Frågan om folkmord lyftes i FN

Människor diskrimineras, förföljs, torteras, våldtas och mördas på grund av sin tro. Detta måste även FN och säkerhetsrådet kalla för folkmord, menar Alf Svensson och Sofia Damm som nyligen framförde sina krav till organisationen.

Alf Svensson, tidigare partiledare och EU-parla­mentariker, och Sofia Damm, riksdagsledamot, har krävt att FN kallar mördandet och förföljelsen av kristna och andra minoriteter i Syrien och Irak för folkmord.

De två svenskarna deltog nyligen som delegater för den Kristdemokratiska internationalen, CDI, när FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanträdde i Genève. CDI tog upp Islamiska statens pågående folkmord på kristna, yazidier och andra religiösa och etniska minoriter i Syrien och Irak.

– Människor diskrimineras, förföljs, torteras, våldtas och mördas på grund av sin tro. Detta måste även FN och säkerhetsrådet kalla för folkmord. Det är inte rimligt att länder i säkerhetsrådet med hjälp av vetorätten gång på gång kunnat paralysera ett helt världssamfund, säger Alf Svensson.

Stark betoning

Det tidigare svenske människorättsministern anser att det är tydligt att enskilda stater försöker göra egna tolkningar av vad FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter innebär.

– Det är verkligen ange­läget att sådana försök avslöjas och tillbakavisas, säger Alf Svensson. Men han konstaterar också att frågan om religions­frihet knappast någon gång tidigare betonats så starkt i FN-sammanhang, som vid mötet i Genève.

– Att yttrande- och religions­frihet hör ihop underströks faktiskt från de flesta håll. Även från länder där religionsfrihet inte existerar, säger Alf Svensson. Tidigare i år antog EU-parlamentet en resolution som kallar det som sker andra minoriteter i Syrien och Irak för folkmord.