Kritisk mot migrationspolitiken

Magnus Jacobsson välkomnar en högerpositionering i politiken men avfärdar Kristdemokraternas migrationspolitik.
– Väldigt många kristdemokrater ute i landet känner inte igen sig, säger han.

Alla föreningar får sina egna profiler. Personligheter som utmärker sig och som andra börjar förhålla sig till. Ett parti är inget undantag. Tvärtom förstärker närmast den politiska miljön en karaktär då den blir starkt förknippad med åsikter.

Inom den kristdemokratiska rörelsen är Magnus Jacobsson en sådan person. Han har utmärkt sig som en högerpolitiker. I slutet av 1990-talet blev Kristdemokratiska ungdomsförbundet under hans ledning ett alternativ för unga besvikna moderater.

Något som inte hade varit tänkbart innan Magnus Jacobsson tog ledningen i KDU. Han orienterade ungdomsförbundet till höger och i dag konstaterar han att Kristdemokraterna gjort samma resa.

– Positions- och profilmässigt är det helt uppenbart att partiet har rört sig åt höger. Det är jag i grunden positiv till. Men det som gör att ledningen får ett visst mått av kritik är att det dels finns de som inte är positiva till att partiet glider till höger, dels att det finns en sammanblandning mellan höger och migrations politiken som blir konstig, säger Magnus Jacobsson.

Och detta sistnämnda drar han sig inte för att påtala.

– Jag är väldigt kritisk och jag uppfattar inte den nya migrationspolitiken som högerpolitik.

Går ifrån borgerliga värden

Magnus Jacobsson förklarar att borgerligheten historiskt kämpat för fri rörlighet, öppna gränser och mänskliga rättigheter. I dag tycker han att KD sviker detta.

– Hela idén med naturrätten är att varje människa har rätt till sitt liv och också rätt att värna sitt liv. Det kan man göra genom att försvara sig om man har de förutsättningar, men man kan också göra det genom att fly.

– Asylrätten är starkt förknippad med en naturrättslig idétradition som förtydligas efter andra världskriget när man såg konsekvenserna av Förintelsen. Min kritik är att vi inte står upp för klassiskt borgerliga värderingar i migrationspolitiken.

Du talar om borgerliga värderingar medan Kristdemokraterna talar om kristna värderingar. Vad är det för skillnad?

– Jag väljer ordet borgerliga för att även klassisk liberalism hämtar sin inspiration från den kristna idétraditionen precis som kristdemokratin. Många av de liberala tänkarna på 1700-talet hade i dagens läge snarare varit kristdemokrater med tanke på deras religiösa övertygelse och värdegrund. I den här diskussionen inkluderar jag även klassiskt liberala tankar.

– På det ekonomiska området har en del konservativt tänkande varit mekanistiskt till sin natur, man har velat ha en egen inre marknad, medan kristdemokrater och liberaler i princip alltid varit positiva till frihandel.

– Jag anser att vi och klassiska liberaler har stora likheter inom den ekonomiska politiken så till vida att vi båda är för frihandel, minskade gränshinder och båda idétraditionerna har sett fördelar med blandekonomi. För oss är inte driftformen det viktigaste, utan medborgarnyttan och kvalitén är det som står i fokus, säger Magnus Jacobsson.

”SD är inte borgerligt”

Magnus Jacobsson menar att det finns en uppfattning att om man närmar sig Sverigedemokraterna är man borgerlig. Det tar han bestämt avstånd från. Samtidigt anser han att Kristdemokraterna närmat sig SD i migrations- och integrationsfrågorna.

– När jag läser en del texter som partiets talespersoner kommit med, menar jag att det är en triangulering av Sverigedemokraterna.

Jacobsson kritik har två perspektiv. Dels ideologiskt, dels strategiskt.

– Det är en ren värderingskritik eftersom detta inte är klassisk kristdemokrati. Vår tradition är att fred byggs genom relationer. Sverigedemokraterna har en helt annan värdegrund där man tror på nationalstater.

