Offensiv kampanj i öriket

Kristdemokraterna är starka på öarna utanför Göteborg. Poletik följer partiet i sin strävan att bli den största politiska kraften i Öckerö kommun. Alla 10 öar i kommunen kommer att få besök av partiet.

Med två år kvar till valet väljer Kristdemokraterna i Öckerö kommun att inhämta förslag från invånarna. Poletik rapporterar från mötet med väljarna på Hönö.

Orden ljuder tydligt över fotbollsplanen som är full av barn.

– Nej, kolla här nu! När ni ska passa måste ni se var era lagkamrater men också spelarna i det andra laget är.

Träningen med en av tränarna i Hönö IS hörs upp till terrassen vid klubbhuset som ligger bredvid idrottsplatsen. Men de som står här uppe bryr sig inte så mycket om spelgenomgången. Här talas det i stället politik.

Kristdemokraterna i Öckerö kommun har bjudit in till möte med nyckelpersoner från föreningsliv, företag och intresserade medborgare på Hönö. Sammankomsten denna septemberkväll är den fjärde i sitt slag.

Alla tio öar som ingår i Öckerö kommun ska få besök av de lokala kristdemokraterna.

– Vi gör det för att bli det största partiet, säger Robertho Settergren, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i kommunen, som kläckte idén.

Fullt möjligt att växa

För den som enbart läser om Kristdemokraternas opinionssiffror på nationell nivå kan uttalandet låta orimligt. För invånarna i Öckerö kommun är det däremot fullt möjligt.

I kommunfullmäktige är Kristdemokraterna och Socialdemokraterna jämnstora partier, bara Moderaterna är större. På varje ö har nyckelpersoner kommit till samlingarna.

– Det är viktigt att sända signalen att vi vill lyssna på dig, säger
Robertho Settergren som förklarar att hans parti redan nu har börjat fundera på 2018 års valfrågor.

En rolig satsning

Eva Wallin, ledamot av kommunfullmäktige och ersättare i riksdagen berättar att hon tycker att satsningen känns väldigt rolig och lite kaxig.

– Jag har inte hört ett pip från Moderaterna. Samtidigt kan vi vara tacksamma över att de andra partierna inte varit mer offensiva, säger hon.

Eva Wallin och hennes partivänner står samlade i kvällssolen och talar uppsluppet med varandra.

– Det är fantastiskt att bo och verka i en kommun där man känner en stark framtidstro, säger hon.

Tilliten är stark

Ändå finns den traditionella näringsindustrin inte kvar. Fisket som länge präglade ölivet i Bohuslän är inte lika stort längre, men det finns fortfarande ett starkt privat näringsliv. Många jobbar på Volvo i Torslanda som är den största privata arbetsgivaren i kommunen.

I Öckerö kommun finns det gemensamma nämnare som har skapat sammanhållning och även en politisk kultur. Svend Dahl som är filosofie doktor i statsvetenskap beskriver kyrkan och havet som de ”två konstanterna i det bohuslänska skärgårdslandskapet” och menar att dessa två har lärt öborna att lita mer på varandra än på staten.

I en artikel i Liberal Debatt skriver Svend Dahl att människorna på öarna har levt med den frihet och samtidigt otrygghet som havet medför, vilket har tvingat dem att hitta olika sätt för att skapa trygghet genom civilsamhället.

Här på öarna i Bohuslän är den kristna gemenskapen stor.

– Alla har en kyrklig anknytning i någon form. Scouter, söndagsskolan eller Hönökonferensen, säger Robertho Settergren.

Utan att referera till Svend Dahls tankar bekräftar han med egen erfarenhet statsvetarens tes.

– Det finns en gemensam värdegrund här. Man bryr sig om sina grannar, säger Robertho Settergren.

Denna goda stämning är något som närmast framhålls som ett karaktärsdrag när de lokala politikerna skildrar ölivet.

Partierna kommer överens

Därför är det ingen överraskning att stämningen inom alliansen beskrivs som god trots att Centerpartiet saknar representation i kommun fullmäktige.

– Vi har även ett väldigt gott förhållande till Socialdemokraterna, säger Jan Utbult som är vice kommunstyrelseordförande.

Efter valet 1998 styrdes kommunen en mandatperiod av just Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. De senaste 14 åren har det dock varit ett stabilt alliansstyre.

– Jag undrar om det inte blir mer stridigheter om det inte är så stabilt, säger Eva Wallin och konstaterar att inte ens det största oppositionspartiet bråkar.

En skattehöjning väntar

Öckerö kommun står dock inför stora utmaningar. På grund av minskade skatteintäkter kommer skatten att höjas med 45 öre. Det är första gången på tio år som det görs en skattehöjning.

– Jag tror att vi måste justera skatten ytterligare. Sveriges kommuner och landsting, SKL, talar om att skatten måste höjas med två kronor fram till år 2020, säger Robertho Settergren.

