Rätt mix av kompetens gav framgång

Sverige är fortfarande ett högt rankat uppfinnarland. Utvecklingen går mot att fler företag låter bli att anställa men ger jobb åt underleverantörer. Poletik har träffat en sådan innovativ entreprenör.

Sverige som industrination med storbolag är på utdöende och framtiden sägs finnas i tjänste­sektorn. Samtidigt behåller landet sin plats som en av världens mest innovativa nationer.

Nils-Erik Jonasson, foto: Recond concept
Nils-Erik Jonasson. Foto: Recond concept

Sedan 2008 rankas dessa i The Global Innovation Index och Sverige har placerats på andra eller tredje plats varje år.

Familjeföretaget Recond concept med huvudkontor i Ånge är ett sådant innovativt företag. Som många andra svenskar födda på 1960-talet och i en svensk bruksort var det ingen självklarhet för Nils-Erik Jonasson att starta eget.

– Det hade jag aldrig tänkt och när jag bestämt mig sov jag inte ordentligt på 14 dagar, säger han.

Tog chansen

Som drifttekniker arbetade han med energiutveckling och med att utforma smarta underhållssystem som anställd i energibolaget Fortum.

Men när Fortum gjorde sig av med sin serviceverksamhet tog han chansen och köpte verksamheten för sex år sedan.

I företaget Recond concept arbetar också hustrun Carina, och ännu en administratör, Mikaela Jonsson.

Vad gör Recond concept?

Nils-Erik Jonasson förklarar att man rengör energisystem, det kan vara vatten eller olja, på ett miljö­vänligt sätt. Och istället för att montera ned systemen gör man rent på plats. Företagets kunder är allt från fastigheter till enorma industri­anläggningar.

– Konceptet behövs överallt, säger han. Varhelst du har en process där du måste kyla eller värma så uppstår beläggningar som isolerar. Beläggningen ger högre energiåtgång och mer koldioxidutsläpp.

– Men rengör man systemen kan man spara 30–40 procent energi.

Värdefulla kontakter

Idén utvecklades när Nils-Erik Jonasson från Medelpad fick kontakt med uppfinnaren Fred Sundström i Jämtland.

Sundström i sin tur hade kontakt med en norsk och en tysk professor och tillsammans mixade de tre kemisterna ihop mjölk- och fruktsyror till ett biologiskt nedbrytningsbart rengöringsmedel som består av 90 procent vatten.

När ännu en aktör, Lalle Reinklou från Östersund, anslöt med lämplig maskin­utrustningen var en helhetslösning med grön kemi och teknologi på plats som erbjuds energibolagen.

Nils-Erik Jonasson har räknat ut att med rengöring kan Sverige spara 10–20 procent av sin totala energiproduktion.

Den glömda besparingen

Det vanliga var tidigare att när anläggningarna inte längre fungerade på grund av all beläggning så ville företagen byta ut dem. Det kan innebära en investering på 20 eller kanske 50 miljoner.

– Gör rent och håll rent, det kostar kanske 500 000 i stället, säger han och kallar det Den glömda energibesparingen.

Vanligt var också att företagen monterade ned anläggningarna och fraktade bort dem för rengöring.

Rengör på platsen

Recond concepts metod innebär att man rengör på plats.

I dag fungerar Nils-Erik Jonasson främst som konsult. Företaget erbjuder utbildning och maskiner så företagen själva kan sköta underhållet eller så kan de köpa tjänsterna av Recond concepts underleverantörer.

Hur är det att driva företag i Sverige?

– Det känns bra, stor frihet och stort eget ansvar, säger Nils-Erik Jonasson och tillägger att utvecklingen i Sverige går mot mer och mer eget företagande.

– Hur trygg är du egentligen i en anställning, frågar han och svarar själv på frågan: Max tre år kan man räkna med att ha en trygg anställning.

– Det händer så mycket och man kan inte längre räkna med att ha ett och samma jobb tills man blir pensionär.

Viktigt ta ansvar

Han poängterar att det är viktigt med ansvaret och att värna laget och helheten.

– I dagens samhälle blir det allt viktigare att vara driven, att kunna driva företag men också att kunna ta ansvar för dem som inte har denna drivkraft.

– Och specialisten ska inte bli företagare, den ska vara en kompetens in till företaget. Det är vi innovatörer som ser specialisterna och uppfinnarna och tar deras idéer ut i verkligheten, säger han.

Satsar utomlands

Till exempel har Fred Sundström som utvecklade syrorna för rengöring gått vidare och utvecklar nu metoder för rening och återvinning av spillolja.

Nils-Erik Jonasson önskar att politiker i både riksdag och kommun får upp ögonen för hans företags miljövänliga och resursbesparande teknik: Den kan skapa väldigt många nya jobb till exempel.

Sverige behöver exportföretag och Recond concept drar sitt strå till stacken. Man expanderar även utomlands och har just tecknat avtal i Ukraina som vill frigöra sig från beroendet av rysk gas och satsa på egen energiproduktion.

Hur går det med återväxten i familjeföretaget då?

– Min son som är 24 år har sedan en tid tillbaka visat intresse för företaget.

–  Kanske blir det han som gör att det växer till en ännu större organisation, säger Nils-Erik Jonasson.