”Ny myndighet löser inte problemen”

Ebba Busch Thor, partiledare för Kristdemokraterna sågar förslaget på en ny jämställdhetsmyndighet.
– Den feministiska regeringen lurar sig själv om den tror att en myndighet kommer att lösa jämställdhetsutmaningarna, säger hon.

Varför är KD kritisk till den nya jämställdhetsmyndigheten?

– Vi är kritiska därför att en myndighet i sig inte löser de utmaningar som finns på jämställdhetsområdet. Vi behöver en konkret politik som ger alla samma förutsättningar att lyckas, inte en 339:e myndighet.

– Med en regering som inte tar nödvändiga beslut så kan en myndighet inte göra mycket för att kompensera för det.

Du säger att du vill ha en konkret jämställdhetspolitik istället. Hur menar du?

– Den feministiska regeringen lurar sig själv om den tror att en myndighet kommer att lösa jämställdhetsutmaningarna.

– Vi behöver en regering som inte pratar mer utan som gör mer för att stå upp för våra grundläggande värderingar och är handlingskraftig.

– Vi vill till exempel införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott och inrätta en enhet mot tvångsäktenskap, så att vi kan ta hem de flickor som blir bortgifta på sommarlovet. Vi behöver också ge kvinnor som driver företag inom kvinnodominerade branscher samma villkor som män haft i alla år inom mansdominerade branscher.

– Vi måste också se till att premiepensionen delas lika mellan föräldrarna så att kvinnor får högre pension. Flera av dessa åtgärder har regeringen hittills sagt nej till, förklarar Ebba Busch Thor.

Regeringen säger att det saknas samlad kunskap om vilka insatser som är genomförda och meningsfulla och att detta skulle öka effektiviteten. Är det så?

– Det är möjligt att det är så och det är gott i sig. Men det räcker inte och är inte lösningen på de jämställdhetsutmaningar vi har idag.

– Jag frågade jämställdhetsminister Åsa Regnér på vilket sätt kvinnan som inte får lämna sin lägenhet eller blir utsatt för hedersbrott, blir hjälpt av denna myndighet. Det kunde hon inte svara på.

En ny regeringsstrategi har lyfts fram där våld mot kvinnor ska motverkas med ytterligare satsningar på 400 miljoner kronor. Vad tycker du om satsningen?

– Det är en bra satsning som vi välkomnar. Vi vet dock ännu inte vad den strategin kommer innehålla. Det vi vet är att det bland annat ska ges kunskap till pojkar och män för att förebygga våld mot kvinnor. Återigen handlar det om värderingar. Genom starka och trygga familjer som kan förmedla goda värderingar till sina barn.

– Det är avgörande att ge kvinnojourerna möjlighet att verka på lång sikt. Många gånger vet inte kvinnojourerna om de kan driva någon verksamhet nästa år och huruvida de kommer att kunna fortsätta att stötta utsatta kvinnor. Jag vil ge möjlighet till långsiktig verksamhet där de inte behöver oroa sig över verksamhetens existens.

Hur vill KD motverka våld mot kvinnor? Du har tidigare nämnt att hedersbrott borde införas som egen brottskategori. Finns det några fler exempel på detta:

– I vår budget finansierar vi 2000 fler poliser som kan öka tryggheten på gatorna men också öka kunskapen om våld i nära relationer, skärpta straff för sexualbrott och ha tillräckligt med resurser för att utreda brott.

Vad är viktigast för att vi ska uppnå jämställdhet?

– Jämställdhet handlar inte om att alla ska välja samma sak utan ha samma möjlighet att leva sitt liv som man själv önskar.

– Därför kommer jag att försvara kvinnors frihet och fortsätta kämpa för att riva de hinder som finns, exempelvis på arbetsmarknaden som gör att män, framförallt i mansdominerade branscher haft mycket bättre villkor än kvinnor, säger Ebba Busch Thor.