Övergreppen som ändrade lagen

Ett internationellt pedofilnätverk avslöjades i Huddinge 1992. Polisen beslagtog över 300 timmar film med grova sexuella övergrepp på barn. Hela Sverige skakades av avslöjandet. Detta är historien om när barnpornografi skyddades av grundlagen och principer sattes framför barns rättigheter.

Onsdagen den 3 juni 1992 griper polisen två män i Huddinge söder om Stockholm. Tysk polis har under våren kommit med ett tips till sina svenska kolleger om att det i Sverige finns producenter och distributörer av barnpornografi.

En månad senare skriver alla svenska tidningar om männen i Huddinge som redigerat filmer med material från flera länder.

– Jag har hittills aldrig varit med om en så här stor härva när det gäller barnpornografi, säger kriminalinspektör Lars Lundin vid Huddingepolisen till Tidningarnas Telegrambyrå som då jobbat i sju år med sexualförbrytare.

Men varken han eller någon annan kunde den sommaren förstå vad som sedan skulle följa. Det är bara början på en historia som i dag, 24 år senare, framstår som overklig.

Måste jämföra filmerna

Justitiekanslern vill väcka åtal för spridning av barnpornografi men för detta krävs att det finns bevis för att Huddingemännen spridit samma scen i en film till fler än två personer. Annars kan männen inte bli fällda. Att inneha barnpornografi är fortfarande tillåtet.

Polisens utredare tvingas därför jämföra varje film med originalbandet för att hitta matchande scener.

Våren 1993 när Stockholms tingsrätt inleder förhandlingarna får domstolen plötsligt förfrågningar från allmänheten om att köpa kopior på de filmer som beslagtagits. Tings­rätten ställs inför ett dilemma.

Endast spridning otillåtet

Om domstolen lämnar ut filmer kan den göra sig skyldig till spridning av barnpornografi.

Men om tingsrätten väljer att inte lämna ut filmerna riskerar den att bryta mot offentlighetsprincipen då innehav av barnpornografi fortfarande är tillåtet enligt lagen.

– Eftersom åtal i målet är väckt, är filmerna i princip allmänna handlingar som alla medborgare har rätt att begära kopior av, förklarar den ansvarige domaren till TT.

Till slut väljer Stockholms tingsrätt att inte lämna ut några filmer med hänvisning till risken för ytterligare spridning. Beslutet överklagas till Svea hovrätt av bland andra Robert Aschberg vid Strix Television.

”Ska lämna ut dem”

Samma justitiekansler som åtalat Huddingemännen skriver i ett yttrande till hovrätten att det var fel av tingsrätten att vägra lämna ut kopior av filmerna. Justitiekanslern menar att tingsrätten tolkat lagen fel.

”Att tingsrätten, genom att tillmötesgå en på grundlag stödd begäran om att lämna ut en allmän handling, själv skulle begå eller medverka till ett brott kan knappast hävdas”, framhåller justitiekansler Johan Hirschfeldt.

Samtidigt förklarar justitiekanslern att han ska vända sig till regeringen med förslag om en lagändring eftersom den personliga integriteten hos barnen som figurerat i filmer av det här slaget inte tycks kunna ges ett bättre skydd.

Men det är inte bara skyddet som är svagt. Det är också straffet som hotar de två männen. Spridning av barnpornografi klassas som ett tryckfrihetsbrott som vid denna tidpunkt kan ge max ett halvår i fängelse. Samma som för snatteri.

Svea hovrätt gör samma tolkning som justitiekanslern, att en myndighet måste lämna ut allmänna handlingar även om de består av filmer med sexuella övergrepp på barn. Stockholms tingsrätt ska därför sälja videokassetter med filmerna för 500 kronor styck.

Jämfört med priset på den illegala marknaden är det ett reapris. Vid den här tiden kostar en video­kassett med barnpornografi där 700–1000 kronor. Beslutet möter reaktioner från politiskt håll. I riksdagen efterlyser kristdemokraten Chatrine Pålsson åtgärder mot denna ordning.

Astrid Lindgren rasar

Det är avdelning åtta på tings­rätten som hanterar utlämnandet av filmerna. Personalen tycker att det är så plågsamt att den ber om krissamtal. Samtidigt som flera privatpersoner hör av sig till domstolen med begäran om att få köpa filmer kommer motreaktioner.

Rädda barnen vädjar till regeringen om att stoppa utlämnandet av filmerna, biskop Henrik Svenungsson i Stockholm gör en polisanmälan och författaren Astrid Lindgren rasar i Aktuellt: ”De som sysslar med barnporr borde brinna i helvetet!” utbrister hon.

Det riktas bombhot mot tingsrätten om försäljningen inte upphör. Men tjänstemännen måste följa lagen annars gör de sig skyldiga till obstruktion vilket skulle kunna leda till maximalt sex års fängelse och avsked.

Ska massproducera

Statstjänstemanna­förbundets ordförande Lisbeth Eklund uppmanar trots det sina medlemmar att vägra.

– Stockholms tingsrätt har blivit en porrbutik och mina medlemmar lider, säger hon.

Det är på Stockholmspolisens videoavdelning som tingsrätten får hjälp med kopiering av filmer och det är här som massproduktionen ska ske av 150 filmer med vålds- och barnpornografi.

Ny lag tas fram

Polisen vägrar dock kopiera filmerna. Samtidigt aviserar regeringen en snabb ändring av sekretesslagen. Utifrån beskedet om en förestående lagändring agerar chefsrådmannen på tingsrätten. Utlämningen av filmer stoppas.

Och nu går det undan. Regeringen kallar till ett extra regeringssammanträde måndagen 24 maj där den skärpta lagstiftningen antas. Onsdagen 2 juni godkänns lagen av riksdagen för att träda i kraft dagen därpå.

Tio dagar efter regeringssammanträdet har den skärpta lagstiftningen trätt ikraft. Det svenska rättsväsendet får inte längre lämna ut kopior av barnpornografi.

När domen faller i Huddinge­härvan döms de två huvudmännen till fyra respektive sex månaders fängelse för spridning av barn­pornografi. De beslagtagna filmerna ska dock återlämnas eftersom innehav inte är lagligt.