Sara: ”Viktigt vara tydlig”

Ledaren för Kristdemokratiska ungdomsförbundet tror inte på garderingar. Sara Skyttedal vill skapa förutsättningar för det som är rätt och riktigt men försöker inte vara omtyckt av alla.

  1. En googling på hennes namn ger snabbt flera sidor med sökträffar till nyhetsmedia. Sara Skytte­dal syns och hennes utspel och budskap når fram. Tydlighet är en nödvändig egenskap hos en politiker och avgörande för att nå ut till breda väljargrupper menar hon.

– Oavsett om man tar strid för hårda eller mjuka politiska frågor så tror jag att man vinner på att vara tydlig i den politiska kommunikationen, säger hon.

Kristdemokraterna har snarare haft ett problem med att många politiker bäddar in sina budskap i olika omskrivningar, menar Sara Skyttedal. Detta avspeglas i valresultatet:

– Partiet är ju inte så stort. Det är uppenbart att vi inte gett människor svar på varför vi behövs i svensk politik. Framförallt har vi inte lyckats att framföra det som är den säljbara skillnaden med vårt parti.

– Om människor ska uppfatta vad man tycker kan man inte lägga in tusen garderingar, understryker Sara Skyttedal.

Hur ser ditt idealsamhälle ut?

– Kristdemokratin är en antiutopisk rörelse. Vi tror inte att politiken kan skapa ett idealsamhälle. Oavsett vad vi gör så kommer vi aldrig att nå det fulländade, för människan är ofullkomlig.

– Jag tror att samhället kan bli bättre, men jag tror inte att det finns en linjär uppåtgående trend där vi blir allt mer välmående. 

– Det kommer att finnas krig, brottslighet, lögner, svek och hat. Det är en del av den mänskliga naturen. Vår roll som politiker är att underlätta för människor att göra goda val och att skapa förutsättningar för att undvika de dåliga valen.

Vilka är de viktigaste frågorna?

Att människor känner en genuin gemenskap för varandra. Det handlar om att få ett samhälle som håller ihop.

– Vi ser ett troligt scenario med ett ökat ekonomiskt, kulturellt och socialt utanförskap som intensifieras av migrationstrycket.

– Framförallt är det många unga som kommit hit. Därför är det jättecentralt för oss att sänka trösklarna på både bostads- och arbetsmarknaden för dessa grupper, säger Sara Skyttedal.

Bygger utanförskapsområden

Hon lyfter de 55 områden som polisen identifierat där man inte längre klarar av att hålla lag och ordning och där blåljusmyndigheter attackeras vid insatser.

–  Om man tar med att regeringen nu har planer på att bygga nya utanförskapsområden,  700 000 nya bostäder på kort tid, har vi en utmaning.

Sara Skyttedal talar med eftertryck och övertygelse och ger ett sammanhållet intryck. Hon har tänkt efter, samlat fakta och slipat sina argument.

Lång erfarenhet

Hon är heller ingen politisk duvunge, utan har politisk erfarenhet från kommunal nivå liksom distriktsnivå och satt i KDU:s förbundsstyrelse i sex år innan hon blev dess ordförande 2013. Men det politiska engagemanget inleddes redan som 16-åring då hon gick med i KDU.

–  Ända sedan jag var yngre har rättvisa varit viktigt för mig. Det ska vara ordning och reda. Anmäler man ett brott ska det utredas. Jag kommer från ett miljonprogramsområde och där kunde jag se att förövare ofta fick ganska låga straff och blev frisläppta efter en kort tid. Det skapade ett engagemang.

Samtalet återkommer till statens och politikens roll. Den mest grundläggande uppgiften är att kunna upprätthålla våldsmonopolet. Att se till att människor garanteras trygghet där de bor ser hon som en enorm utmaning den kommande tiden.

Ett område där Sara Skyttedal tidigt tog ett tydligt ställningstagande före andra partier var migrationsområdet. Detta mötte mycket ilska från olika håll.

