Planera för nästa mandatperiod

Samtalet om hur Kristdemokraterna ska göra framgångsrikare val måste börja bland dem som i dag har förtroendet att företräda partiet. Det finns inget annat alternativ än att enbart gå till val med en rikslista.

Det brukar sägas att ett val vinns mellan valen. Med två år kvar till valet är det dags att ställa in sig på nästa mandatperiod. Nu är det tid för att tänka strategiskt och även taktiskt på ett personligt plan.

Och det är riktigt i så måtto att de partier som inte klarar av de nödvändiga omställningarna inför ett val får problem under valrörelsen. Därför bör heltidsarvoderade politiker noga föreställa sig sin fortsatta framtid inom politiken.

Den som inte vill fortsätta som partiets toppnamn gör klokt i att ge detta besked innan interna provval ska hållas och med en framförhållning som gör att ett nytt namn kan skolas in. Det är alltid lättare för en efterträdare att överta en befattning än att utan position gå in som ny kandidat i en valrörelse.

Satsa på en rikslista

Ett skifte under mandatperioden ger en inskolningstid för det nya toppnamnet. Dessutom uppstår goda möjligheter att i mellanvalsperioden nå ut till journalister med politiska visioner och personporträtt.

Under ett valår blir denna typ av nyhetsinslag dussinprodukter i medierna, medan det nu blir ett välkommet avbrott i rapporteringen. Det fungerar på samma sätt på alla politiska nivåer.

Kristdemokraternas opinionsmässiga läge inbjuder inte till att fortsätta på slentrian. Det krävs en rannsakande hållning som tillåts utmana gamla regionala invändningar som tidigare rests mot en rikslista i riksdagsvalet.

Det finns inget annat alternativ än att enbart gå till val med en rikslista i det kommande riksdagsvalet om Kristdemokraterna vill vara ett parti med nationell representation i ordets verkliga mening.

Ger mångfald

Efter valet 2014 reducerades riksdagsgruppen till att inte ha någon representation norr om Uppsala. Tyvärr har partiet tappat såväl regional representation som kompetens och erfarenhet. En rikslista skulle ge en regional spridning och kan kombinera erfarenhet med förnyelse. Den ger därtill ett antal strategiska fördelar.

Med en rikslista skulle kandidaterna inte bli begränsade till en valkrets, utan är också valbara i alla 29 valkretsar och kan därför bedriva en nationell valrörelse. Det är särskilt gynnsamt då partiets toppnamn kan vinna väljarstöd i hela landet.

Det hjälper alla namnen på listan eftersom ett starkare väljarstöd ger fler mandat. Mångfalden på en rikslista blir också bättre när det gäller åldersrepresentationen.

Samtalet måste starta

Bara det skulle vara välkommet med tanke på den åldersmässigt ungdomliga slagsida som hela riksdagen nu har. En rikslista som tas fram i samråd med de associerade förbunden ger utöver fler namn som den kristdemokratiska folkrörelsen kan samlas kring också extra valarbetare, genom att fler involveras.

Samtalet om hur Kristdemokraterna ska göra framgångsrikare val i hela Sverige måste börja bland dem som i dag har förtroendet att företräda partiet på olika nivåer. Och det är tid att börja tala om det nu.

Det finns inget annat alternativ än att enbart gå till val med en rikslista i det kommande riksdagsvalet.