”Hellre realist än idealist”

Christian Carlsson är den sjunde ordföranden under sin tid i Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Som veteran i förbundet konstaterar han att dagens KDU gör en annan tolkning av den kristdemokratiska idétraditionen än vad man gjorde i början på 2000-talet.

Det allra viktigaste är att fälla den rödgröna regeringen så fort som möjligt. Det säger Christian Carlsson, Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande sedan slutet av oktober.

– Som det är nu uppfattas Alliansen som en svag opposition som inte vill ta ansvar för landet, säger han.

Vi ska återkomma till regeringsfrågan längre fram i intervjun men först presentera Christian Carlsson lite närmare: Han är 29 år, jurist och veteran i ungdomsförbundet.

Han gick med i både KD och KDU år 2002, när han var 15 år, och sedan dess har sex KDU-ordförande passerat. Christian Carlsson var andre vice ordförande under den näst senaste, Aron Modig 2011–2013, och förste vice under Sara Skyttedal, 2013 –2016.

Vad fick dig att gå med i KDU?

– Jag gick med för att jag tyckte att Kristdemokraterna var det bästa partiet, säger Christian Carlsson, som redan då var politiskt engagerad och ”hade en väldig massa åsikter om saker och ting”.

– Min bästa kompis var med i Moderata ungdomsförbundet och jag höll inte alltid med honom, så jag började läsa partiernas program. Jag höll med KD i många sakfrågor. När jag satte mig in i värderingarna och ideologin hittade jag det jag saknade hos Moderaterna. Det finns en djupare dimension i kristdemokratin, inte minst det sociala ansvarstagandet för utsatta.

– Jag tänkte att med de här värderingarna kan vi forma det bästa samhället, säger han.

Det är skillnad på Kristdemokratiska ungdomsförbundet då och nu. Under tidigt 2000-tal kallade sig förbundet inte för borgerligt, medan dagens KDU definierar sig som det enda borgerliga ungdomsförbundet.

Om man 2002 talade mycket om bistånd, miljö, internationell solidaritet, fri invandring och inte var särskilt försvarsvänligt, har dagens ungdomsförbund fokus på ett starkare försvar med krav på Natomedlemskap, strängare straff och sänkta skatter.

Du och KDU har gjort en rejäl resa när det gäller politiken. Hur ser du på det?

– När jag gick med var KDU Värmland mer som KDU är i dag än som KDU som helhet var på den tiden.

– Den jag först kom i kontakt med var Charlie Weimers som kom och debatterade på min skola. Jag tyckte han var vettig och vi fortsatte prata politik.

Charlie Weimers blev ordförande 2008 efter en turbulent tid i ungdomsförbundet med strider mellan en höger- och vänsterfalang.

Weimers gjöt så småningom olja på vågorna men de som inte ville att KDU skulle definieras som ett högerförbund lämnade det. Efter honom valdes Aron Modig år 2011 till ordförande. Det var första gången på knappt 20 år som en KDU-ordförande valdes utan votering. Det fanns ingen utmanare.

För att återvända till den nyvalde ordföranden, Christian Carlsson:

Hur ser du på politikutvecklingen i ungdomsförbundet?

– Alla som är med i Kristdemokraterna har olika anledningar till varför de engagerar sig i partiet. Kristdemokratin är en bred ideologi som har svar på alla möjliga frågor. Man kan brinna för olika saker, säger han.

– Det är väldigt tydligt att dagens ungdomsförbund gör en annan tolkning av den kristdemokratiska idétraditionen och ideologin än vad man gjorde i början på 2000-talet. Skillnaderna handlar dels om vilka frågor som är de största och viktigaste i dagens samhälle, dels om man vill vara ett idealistiskt förbund eller ett realistiskt. Det är en stor skillnad.

– Förr tänkte man mycket mer utifrån vad som var idealet: En värld utan vapen vore väl bra? Ja, då vill vi förbjuda vapenindustrin.