Den debattartikel som publicerades i DN den 28 augusti 2014 startade en storm av indignerade och ilksna kommentarer på Twitter och ledarsidor. Även partikollegor kritiserade henne högljutt, både internt och externt.

Varför mötte ditt utspel kritik?

– Migrationsfrågan har varit enormt laddad vilket har märkts i debattklimatet. Det är en fråga som har mycket att göra med moral och har blivit som en slags religionsövertygelse med en ond eller en god sida.

– Därför kan det vara jobbigt att omvärdera sin ståndpunkt och man placeras lätt i fack. Jag kom i princip och sa till människor att den gud de trodde på inte fanns och det uppfattas som  provocerande.

– När jag skrev min debattartikel om migrationsfrågan i DN så förstod jag att det hade ett pris men jag insåg att detta behövde göras. Kortsiktigt blev det väldigt kostsamt för mig socialt. Men som politiker som känner jag att jag behöver agera om jag ser ett problem, säger Sara Skyttedal.

Saknas migrationspolitik

Dessförinnan hade KDU börjat att fundera över flykting­mottagandet och tagit kontakt med  handläggare och jurister på Migrationsverket för att få information om mottagningskapaciteten och om rättssäkerheten.

– Vi såg också att att det inte fanns någon aktiv migrationspolitik på riksnivå. Man talade aldrig om reformer inom migrationsområdet. Inte ens de mest banala diskussioner ägde rum. När sedan systemet utsattes för stor press så var det inte så konstigt att väldigt mycket inte fungerade.

I dag är det många som håller med Sara Skyttedal i hennes debattext där hon skrev att vi måste ”diskutera var gränsen går för hur många flyktingar vi kan ta emot”. Ett lagförslag om att begränsa möjligheten till uppe­hållstillstånd i Sverige  har lagts fram för beslut och till­fälliga gränskontroller har införts.

En hycklande politik

KDU-ledaren önskar att fler vågar stå rakryggade även när det krävs svåra politiska beslut.

– Det har varit en hycklande politik där man inte vågar stå upp för hur verkligheten ser ut. Vi har varit väldigt välkomnande i skyddet av Medelhavets vågor, polis och taggtråd. Det är EU:s yttre gräns som skyddat oss för det går inte att ta sig till Sverige lagligt för att söka asyl.

Du använder en rak och spetsig retorik, behövs det i politiken?

– Ja, jag tycker att politiker allt för ofta försöker tala till andra politiker istället för att tala till väljarna. Man är mer orolig för att andra politiker ska missförstå en istället för att försöka att få väljarna att uppfatta ett budskap. Om man ska få fram en poäng så kan man inte börja med att be om ursäkt.

I februari kastades Sara Skytte­dal åter tillbaka till debattens hetta efter ett Twitterutspel där hon framhöll att ”värnandet om asylrätten är den heliga ko som kommer att slaktas under 2016”.

Snabbt dök ilskna kommentarer upp och hon deltog sedan i en webbtv-debatt i tidningen Dagen med partikollegan Lennart Bondeson, kommunalråd i Örebro som reagerat negativt på hennes utspel.

Blir du missförstådd?

– I det här fallet hängde man upp sig på ordet slakta. Men jag syftade på den heliga kon och rätt många heliga kor kring migration har ju redan slaktats i debatten. Exempelvis att det inte finns någon gräns för hur många vi kan ta in. Det är det ingen som påstår längre.

– För att ha en konstruktiv diskussion måste man släppa gamla mantran som används för att markera om man är god eller ond.

– Sedan tycker jag att det är ett problem att vi misstänkliggör människors motiv och att vi försöker att vinkla det andra säger på ett negativt sätt, säger hon.

En händelse som då och då fortfarande dyker upp i samband med att Sara Skyttedal nämns är skålandet i champagne i samband med att December-överenskommelsen röstades ned vid rikstinget i Västerås i oktober 2015.

Vad säger du om reaktionerna?

– En framgångsfaktor när det handlar om att skapa sammanhållning är att fira segrar. Jag förstår att alla inte känner sig bekväma med alkohol i partisammanhang men för mig och rätt många är detta en symbol för firande.

