokraterna gör skillnad, pedagogiskt och realpolitiskt.