Christian Carlsson slår fast att den sortens resonemang inte intresserar dagens KDU.

– Vår inställning är att se vad vi lever i för samhälle, vad samhället har för behov och hur vi kan förbättra för människor som lever här och ta ansvar för det. Vad som skulle funka i en drömvärld är inte lika intressant.

Förr var miljön i fokus i KDU. Hur är det i dag?

– Miljöfrågan är viktig. Den är en hörnsten i vår ideologi och KDU tog fram ett miljöpolitiskt manifest vid förra årets riksmöte. Men det handlar inte bara om vad man tycker utan också om att ha en politisk profil som skiljer sig från andras.

– Det är ju väldigt svårt för Kristdemokraterna att vara miljöpartiet nummer ett när både MP och Centern finns.

Vilken profil är viktig för dig som ordförande i dag?

– I mitt politiska engagemang är jag intresserad av att utifrån vår kristdemokratiska ideologi göra skillnad där andra partier inte gör det. Det har varit KDU:s linje de senaste åren, också i förhållande till moderpartiet som tidigare nästan bara fokuserade på de sociala frågorna.

– KDU anser att utmaningarna för Sverige är så många fler och att vi har mycket mer i vår ideologi att bidra med. Alltså behövde vi flytta partiets fokus i vissa frågor, exempelvis inom rättspolitiken.

Ebba Busch Thor gjorde som ny ordförande några andra sådana förflyttningar, hon talar om försvar och Natomedlemskap, till exempel. Kan du nämna några fler viktiga frågor för Kristdemokraterna att ta tag i?

– Företagandet är viktigt och vi behöver bli bättre på att tala om jobb, ekonomi och skatter i KD, inte minst för att kunna konkurrera med M och de övriga borgerliga partierna. Där behöver vi öka vår trovärdighet.

KDU kallar sig för det enda borgerliga ungdomsförbundet. Varför är det viktigt att definiera förbundet som borgerligt?

– Vi vill visa på att KDU skiljer sig från de tre liberala ungdomsförbunden MUF, CUF och LUF. Visa varför man ska rösta på KD och välja KDU och inte på något av dem.

Kan du ge något exempel där ert förbund skiljer sig från de tre övriga?

– KDU är exempelvis det enda av Alliansens ungdomsförbund som inte vill legalisera köp av sexuella tjänster. Hos oss finns en social dimension där vi sticker ut från de liberala.

– Vi kämpar inte bara för fler jobb och sänkta skatter som är bra för tillväxten. Vi bryr oss om familjen och tycker att det finns ett värde i starka sammanhållna familjer. Vår familjepolitik är inte individualistisk.

Är det främst kärnfamiljen som ni vill värna?

– Alla familjer är viktiga, oavsett hur de ser ut. En familj kan vara ensamstående med barn, barn som bor med mormor och morfar, samkönade eller kärnfamiljer. Det viktiga för KDU är att skapa goda villkor för familjerna, som valfrihet i barnomsorgen.

– Sänkta skatter gynnar också familjen så att man får större utrymme i sin ekonomi. Det minskar risken för bråk om tid och pengar. Man kan planera sin framtid med den man älskar.

Är det något du som ny ordförande vill förändra i KDU?

– Den politiska inriktningen med mig som ordförande kommer att ligga fast men det finns flera områden jag vill ta tag i, som företagandet och en reformerad arbetsrätt så att fler får chansen att komma in på arbetsmarknaden.

– Jag vill också att vi ska prata mer om ungas psykiska ohälsa som är ett av vår tids stora samhällsproblem.

Om du jämför dig med dina företrädare, vad skiljer och vad förenar?

– Jag kan lära något av alla tidigare förbundsordförande, men man är dels olika som personer, dels är olika frågor aktuella under olika tider.

– En styrka under Sara Skyttedals tid var att hon verkligen tog strid med våra politiska motståndare, oavsett om de var socialdemokrater eller sverigedemokrater, och hon har även vågat kritisera Alliansen och moderpartiet.

