Ny ordförande i seniorförbundet

Med en klar majoritet föreslogs Leif Hallberg som ny ordförande för KD:s seniorförbund. Han valdes med röstsiffrorna 21 mot 9 den 14 april. Sittande ordförande fick inte förnyat förtroende efter en tid av missnöje inom förbundet.

Det har varit turbulent i Kristdemokratiska Seniorförbundet en tid. På anmodan av flera medlemmar ställde sig tidigare ordförande Leif Hallberg till förfogande när ordförande som brukligt är varje år skulle väljas.

Valberedningen hörsammade dessa medlemmars önskemål och med en klar majoritet föreslog den Hallberg som ordförande. På Seniortinget den 14 april valdes Leif Hallberg med röstsiffrorna 21 mot 9.

Han var senior­ordförande mellan 2007–2013 och avgick för att lämna över till nya krafter. Det blev Jan-Erik Ågren som tog över och som lämnade posten 2015 av hälso­skäl. Då valdes istället vice ordförande Sture Eriksson till förbundsordförande.

Disharmoni i styrelsen 

Ett av ombuden beskriver det som att det rått disharmoni i både förbundsstyrelse och bland medlemmarna, och att en nystart är nödvändig. Nu blir det alltså nystart med veteranen Leif Hallberg, som försäkrar att han har ork, vilja och engagemang att ta sig an uppgiften.

På årets ting var det några som pläderade för Sture Eriksson och framhöll hans viktiga förnyelsearbete, utveckling av politiken och goda relation till moderpartiet. De ville att han skulle få fortsätta.

Men en majoritet sa alltså nej och han lämnade både rummet och förbundet efter att ha uttryckt sitt missnöje med den process som föregått valet. Tinget valde även nya vice ordföranden, och en ny sammankallande för valberedningen: Ewa Samuelsson tar över efter Stig Nyman.