Ingerö: Val vinns inte med tomma ord

Tänk nytt, medge målkonflikter och presentera djärva och utmanande tankar – väljarna väntar på det. Men fastna inte i enskilda begrepp och symboler. Valet 2018 kommer knappast att vinnas med tomma ord.

Den är intressant, denna vår tids fascination vid ord och symboler. Jag borde väl egentligen inte förvånas med tanke på min bakgrund inom press och PR. Men ibland är det svårt att låta bli.

Som när jag i Sveriges Radio för en tid sedan diskuterade äldreomsorg med en företrädare för pensionärsorganisationen SPF. I debatten pekade jag på ett antal stora problem som Sveriges kommuner har att hantera under de närmaste fem-tio åren.

Fyrtiotalisterna är på väg in i äldreomsorgen, samtidigt som kommunerna kommer att behöva skaka fram förskoleplatser till nittiotalisternas barn. Samtidigt dignar socialtjänsten under den arbetsbelastning som flyktingkrisen innebär. De som anlände under rekordåret 2015 är fortfarande främst statens ansvar. Men snart måste kommunerna ta över, och hur de ska klara den saken kan ingen i dagsläget riktigt svara på.

Inte på någon punkt sade SPF emot mig. Deras krav? Att vi inom äldreomsorgen ska byta ut skälig levnadsnivå mot god sådan. Det ger inga svar på de problem jag pekar på, och det säger faktiskt inte heller något om kvaliteten inom äldreomsorgen. Såväl ”skälig” som ”god” är töjbara begrepp.

Krav på tre terminer

Senare samma dag noterade jag ett nytt utspel från Moderaterna i Stockholms stadshus. De begärde att Stockholm ska bli försökskommun för ett system med tre skolterminer, och därmed nedbantat sommarlov.

Nu lider Sveriges skola sannerligen ingen brist på problem. Vi har värre disciplinproblem än något annat land inom OECD och lärarnas arbetsmiljö är bitvis mycket dålig vilket innebär att yrket tappar i popularitet. I många skolor rättas inte stavfel före årskurs tre eftersom det antas beröva eleverna glädjen att skriva och en del skolämnen har överlevt sig själva.

Ändå riktar de sin uppmärksamhet mot sommarlovet, alltså just den tid då moderna familjer har åtminstone en halv chans att tillbringa längre och sammanhållna perioder tillsammans.

Jag ska måhända inte kasta första stenen, med tanke på hur mycket slagordsproduktion och mediespinn jag ägnat mig åt under de gångna femton åren. Men låt mig då åtminstone varna andra. Rätt många väjare har tröttnat på slagord som ställs mot slagord. För dem handlar det inte om huruvida omsorgen kallas skälig eller god, eller om hur skolans läsår delas upp. Det handlar om innehåll.

Utrymme för reformförslag

Jag tror mig se ett växande utrymme för rejäla reformförslag. Det är dessutom högst naturligt, eftersom det gått tio år sedan några sådana senast spelade huvudrollen i den svenska debatten. Kristdemokraternas förslag om förstatligad sjukvård och bantade eller rent av slopade landsting 2014 var utmärkt, men kom för sent för att lyfta. Det är dock ett utmärkt svar i dag, när de trista ovanifrån-tankarna om storregioner åter börjar valsa omkring.

Så tänk nytt, medge målkonflikter och presentera djärva och utmanande tankar. Väljarna väntar på det. Men vad ni än gör, fastna inte i enskilda begrepp och symboler. Valet 2018 kommer knappast att vinnas med tomma ord.