– Det är viktigt som ungdomsförbund att vara relevant, och att prata om det som människor pratar om.

I ett ungdomsförbund är skolan förstås en viktig fråga. Hur ser KDU:s skolpolitik ut?

– Det är viktigt att stå upp för valfriheten, den hotas i dag av utredningen om vinstbegränsning. Och både socialdemokrater och liberaler vill ha förbud mot nya religiösa friskolor, ett förbud som KDU är emot.

– Grunden för en bra skola är bra lärare. Vi vill att det ställs högre krav vid antagning till lärarutbildningen och vi vill att lärarna ska få utbildning i ledarskap och konflikthantering, under utbildningen men också att kommunerna ska satsa på vidareutbildning.

Christian Carlsson säger att han upplever att många lärare har kapitulerat inför ordningsproblemen för att de saknar relevanta verktyg.

– KDU vill också införa betyg i ordning, och ha nolltolerans mot mobbning. Lärare och rektor ska omedelbart rapportera kränkningar och mobbning till föräldrarna. Det måste bli ett bättre arbetsklimat i skolan så att kunskapen kan vara i fokus.

Han skulle också vilja att skolan ställde högre krav på föräldrarna. Han betonar föräldrarnas ansvar att se till så att barnen lägger sig i tid, äter rätt och läser sina läxor.

– Det finns en kultur i dag där föräldrar klagar på lärarna om barnen inte får de förväntade betygen. Allt är samhällets, och skolans, ansvar och fel. Den kulturen måste vi bryta med. Skolan bör kunna ställa krav på föräldrarna att ta sitt ansvar när det gäller barnens studier.

– Kristdemokraterna driver därför frågan om ett ansvarskontrakt mellan skola, föräldrar och elever.

KDU vill ha hårdare straff för vissa brott. Hjälper det?

– Vi får ofta den frågan av Grön ungdom och LUF som driver en linje för sänkta straff. Men KDU vill ha hårdare straff för vålds- och sexualbrott. Vad handlar rättspolitiken om, varför går vi till domstol?

– Jo, för att skipa rättvisa, och rätta till en moralisk obalans. KDU är inte för hårdare straff i avskräckande syfte för att vi tror att andra skulle avhålla sig från brott. Det handlar om att skipa rättvisa. Straffet måste stå i rimlig proportion till brottet, och det är också viktigt för att offret ska kunna gå vidare.

– Sedan ska det finnas vägar in i samhället för den som avtjänat sitt straff.

För att återkomma till att KDU vill fälla regeringen snarast. Varför inte vänta till valet 2018?

– Det är förstås svårt att hinna det före valet då det bara är KD som vill lägga fram en gemensam alliansbudget. Men den största faran i nästa val är att vi uppfattas som en extremt svag opposition om vi inte redan nu visar att vi vill styra landet.

– När Jan Björklund, L, säger att han hellre styr med sossarna efter nästa val än tar chansen att driva igenom en alliansbudget i riksdagen sänder det signaler om att han tror att vi kanske förlorar. Och ännu värre, att en borgerlig regering inte är särskilt viktig.

För att få igenom en budget och kunna bilda regering måste Alliansen antagligen få stöd av SD. Hur ser du på det?

– Vi finns till för att göra Sverige bättre, och förhoppningsvis tror vi att vår politik är mycket bättre än de rödgrönas. Vi borde vara beredda att göra vad vi kan för att vår budget ska röstas fram i riksdagen.

– Jag bryr mig inte om ifall det är Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna eller Miljöpartiet som ser till att det blir Alliansens politik som går igenom, om den politiken är bäst för Sverige.

– Annars har man missförstått politikens uppgift. Politik handlar inte främst om att välja samarbetspartners och vara fin i kanten. Om man säger att ”det där partiet är så dåligt så vi vill inte att det röstar för vår politik”, trots att att vår politik är bäst för Sverige, då förstår jag om politikerföraktet växer, säger Christian Carlsson.