Poletik till försäljning

– Vi har för små resurser att fortsätta som nu. Vi behöver hitta andra partners eller ägare, säger Stefan Attefall, tidningsstyrelsens ordförande.

Magasinet Poletik kan få nya ägare. Åtminstone är det ett önskemål från Kristdemokraterna, majoritetsägaren till Samhällsgemenskaps Förlags AB som ger ut Poletik.

Stefan Attefall, tidningsstyrelsens ordförande förklarar att en enig styrelse står bakom beslutet:

– Både tidningar och tryckerier genomgår en tuff tid och Poletik är inget undantag. Grunden för det beslut som styrelsen nu har tagit är egentligen lagd tidigare eftersom vi under de senaste åren med Kristdemokraten hade en allt mer svikande upplaga, och det har tyvärr inte vänt uppåt, säger Stefan Attefall.

Hyllats som produkt

Omgörningen av Kristdemokraten till Poletik för ett år sedan var ett försök att vända den trenden. Stefan Attefall konstaterar att Poletik på kort tid vunnit ett stort erkännande som publikation och hyllats för både innehåll och form.

– Med facit i hand skulle vi ha behövt göra denna förändring tidigare. Konceptet är bra och Poletik behövs, men vi har för små resurser att fortsätta som nu. Huvudägaren Kristdemokraterna anser sig inte ha mer resurser att skjuta till tidningen. Vi behöver hitta andra partners eller ägare, säger han.

Chefredaktör Marcus Jonsson beklagar läget:

– Det är givetvis ett tråkigt läge, men ingen unik situation för en liten tidning. Problemen med en sviktande upplaga och som följd av det en svag ekonomi är inte nya. Tvärtom. Men det var ur detta som tanken föddes på att göra något helt nytt och Poletik har fått ett mycket bra mottagande.

Nya möjligheter

Poletik kommer i dag ut varje vecka som papperstidning och finns även som e-tidning, samt har ett begränsat antal artiklar på webben. Stefan Attefall tror inte att nya ägare skulle ändra på utgivningsfrekvensen.

– Däremot skulle jag tro att man kan se över hur ofta Poletik ska komma ut som pappersprodukt. Det går att ha en blandad utgivning där enbart e-tidningen kommer ut tre gånger i månaden och papperstidningen kommer ut den fjärde veckan tillsammans med e-tidningen, säger han.

Denna förändring har tidningsstyrelsen också diskuterat. En av fördelarna med att jobba mer med en e-tidning är att den skulle kunna återkoppla till fler skeenden snabbare.

Framgångsrik digital närvaro

Även den digitala satsningen med en ny webb och synlighet i sociala medier har fallit väl ut. I dagsläget har omkring 120 000 personer nåtts av Poletiks nyheter och opinionsartiklar den digitala vägen och gensvaret har varit stort.

– Just detta är något som är särskilt roligt att se. Vi når sedan ett par månader tillbaka direkt till läsarens mobiler och många har delat och läst våra artiklar den vägen, säger Marcus Jonsson.

Stefan Attefall framhåller Poletiks fördjupande och opinionsbildande inriktning som tidningens adelsmärke.

– Det är denna egenskap och att närma sig frågor från ett mer kristet etiskt perspektiv som är utmärkande för Poletik, säger han.

Framtida inriktning

Poletik är i dag en fristående kristdemokratisk tidning. Om detta skulle förändras framöver är en öppen fråga.

– Det är något som en ny ägare får tala om med befintlig ägare, säger Stefan Attefall.

– Som chefredaktör för tidningen hoppas jag självklart att vi kan fortsätta både utgivningen och utvecklingen av Poletik. Man måste ha det klart för sig att tidningen bara har funnits i ett år. Även om företrädaren Kristdemokraten grundades år 1979 är Poletik en helt annan sorts tidning och alla publikationer behöver en tid för att etablera en relation mellan läsaren och tidningen.

– Utifrån reaktionerna från läsarna tycker jag att vi är på rätt väg och jag hoppas att den är lång, för då gör det inget om det ibland är en jobbig uppförsbacke, säger Marcus Jonsson.