Utgår man från Sveriges ekonomiska struktur med stor exportindustri skulle det ur ett rent ekonomiskt perspektiv vara en katastrof om Sverigedemokraterna fick ett större inflytande vid sidan av det rent moraliska perspektivet, då SD har en helt annan människosyn, hävdar Magnus Jacobsson.

Han ser ingen vinst med att närma sig SD.

– Både vi och Moderaterna har lyft frågor som gör att alla andra uppfattar det som att vi närmat oss SD, men vi har ju inte vunnit något på det om vi ska vara ärliga.

– Då tror jag mer på att ta debatten med SD och behandla partiet som övriga.

Centerns inställning bättre

Efter valet 2010 då Sverigedemokraterna blev ett riksdagsparti har Magnus Jacobsson sagt att de andra partierna måste börja tala med SD och lyfta fram migrations­- och integrationsfrågorna.

– Men det betyder inte att vi måste argumentera för samma lösningar som SD. Det finns mängder av sätt där vi kunde ha förhållit oss till migrations-­ och integrationspolitiken utan att landa i närheten av Sverigedemokraterna.

– Inom detta område tycker jag att Centerpartiet har haft en bättre politik än vad vi har haft. De har på ett bättre sätt stått upp för mänskliga värderingar än vad vi har gjort. Och det är ingen som anklagar centerpartisterna för att inte vara borgerliga.

”Vi kan stödja”

De förslag som kommit från de egna partileden och inte minst från ungdomsförbundet, kallar Magnus Jacobsson för introverta.

– Resonemanget om en övre gräns och borttagandet av asylrätten bygger egentligen på en idé att vi inte kan ta emot, vi är för små och vi har gjort vårt. Medan naturrätten och den klassiska kristdemokratiska idétraditionen lär oss att tillsammans kan vi hjälpa och stödja.

– Då kan man inte sätta en gräns vid att vi stödjer tio eller femton. Vi stödjer dem som behöver stöd. Det är grundinställningen för ett kristdemokratiskt perspektiv.

– Men att hålla människor utanför den svenska eller europeiska gränsen och ta bort asylrätten för att vi måste värna vårt system, då har vi inte längre människorättsprincipen för våra ögon. Då har vi jaget framför våra ögon, vårt land och våra pengar. Det duger inte. Som kristdemokrater vi måste ha en större vision än så.

En ny norm

Magnus Jacobsson konstaterar hur den interna debatten i partiet har blivit kategorisk.

– När de som vill förändra partiets profil inom detta område gör en del utspel verkar de inte reflektera över att de i sin retorik har spänt bågen ganska hårt. När vi är några som inte godtar verklighetsbeskrivningen och den ideologiska paketeringen, då är vi helt plötsligt elaka som säger det.

– Den ena sidan i den här debatten är väldigt fri att säga vad som helst, men om någon kritiserar dem för detta är man dum.

Magnus Jacobsson tycker att detta är så påtagligt att han har börjat tala om en ny norm för politisk korrekthet som går ut på att vara hård och där de som vill ha ett mer öppet samhälle målas ut som mindre vetande eller mindre ansvarstagande.

– Jag köper inte den bildsättningen och jag tror inte att det gagnar partiet.

För högerpolitik

Jacobsson är tydlig med att det inte är han som har bytt uppfattning i migrations­- och integrationsfrågan.

– Det är partiet som har genomfört en totalomvändning. Detta har skett utan att vare sig partifullmäktige eller riksting har anammat den nya linjen, vilket gör att förändringen kan ifrågasättas ur ett partidemokratiskt perspektiv.

I den interna debatten möter Jacobsson en del som fått problem med placeringen av honom. Hur kan han som högerprofil i dag vara så kritisk? Själv förklarar han det med att han egentligen bara har reagerat på migrations­och integrationspolitiken.

