”Samverkan är uteslutet”

Ibland måste man vara pragmatisk och välja den lösning som står till buds. Men KD och S står alldeles för långt ifrån varandra för att samarbete i riksdagen ska vara önskvärt, säger Kristdemokraternas partisekreterare.

På nationell nivå är ett samarbete mellan Kristdemokraterna och Socialdemokraterna uteslutet. Det slår Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson bestämt fast.

– De ideologiska skillnaderna är allt för stora. Skillnaden i människosyn är också väsentlig, säger hon.

I förra veckans nummer av Poletik redogjorde vi för fem kommuner där Kristdemokraterna styr över blockgränsen tillsammans med Socialdemokraterna: Västerås, Örebro, Upplands-Bro, Ödeshög och Norrköping.

Håller inte på sikt

De kristdemokratiska kommunpolitikerna ser det som den bästa lösningen för sin kommun och är nöjda med samarbetet med S. Flera av KD-politikerna säger att de får igenom fler av sina politiska frågor än vad S får, på kommunal nivå.

Acko Ankarberg Johansson håller med om att det på sina håll, nu och genom åren, har varit den bästa lösningen, men att det inte är något att satsa långsiktigt på.

– Det är viktigt att vi alltid får igenom vår kristdemokratiska politik, oavsett vem vi samarbetar med. Det är vad vi alltid måste ha som vår första prioritering, så det är ju bra. Men det är väldigt stora skillnader mellan KD och S ideologiskt.

Annan syn på människan

Hon påpekar att socialdemokraterna i grunden är ett socialistiskt parti med en kollektivistisk människosyn. 

– De skiljer sig avsevärt från vår syn på människan och det märker man i politiken.

Hon lyfter också fram att familjepolitiken och äldrepolitiken skiljer sig helt från kristdemokraternas som har uppfattningen att människor ska få bestämma över sina livsval, där Socialdemokraterna vill att det offentliga ska bestämma.

Kommunpolitikerna säger att S gör en hel del eftergifter. Vad känner du inför det?

– Socialdemokraterna accepterar till exempel vårdval numera och annat där de ser att väljarna vill ha det, men i grunden är de inte för ett system där människor själva får välja.

– Socialdemokraterna vill ha ett annat samhälle där staten tar över mer och där tycker Kristdemokraterna tvärtom. I stort och på lång sikt är ett samarbete omöjligt, säger Acko Ankarberg Johansson.

Så ett samarbete mellan Kristdemokraterna och Socialdemokraterna på regeringsnivå är inget du tror på?

– Absolut inte, vi såg det väldigt tydligt i texten om gåvoskatteavdraget i regeringens budget, där det uttryckligen står att det vore farligt om enskilda människor kan påverka vad ideella organisationer gör och att det vore hemskt om ideella organisationer blev beroende av enskilda människor.

Hon framhåller att Kristdemokraterna vill ha ett samhälle som byggs underifrån av människor av och det civila samhället.

Lars Stjernkvist, S, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping där KD och S styr, tycker att partierna kan regera ihop även på regeringsnivå. Vad säger du om det?

– Han ser ju att S har svårt att hitta bundsförvanter och att Alliansen är en enhet som har fungerat väl och som är regeringsduglig, där KD fått igenom mycket av sin politik. Det är klart att han sneglar på delar av Alliansen, och ofta på Alliansen som helhet.

– Men på nationell nivå är en samverkan utesluten. För S är det viktigt att höja skattetrycket, för KD att få in skattepengar så att vi kan finansiera välfärden, säger Acko Ankarberg Johansson.

Hon förklarar att Kristdemokraterna valt modellen att sänka skatterna så att det ska löna sig att arbeta och på det sättet få in mer skattepengar.

Samsyn i vissa frågor

– När Socialdemokraternas mål är ett högre skattetryck innebär det att människor inte väljer att arbeta mer för att det försvinner så mycket i skatt, fortsätter hon.

– Sedan är det ju så att partier alltid kommer att hitta samsyn i vissa frågor och hitta breda lösningar. Försvarspolitiken och utrikespolitiken är områden där man måste ha det. Då är det ett givande och tagande för alla partier.

Tror du att samarbetet med S på kommunal nivå sänker förtroendet för KD?

– Det kan variera. Historiskt finns det exempel på att samarbete både har gynnat och missgynnat oss. Det går inte att generalisera. Men när man går in i ett samarbete, oavsett om det är med det självklara: Alliansen, eller med en oväntad partner, är det viktigaste att man tänker igenom hur vi får igenom kristdemokratisk politik.

När du var kommunstyrelsens ordförande i Jönköping styrde Kristdemokraterna med Miljöpartiet. Hur ser du på det?

– Ja, men MP har inte stannat kvar i samarbetet med Alliansen, och det visar att de har svårt att kontinuerligt befinna sig på ena eller andra sidan blockgränsen. I dag samarbetar MP i Jönköping med S i opposition.

Ser man tillbaka så har Socialdemokraterna varit särskilt otrevliga mot Kristdemokraterna. Hur är det i dag?

– Det växlar. Ganska ofta använder S oss som ett slagträ i debatten för att förminska Alliansen, för som jag sa tidigare, vi har väldigt olika ideologisk syn.

– Kristdemokraterna kommer från tid till annan att vara slagpåse för Socialdemokraterna och det visar att det inte finns någon långsiktighet i att samverka med S, säger Acko Ankarberg Johansson, och avslutar:

– Det viktigaste är att vi i Alliansen ständigt vårdar våra relationer och fungerar väl tillsammans och att alla fyra partier får igenom sin politik.