Jonsson: Sverige är i kris

Inte bara egna lokala nyheter behövs i vårt land. Det behövs tidningar som kan ge fördjupning, andra vinklar och nya perspektiv.

Vårt land befinner sig i en kris. Nu åsyftar jag inte några av de händelser som annars förses med alarmerade rubriker och som av ett samlat partiledarskap beskrivs som allvarliga och stora utmaningar.

Jag tänker på läget för Sveriges tidningar. Tryckta nyhetsförmedlare går på knäna. Eller för att beskriva läget med orden från kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke: ”Medierna i stort, och lokalmedia specifikt, står vid kanten av ett stup och det kommer att få konsekvenser för hela det demokratiska samtalet.”

Detta är en kris. Journalisten, författaren och kulturkritikern PO Tidholm skrev nyligen i Dagens Nyheter: ”Journalistik är, som det brukar sägas, samhällets samtal med sig självt, och försvinner tidningarna är det bara en part kvar som står och skriker.”

Skillnad på nyheter

Men vad sägs i samtalet? Vad för slags nyheter får vi? Dessa frågor är nog så viktiga. För svaret kan visa på en kris som är dubbelbottnad. Det är nämligen inte bara så att nyhetsförmedlare saknar styrka. Nyheterna har också tunnats ur.

För några månader sedan var jag i Egypten och även om det var ett snabbesök, kompletterades min nyhetscykel genom olika medier. Under ett och samma dygn tog jag del av följande:

  • Svenska medier var upptagna med att rapportera om något bråk mellan en av alla artister som medverkade i en av melodifestivalens många deltävlingar och SVT.
  • De amerikanska nyhetsbolagen fokuserade på en dispyt mellan två republikanska presidentkandidater om huruvida den ene hade ovanligt små händer och om det på något sätt gav en hänvisning till storleken på dennes könsorgan.
  • Tyska tidningar hade fastnat för en händelse i Norge där en guldfisk hade hittats övergiven i en glasburk på en idrottsplats.
  • Två egyptiska tidningar recenserade presidentens utlandsresa i Asien och kom med konkreta förslag på förbättringar på hur utländska investeringar och lånelöften skulle kunna administreras, jämfört med hur bristfälligt det sköttes under Hosni Mubaraks 30-åriga styre.
  • En tredje egyptisk tidning skrev om hur det amerikanska statliga kreditinstitutet Ex-Im Bank vill göra investeringar i små och medelstora egyptiska företag. En annan artikel i samma tidning belyste behovet av reformer av landets jordbruk

Inte bara ekonomisk kris

Kontrasten mellan nyheter och nyheter är skrämmande. Det går att säga mycket om arabvärldens folkrikaste land och peka på olikheter gentemot västvärlden. Egypten står dessutom inför stora utmaningar vilket givetvis präglar nyhetsbevakningen.

Men samhällsutmaningar finns även i Sverige, Tyskland och USA. Tyvärr är den aktuella mediekrisen inte enbart av ekonomisk karaktär. Nyhetsrapporteringen är ofta anekdotisk och tenderar till att bli mer sensationslysten.

Detta har, vid sidan om den snuttifieringstrend som gett avtryck på alla svenska dagstidningar, självklart påverkat människors läsvanor. Det är inte bara egna lokala nyheter som behövs. Det behövs tidningar som kan ge fördjupning, andra vinklar och nya perspektiv. Det är nödvändigt för att inte samhällets samtal ska förvandlas till en samstämd och ointressant körsång.