KD: Stoppa våldet på asylboenden

Oroligheterna på landets asylboenden kräver något mer än akututryckningar, anser Désirée Pethrus, riksdagsledamot. Hon vill att migrationsminister Morgan Johansson ska arbeta för en handlingsplan med åtgärder för att stoppa våldet.

Förra fredagen knivskars en man till döds på ett asylboende i Storå, Lindesberg. Rapporterna om våld och övergrepp på asylboenden kommer regel­bundet, och ofta handlar det om trakasserier mot kristna.

Désirée Pethrus, riksdagsledamot, KD, har flera gånger tagit upp våldsproblematiken i riksdagen, och gjorde det återigen den 4 mars.

I en interpellation till migrationsministern Morgan Johansson frågar hon efter en handlingsplan med konkreta åtgärder för att stoppa våldet. Hon tycker att regeringens undfallenhet är häpnadsväckande.

– Den stökiga situationen ute på våra asylboenden kräver att vi agerar resolut och inte med enbart akututryckningar, säger hon, och påpekar att även personalen arbetar i en osäker miljö. En ung anställd har dödats. Det får inte hända igen.

Kristna boenden

När det gäller kristnas speciella utsatthet tar Désirée Pethrus upp det faktum att att ett antal aktörer är i färd med att starta asylboenden med en kristen profil för att skapa en trygg plats.

– Det är initiativ som tvingas fram när regeringen förhåller sig passiv och inte prioriterar att religions­friheten värnas i de här sammanhangen. Frågan är om de ens får starta dessa, då regeringen hävdar att alla grupper ska bo med varandra, utan åtskillnad.

Det är en god tanke som jag egentligen stödjer, men då måste det finnas en nolltolerans och konsekvenser för den som hotar och utövar våld, säger Désirée Pethrus.