Det kom 55 ensamkommande flyktingbarn till Öckerö kommun under hösten 2015. Det är en utmaning för skolorna men Robertho Settergren, förklarar att det inte uppstått några problem.

Föreningslivet har verkligen ställt upp för att inkludera de nya invånarna i samhället, berättar han.

Men de största frågorna för öborna rör kommunikationerna. Särskilt den hårt trafikerade väg 155. Men även frågan om en bro till fastlandet. För många är de karaktäristiska gula bilfärjorna starkt förknippade med Hönö.

Ändå har frågan om att bygga en bro varit föremål för två folkomröstningar under 2000-talet. När kommunens invånare för elva år sedan senast röstade motsatte sig två tredjedelar av dem broplanerna.

– De som röstat för har varit positiva till en bro så länge den inte går från deras ö, förklarar Eva Wallin.

Vill förbättra dialogen

Kvällssolen har påbörjat sin nedgång i västerhavet. I klubbhuset är den hembakade kladdkakan nästan uppäten. För KD-politikerna har det blivit dags att inleda mötet med medborgarna och Robertho Settergren förklarar upplägget för de som kommit.

– Det räcker inte att bara möta väljarna var fjärde år. Vi måste vara ute mer och ha en bättre dialog.

Med hjälp av ett bildspel med tydligt markerade punkter visar Robertho Settergren vad Kristdemokraterna lovade inför valet och vad partiet hittills fått igenom. Som ordförande i barn- och utbildningsnämnden är han nöjd med att kommunen har fått minskade barngrupper i förskolan.

– Vi tror att vi kan närma oss 16 barn i varje grupp, säger han.

Bland frågorna som tillkommit efter valet för två år sedan finns förslaget att förbättra bredbandsuppkopplingen genom att bygga ut fibernät till alla tio öarna. Men det som beskrivs som en ”jätteutmaning” är att få mer personal till omsorgen. Nästa år beräknas behovet inom hemtjänsten öka med 15 000 timmar.

En av medborgarna som kommit till mötet ställer frågor utifrån den ekonomiska situationen i kommunens fastighetsbolag. En fråga gäller om kommunen ska sälja lokaler för att sedan hyra dem.

Partiveteranen Gunnar Alexandersson sitter i bolagsstyrelsen och ger ett svar på bred dialekt. Han förklarar att det kommunala bolaget är svårt skuldsatt och att kommunen får in mer pengar genom försäljningen.

Tillvägagångssättet är dock inte helt tydligt för frågeställaren och mötet blir en möjlighet att förklara det politiska arbetet i kommunen.

– Vi måste pedagogiskt förklara hur kommunen tänker, konstaterar Jan Utbult, vänd till frågeställaren.

Stöttar med lokaler

Öckerö kommun har lika många fotbollsföreningar som öar. Varje år möts klubbarna i en skärgårdsturnering. Vid större idrottsarrangemang som Ö-bollen får klubbarna låna skollokaler gratis för övernattning.

– Att hjälpa föreningslivet är jätteviktigt för oss, föreningarna gör otroligt mycket, säger Robertho Settergren.

På kvällens möte deltar två idrottsföreningar med sina representanter. De är överens om att föreningslivet behöver stöd och är glada över att kommunen har satsat på en föreningsutvecklare.

– Det är svårt att klara det med bara ideella krafter. Vi klarar av att underhålla föreningen, men inte att utveckla den utan stöd, säger en man från en större förening.

Han får medhåll från en kvinna som med sitt inlägg tydliggör att hon kommer från en mindre idrottsförening:

– En liten förening har svårare att hävda sig. Vi konkurrerar alla lite grann med varandra. Alla behöver vi medlemmar.

Kommunpolitikerna fick också ta emot lovord för en satsning som kommunen och idrottsrörelsen driver tillsammans.

Barn får pröva flera sporter

Under namnet ”Sportis” samlas sju föreningar och tio idrotter i samarbete med skolornas fritidshemsverksamheter.

Tanken är att skapa nyfikenhet kring fler sporter då man ser en risk att barn fixerar sig vid en sport som de sedan tröttnar på. I Sportis får alla barn pröva på tio idrotter vid två tillfällen per termin. Eva Wallin berättar att det även finns planer på att utveckla kulturskolan på samma sätt som Sportis.

– Alla ska kunna vara med oavsett föräldrarnas ekonomiska situation, säger hon. Ljudet från fotbollsträningen tränger in i den fullsatta lokalen. Vid sidan av den öppna dörren hänger en vit brevlåda. Ovanför den står det på en skylt: ”Här kan du lägga förslag på hur vi kan bli bättre.”

Även om budskapet kommer från Hönö IS, är det precis samma uppmaning som nu framförs av Kristdemokraterna.