KD-distriktet Örebro vill rädda Poletik

De kristdemokratiska partiavdelningarna utmanas nu att värva tolv prenumeranter var. Om alla gör det skulle Poletik ha 3000 nya prenumeranter, vilket förbättrar förutsättningarna.

Förra veckans besked om försäljning av Poletik har mött många reaktioner. Nu utmanar partidistriktet Örebro län den kristdemokratiska rörelsen om att kraftsamla för fortsatt utgivning av tidningen Poletik.

Bo Rudolfsson, partidistriktsordförande i Örebro län, föreslår en sex månaders kampanj.

– Om varje partiavdelning i Kristdemokraterna skulle värva en ny prenumerant varannan vecka under 24 veckor skulle det resultera i 3 000 nya prenumeranter på ett halvår, säger Bo Rudolfsson.

Det kräver att varje avdelning ordnar tolv stycken. På ett halvår skulle det gå att ordna, säger han. Bo Rudolfsson uppmanar övriga partidistrikt att tävla med Örebro län om att få ihop flest.

Skulle förändra läget

Marcus Jonsson, chefredaktör på Poletik, gläds åt initiativet som han beskriver som kännetecknande för en folkrörelse.

– Detta skulle absolut förbättra tidningens förutsättningar. Om målet med 3000 nya prenumeranter på ett halvår uppnås resulterar det även i ett högre presstöd, säger han.

Marcus Jonsson förklarar att det är tidningsstyrelsen och ägaren som får ta ställning till förslaget från partidistriktet i Örebro. Beskedet att tidningen läggs ned om den inte får ny ägare har mötts av ledsna reaktioner från läsekretsen.

Martin Tunström, politisk chefredaktkör på Barometern OT skrev exempelvis på microbloggen Twitter när han läst beskedet: ”Risk förminskad mångfald.”