Nollvision för självmord

Kristdemokraterna i Umeå vill ha en nollvision för antalet självmord, i alla åldrar. Genom en motion vill man väcka liv i frågan igen.

Redan år 2012 beslutade fullmäktige i Umeå om en handlingsplan med syftet nollvision. Fokus var då självmord bland unga. Någon handlingsplan har ännu inte presenterats. Med sin motion vill KD väcka liv i frågan igen.

– Vi vill ha en nollvision och ett arbete som strävar efter att minska självmorden oavsett ålder. Alla självmord är ju oerhört tragiska, säger gruppledare Veronica Kerr, KD.

– Ungefär en fjärdedel av alla fall handlar om personer över 65 år. Som vice ordförande i Äldrenämnden vill jag att de uppmärksammar detta inom hemtjänsten och socialtjänsten, det är viktigt att kartlägga riskfaktorer, säger hon.

Nollvision i trafiken Veronica Kerr påpekar också att det är övervägande män som begår självmord, enligt statistiken 70 procent. Cirka 1 600 personer begår självmord varje år vilket är sex gånger fler än dödsfallen i trafiken.

– Skillnaden är att Sverige sedan länge har en noll­vision mot trafikdöd. Kristdemokraterna vill ha samma synsätt här i Umeå när det självmord, säger Veronica Kerr.

KD vill att äldrenämnden i Umeå kommun får i uppdrag att kartlägga riskerna för självmord bland äldre som har hemtjänst och de som finns i vård- och omsorgs­boenden. Kartläggningen ska ligga till grund för en handlingsplan för att motverka självmord inom äldreomsorgen.