Överge tillfälliga uppehållstillstånd

Att kriser i världen just nu ger stora flyktingströmmar borde Europa kunna acceptera, för att över tid få en win-win-situation. Att övriga Europa tillämpar tillfälliga uppehållstillstånd är inte ett föredöme utan visar på kortsiktighet.

Sveriges nya migrations- och integrationspolitik har fått massiv kritik från flera remissinstanser. Den har visat sig vara ett brott mot både svensk och internationell lag.

Vår migrationsminister har nu backat på en del punkter men det justerade förslaget känns om möjligt ännu mer ”ihopsnickrat”.

Det tillfälliga uppehållstillståndet förlängs från 12 till 13 månader för skyddsbehövande. Det ska omvandlas till ett permanent uppehållstillstånd om hon eller han hinner få ett arbete.

Att pressas till arbete

På presskonferensen får migrationsministern frågan om det inte är risk att en akademisk utbildad person, med kompetens som Sverige verkligen skulle behöva stressas att ta jobb som diskare bara för att hinna komma igenom nålsögat till tryggheten i Sverige.

Svaret blev att det kunde bli följden men att det var okej. Undantag är barn som enligt migrationsministern ”inte ska tvingas ut i barnarbete” utan få avsluta skolgången innan uppehållstillståndet riskerar att upphöra.

Det var storsint. Att ett tillfälligt uppehållstillstånd fortsätter att försätta människor i det vakuum som de varit i under flykt och en lång asyltid borde vara uppenbart för alla.

Viktigt med framtidstro

I en debattartikel från Rädda barnen i Poletik nummer 14 kunde vi läsa ett  yttrande av en 17-årig pojke: ”Om du har något som plågar dig är du inte intresserad av att spela eller leka med vänner. Jag tänker att den som inte har en plan för framtiden är en död människa”.

Alla barn borde få känna tillit så att de kan koncentrera sig på att växa upp till trygga och kompetenta vuxna.

All panik på grund av ”flyktingkrisen” har gjort att vi har glömt bort vår egen befolkningskris. Alla länder i Europa ligger under födelsetalet två barn per kvinna vilket ger en befolkningsminskning. De försörjningssvårigheter detta skapar kan lindras med invandring.

Ett kortsiktigt tänk

Att kriser i världen just nu ger stora flyktingströmmar borde Europa kunna acceptera, för att över tid få en win-win-situation. Att övriga Europa över lag tillämpar tillfälliga uppehållstillstånd är inte ett föredöme utan visar på kortsiktighet.

Är det inte dags för Kristdemokraterna med vår grundpolitik om att värna de svaga, att överge den omänskliga linjen med tillfälliga uppehållstillstånd?

Koncentrera i stället all energi på hur nyanländas stora resurser ska tas till vara. Den som klarat resan som kräver mod, uthållighet, uppfinningsrikedom, flexibilitet, social kompetens och förmågan att ”komma igen” har oerhörda resurser som borde uppskattas och användas.

Det skulle gagna oss alla.