– Jag har inga problem med ett starkt försvar, Natomedlemskap, en bestämd uppfattning i rättspolitiken eller ordning och reda i skolan. Tvärtom har jag argumenterat för detta och att partiet ska gå till höger. Men det finns ett politikområde där jag sätter ner foten och säger att det inte är klassisk kristdemokrati.

Inte klassiskt kristdemokratiskt

Magnus Jacobsson förklarar att hans uppfattning grundar sig på hur han uppfattar kristdemokratin efter 30 år i rörelsen.

– Jag har sett hur Alf Svensson jobbat historiskt och därtill tagit del av hur de tyska kristdemokraterna jobbat. Då kan jag tycka att en del av vad vi gör i Sverige i dag är inte klassisk kristdemokrati.

– Det är snarare en del av den konservativa idétraditionen där man har ett väldigt starkt nationellt fokus.

Han påpekar att kristdemokratin nästintill alltid varit en internationell rörelse.

– Det är därför som jag tror att detta rent strategiskt inte är ett bra spår då väldigt många kristdemokrater ute i landet inte känner igen sig.

Moderaterna bytte position

I ungefär 20 år har den stridbare kristdemokraten i Uddevalla argumenterat för att hans parti ska betona sin borgerliga profil. I dag är han nöjd över att partiet gått till höger rent praktiskt. Men han ser inte den möjlighet han tidigare trodde på.

– Det fanns ett spelutrymme till höger om Moderaterna, men det utrymmet finns inte kvar. Detta började jag påpeka för ett år sedan och en del finner det lustigt eftersom det var då Ebba blev vald till partiledare.

– Men detta har inte med henne att göra. Det har med Moderaternas positionsförändring att göra. Nu finns inte utrymmet kvar och den analysen har de flesta ledarskribenter också gjort.

Skulle du säga att Kristdemokraterna är ett högerparti?

– Nej, inte strikt ideologiskt. Kristdemokraterna är ett tydligt borgerligt parti och utifrån vilka frågor man väljer att profilera kan man uppfattas som ett vänsterparti eller ett högerparti. Det går inte att säga att Kristdemokraterna är höger eller vänster. I den meningen har Alf Svensson alltid haft rätt då han säger att vi är kristdemokrater.

– Att jag sedan personligen uppfattar mig som en högerkristdemokrat och ofta betonar sakfrågor som gör att jag uppfattas mer borgerlig, är en annan fråga. Men den kristdemokratiska ideologin är egen och bärs av sina egna meriter.

Magnus Jacobsson betonar att det är rätt och riktigt att det finns ett parti som står upp för företagare, frihet och familjen.

– Därför tycker jag det är bra att Ebba Busch Thor i sitt Almedalstal talade om dygder och värderingar.

För alla i Sverige

Han berömmer också scenografin som Kristdemokraternas partiledare hade i Almedalen med den svenska flaggan som bakgrund.

– Vi är ett parti för hela Sverige. Men vi är ett parti för alla som bor och bygger i Sverige. Inte för några få i Sverige.

Magnus Jacobsson hoppas att Ebba Busch Thor orkar stå emot dem som vill ha en hårdare migrationspolitik.

– Om hon orkar det och orkar vara tydlig i sociala- och värderingsfrågor, då är jag övertygad om att vi kommer göra ett bra val.

Du har inte dragit dig för att säga vad du tycker, varken under Alf Svenssons eller Göran Hägglunds tid eller nu. Är du alltid i opposition?

– Jag söker inte att vara i opposition, men jag är väldigt trogen de idéer jag tror på. Det leder mig ibland in i opposition eftersom jag är mer trogen idéer än människor och omgivningen.

– Jag är helt övertygad om att Sverige klarar av flyktingkrisen. Jag tror inte att immigranter är en kostnad för utifrån historiska fakta talar det mesta för att ett växande land också har en växande ekonomi, säger Magnus Jacobsson.