KD: Feministiskt maktmissbruk

Unga sommarjobbare har anlitats av Stockholms stad för att öka kunskaperna om feminism bland unga stockholmare och stadens medarbetare. Beslutet möter hård kritik från Kristdemokraternas gruppledare i Stockholms stadshus, Erik Slottner.

– Stockholmarnas skattepengar ska inte gå till sommarjobbare som sprider politisk propaganda. De rödgrönrosa partierna får på egen hand finansiera spridning av politiska ideologier. Det som nu sker är mycket uppseendeväckande och på gränsen till maktmissbruk, säger Erik Slottner.

Den kristdemokratiske politikern tycker det är bra att Stockholms stad har höga ambitioner för att ge unga personer sommarjobb.

– Det finns stora nyttor som ungdomar kan göra för Stockholm och sommarjobb gör också ungdomar bättre förberedda för arbetsmarknaden. Exempelvis kan sommarjobbare bidra till att göra staden renare och tryggare, säger han.

Fel att sprida ideologi

Erik Slottner är tydlig med att sommarjobb inte får politiseras och bli ett medel för en styrande majoritet med syfte att sprida politisk propaganda.

Han anser att det är precis vad som sker när skattefinansierade jobb ska hjälpa till att sprida feminism, en politisk ideologi som inte alls är okontroversiell.

– Att Feministiskt initiativ är en dyr samarbetspartner för stockholmarna vet vi redan. Men nu är faktiskt gränsen nådd när man inte längre kan skilja på propaganda och offentlig styrning, säger Erik Slottner.