Nu införs vårdserviceteam

Nyanlända i Markaryd får nu möjligheten att jobba i vårdserviceteam inom äldreomsorgen. Satsningen fick stöd av ett enigt kommunfullmäktige, vilket glädjer kommunalråd Bengt Germundsson, KD.

Vårdserviceteam införs nu inom äldreomsorgen i Markaryds kommun. Det är en satsning som riktar sig till nyanlända eller andra personer som står långt från arbetsmarknaden.

De som bedöms lämpliga ges arbetsträning eller praktik på kommunala arbetsplatser. I första hand gäller detta de särskilda boendena, där man ska få utbildning i och hjälpa till med enklare uppgifter som städning, tvätt, matlagning och disk.

– På det här sättet får man naturliga arbetsuppgifter och språkträning, samtidigt som man avlastar ordinarie personal från olika uppgifter, säger Bengt Germundsson, KD, kommunstyrelsens ordförande.

Skolan på tur

Tanken är att anställa en handledare på kommunens fyra boenden. Handledarna ska i nära samråd med personalen på boendena introducera och stötta personalen i att lära ut dessa lite enklare sysslor.

I nästa steg ska serviceteamen även kunna inriktas mot skolans verksamhet och om det slår väl ut, även i andra kommunala verksamheter. Inrättandet av vårdserviceteam ska ingå i integrations- och arbetsmarknadsplanen och utvärderas.

– Min förhoppning är att detta ska bli ett lyckat projekt med många vinnare. Om vi sedan lyckas bättre med integrationen och att få folk i arbete, samtidigt som vår egen personal kan ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter, ja då har vi vunnit så mycket mer, säger Bengt Germundsson.