Rödgröna vill låta EU bestämma

Lars Adaktusson röstade nyligen nej till krav på en ny jämställdhetsstrategi när frågan avgjordes i Europaparlamentet. han var dock inte emot förslagen i sig utan kravet på överstatlighet.

Kritiken från rödgrönt håll att han skulle vara mot jämställdhet avfärdar Lars Adaktusson som politiskt dubbelspel.

– Rödgröna europaparlamentariker profilerar sig gärna som motståndare till mer makt åt Bryssel, men röstar gladeligen för mer överstatlighet när det passar dem själva. Det är ett politiskt dubbelspel, säger Kristdemokraternas Europa­parlamentariker.

Lars Adaktusson röstade nej till krav på en ny jämställdhetsstrategi. Kritikerna anklagar honom därför för att vara motståndare till jämställdhet. Men det är inte förslagen i sig han varit emot, utan krav på överstatlighet. Precis den maktfullkomlighet som de rödgröna i teorin motsätter sig.

I en ledarkrönika i Borås tidning utvecklar Adakutsson detta och förklarar att han står upp för subsidiaritetsprincipen, så som Kristdemokraterna lovat väljarna att göra, och röstar därmed mot varje ambition att föra upp till exempel familje­politiken på EU-nivå.

EU har haft en strategi för jämställdhet mellan 2010 och 2015. I stället för en ny strategi har man på tjänstemannanivå tagit fram ett dokument som antagits av kommissionen, men flera EU-rapporter har uppmanat kommissionen att anta en ny strategi för jämställdhet.

Kristdemokraterna ser gärna en jämställdhetsstrategi men de frågor den tar upp måste höra hemma på EU-nivå, inte vara sådana som varje land bör besluta om. Två exempel, och de som märkts i diskussionen, har handlat om bestämmelser i familjepolitiken, som föräldraledighet, och lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser.