Ge unga gratis preventivmedel

Det talas mycket om att vi ska driva en jämlik vård. Men unga kvinnor har inte jämlika villkor när det gäller preventivmedel. Om en ung kvinna över 18 år behöver ett preventivmedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen, blir kostnaden drygt 1 000 kr per år. Inte alla har råd med det.

Det är vår i luften! Dagarna blir längre, vårfåglarna kvittrar för fullt och knopparna sväller. I södra Sverige har redan vintergäck och snödroppar blommat en tid. Fortare än vi anar är sommaren här. En lång ledighet väntar för alla skolungdomar och högskolestudenter, och en kanske allt för kort semester för vårdens anställda, som i vissa fall övertalas att skjuta på sin ledighet för att hålla vården igång.

En verksamhet som borde vara öppen och lätt tillgänglig året runt är ungdomsmottagningarna, kanske särskilt angeläget under sommaren. Till ungdomsmottagningen kan unga komma med frågor om sexualitet. Man kan få hjälp att hitta ett lämpligt preventivmedel, kolla upp om man blev smittad av någon sexuellt överförd sjukdom (STI) när man hade oskyddat samlag eller om man rent av råkade bli gravid.

Det kan bland läsarna finnas moraliska eller moralistiska tankar om ungdomars sexualitet. Statistisk visar att en genomsnittlig tjej sexdebuterar i sjuttonårsåldern. En del har sitt första samlag tidigare, en del senare.

Behöver vara pragmatisk

Min erfarenhet, efter tio år som skolsköterska och sexton år som förtroendevald med folkhälsofrågor som bärande del, är att man behöver vara pragmatisk. Med en väl fungerande sex- och samlevnadsundervisning i skolan ökar chansen att både tjejen och killen tar ansvar för att använda preventivmedel och på så sätt förebygga såväl sexuellt överförda sjukdomar som oönskade graviditeter.

I Nederländerna har undervisningen varit så framgångsrik att ytterst få ungdomar sexdebuterar utan dubbelt skydd, så kallad Double Dutch: kondom mot STI-smitta och p-piller mot graviditet. Även i Finland har man lyckats bra med undervisningen, vilket visar sig i konstant låga klamydia- och aborttal. När undervisningen vid något tillfälle upphörde steg klamydia- och aborttalen drastiskt, för att återigen sjunka när undervisningen återinfördes. Där kan vi i Sverige uppenbarligen ha något att lära.

Saknas alternativ

Varje människa är unik. En kvinna behöver få ett preventivmedel som passar just henne för att nå maximal följsamhet och säkerhet. I dag finns inte alla typer av preventivmedel i läkemedelsförmånen  . Det som saknas är p-ring, p-plåster och kroppseget hormon-p-piller.

Upp till 18 års ålder får kvinnor preventivmedel kostnadsfritt. Men om en ung kvinna över 18 år behöver ett preventivmedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen, blir kostnaden drygt 1 000 kr per år. Inte alla har råd med det. Det blir då en klassfråga. I flera fall har oönskad graviditet uppstått som följd av att unga kvinnor inte haft råd att lösa ut något av dessa dyrare preventivmedel, som skulle ha passat dem.

Ska unga kvinnor på grund av för höga kostnader tvingas byta till en preventivmetod som är billigare men som inte passar lika bra? Risken är att följsamheten blir dålig och en oönskad graviditet kanske inträffar. Den sexuella hälsan ska inte vara en klassfråga!

Aborttalen sjönk

I Norrbottens län beslutade man för några år sedan att införa gratis preventivmedel upp till 26 år, med start den 1 januari 2014. Som en bonus sjönk aborttalen till hälften, omkring 250 aborter per år.

Regeringen kommer att införa gratis preventivmedel upp till 21 år från 1 januari 2017, för preparat som ligger inom läkemedelsförmånen. Men aborttalen i Sverige är höga i åldrarna 20–24 år.

I Kalmar län ligger antalet aborter runt 600 per år. Ändå avslog nyligen den rödgröna majoriteten en motion från oss kristdemokrater om att i likhet med Norrbotten införa gratis preventivmedel till alla upp till 26 års ålder.

Ska ha en jämlik vård

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett målområde inom folkhälsa. Det talas mycket om att vi ska driva en jämlik vård. Men unga kvinnor har inte jämlika villkor när det gäller preventivmedel.

Sexualiteten är något av det finaste som finns. För en trygg och säker sexualitet behöver det finnas ungdomsmottagningar som är öppna för både killar och tjejer året runt – och gratis preventivmedel, som skydd mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.