Lär dig att ta i trä

Vedförbrukningen i Sverige är inte stor. Den är kolossal. Det och mer därtill får man veta i boken: ”Ved, allt om huggning, stapling och torkning”.

Hugga, klyva och stapla ved är det många som ägnar sig åt då ved används både som  huvudkälla för uppvärming av hus och för trivselbrasor. Varje svensk förbrukar i snitt 315 kilo ved om året.

Norrmannen Lars Mytting är författare till boken: ”Ved, allt om huggning, stapling och torkning”, där man får lära sig allt som finns att veta om ved. Boken ligger i topp på fackböckernas bästsäljningslistor så man förstår att intresset är stort i Sverige och i våra skogrika grannländer.

I boken får man svar på de vanligaste frågorna, som vilket trädslag ger bäst ved, om olika klyvningsmetoder och förstås om hur man eldar på bästa sätt. Men också mer avancerade tekniska frågor ja, till och med filosofiska frågor får svar. Som bokens undertitel lovar: Om vedeldningens  själ.

Det går att fälla träd för eldning  nu på försommaren, men senvinter och förvår är optimalt. Och senare i sommar eller höst är inte att rekommendera. Det händer att veden helt enkelt aldrig torkar. Och torr ska den vara. Här följer några exempel på en bråkdel av allt man får lära sig i boken.

Kapitel 4 i boken har överrubriken Huggkubben. Här får man lära sig att det är en myt att ved inte får bli ”för torr”. Tvärtom, veden ska vara så torr som det bara är möjligt.

Olika skolor

Råkar man ut för att knastertorr ved inte värmer tillräckligt så kan det bero på hårdeldning vilket ofta förekommer med granved och andra lätta träslag. Vad hårdeldning innebär får man reda på om man bläddrar till kapitel 7, Elden.

Hur ska veden då med fördel staplas? Det finns olika sätt, men enligt författaren två distinkta skolor: En att stapla vid vägg, en annan att stapeln lämpar sig bäst fritt stående.

Och så finns det ett evigt tvisteämne bland vedstaplare: om barken ska vara vänd uppåt eller neråt. Lars Mynning konstaterar att de två traditionerna helt enkelt har uppstått ur Norges olika väderförhållanden, vid kusten är det bäst uppåt och i inlandet neråt.