Inget mål att minska assistens

Désirée Pethrus, riksdagsledamot för Kristdemokraterna ska utreda assistensersättningen och delar av lagen om stöd och service, LSS. Syftet är att utveckla lagstiftningen så att den blir mer hållbar och tydlig, inte montera ned dagens stöd, förklarar hon.

Många i handikapprörelsen har uttryckt oro för att utredningen kommer att föra med sig inskränkningar i rätten till assistans.

Hur ser du på det?

Desiree Pethrus, utredare av LSS. Foto: Kristdemokraterna
Désirée Pethrus. Foto: Kristdemokraterna

– Min ambition är förstås inte att försämra för den här rörelsen, utan snarare att förbättra, som förutsägbarheten i systemet till exempel. Jag ska se över definitionen av insatserna, om företagen får rätt betalt. Men det handlar inte om att man vill åt privata bolag. De gör en bra insats.

– Men det förekommer fusk. Och det finns en problematik kring familjemedlemmar som anhörigvårdare. Ibland är LSS en familjs hela försörjningskälla.

– Brå har rapporterat om problem som måste tas på allvar. Som när unga vill frigöra sig. Det är känsliga frågor för såklart ska man kunna ta hand om sina anhöriga men när är det dags att blanda in andra aktörer än bara familjen?

Det har hänt att flickor som gått ut skolan blir assistenter till anhöriga istället för att plugga vidare. Är det något att titta närmare på?

– Jag ska se på LSS ur ett jämställdhetsperspektiv, analysera orsaken till skillnader mellan flickor och pojkar, män och kvinnor när det gäller tillgång och omfattning av insatserna och kvalitet på dem. Där kan det komma in ett jämställdhetsperspektiv även på den som ger assistensen.

Ett mål är att skapa en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling. Vad betyder det?

– Det innebär att jag ska föreslå ett så kostnadseffektivt system som möjligt. På tio år har antalet brukare ökat med 2 000, från 14 000 till 16 000 personer som är berättigade till assistansersättning, men kostnaden har fördubblats på samma tid. Från 15 till 30 miljarder. Jag ska se vad det kan bero på.

Varför tror du att barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, S, utsett dig?

– Hon vet att jag har lång politisk erfarenhet. Jag har suttit i kommun, landsting och riksdag och har ett brett kontaktnät i olika partier och jag är socionom. Det är ingen enkel uppgift, men viktig.

–  Alla har behov av ett system som fungerar så mitt uppdrag är att ha kontakt med handikapprörelsen, olika myndigheter och alla de politiska partierna. Resultatet ska vara väl förankrat även om det inte är en parlamentarisk utredning.

Betyder det något att det är en kristdemokrat som fått uppgiften?

– Kristdemokraterna har ett socialt patos, det kan ha spelat roll. Men framför allt är det mina erfarenheter från politiken som haft betydelse.