– Här firade jag på samma sätt som andra vuxna gjorde denna kväll.

– Även Stefan Löfven tog upp detta men även han poppade champagne på valnatten. Man brukar fira när man vinner och det här var en vinst för demokratin tycker jag.

Misstro från huvudförbundet

Då och då möts KDU:s politiska utspel av misstro från etablerade kristdemokrater. Att en del av de politiska förslag som förbundet lyfter fram kan vara ganska radikala och inte i alla lägen representerar moderpartiet är inget konstigt, tycker hon.

– Ungdomsförbundets roll är att ifrågasätta rådande idéer och att våga driva debatten framåt.

– Fredrik Reinfeldt som också lett ett ungdomsförbund sa att om man inte blivit anklagad för att ha förstört sitt parti har man inte gjort sitt jobb som ungdomsförbundsordförande.

Vad driver dig som politiker?

– Att kunna skapa förutsättningar för det som är rätt och riktigt. Jag har en stark social övertygelse och om det är något jag tror är rätt så är jag inte så kompromissvillig. Jag vill verkligen försöka påverka och tror att en rak hållning leder till framgång.

Sara Skyttedal lyfter fram flera utmaningar för framtidens politiker: Att kunna följa med i den snabba samhällsutvecklingen är livsviktigt, inte minst för ett mindre parti. Saker som var otänkbara för en kort tid sedan sker både i Sverige och resten av världen vilket ställer höga krav på de gamla partierna, säger hon.

– Tar man inte den utmaningen på ett seriöst sätt och är handlingskraftig och snabbtänkt så förlorar man. Den etablerade politiken har inte lyckats att skapa ett samtal som människor känner igen sig i. Istället ser vi att populistpartier och populistpersoner når framgång.

Hur ser du på KD:s roll de kommande åren?

– Kristdemokraterna bör vara ett tydligt borgerligt parti som tar strid för klassiskt borgerliga värderingar som ett starkt försvar och ett starkt rättsväsende men samtidigt inte ge vika när det gäller de frågor som gör oss unika, som de sociala aspekterna i politiken: familjens själv­bestämmande och vikten av att ha en social sammanhållning. Att inte tro att ensam är stark.

Partiets vinglande på fyraprocentspärren är något hon återkommer till under samtalet. Här behöver något hända, understryker Sara Skyttedal.

– Vi måste vara tydliga med vad som skiljer ut oss från andra partier och ha tydliga reformförslag. Då räcker det inte med att vara ett mellan­mjölksparti. När människor ska göra val finns det alltid flera alternativ och då måste man vara bäst.

Älskad av några – bättre

Sara Skyttdedal upplever att det funnits en strävan att vara omtyckt som ställt till det:

– Vi har försökt att vara omtyckt av alla istället för älskade av några. Vi har varit det bästa regeringspartiet och kunnat förhandla med alla övriga partier men vi måste nå längre.

Åren har gått och Sara Skyttedal är 29 år fyllda, snart 30. Tiden som ungdomsordförande är utmätt. Hon skojar själv om att hon just nu är ”den äldsta ordföranden för ett ungdomsförbund i Sverige”. Jämnåriga tidigare kollegan i styrelsen: Ebba Busch Thor har blivit partiledare och många unga krafter har kommit in.

Du listas som Sveriges framtida makthavare. Vad gör du sen?

– Jag har sällan kunnat gissa var jag är på väg någonstans. Just nu är mitt fokus att göra mitt uppdrag så bra som möjligt,vilket är att leda ett starkt ungdomsförbund.

– Gör man det man ska på ett bra sätt så kan nya möjligheter öppna sig.

Sara Skyttedal stortrivs med att få ägna sig åt politik på heltid. Något som ofta innebär mycket mer än en 40 timmars arbetsvecka där fritid och arbete flyter ihop, ”på gott och ont”, som hon beskriver det. Att hinna med så mycket mer än detta är svårt i hennes liv just nu.

Uppdraget – en förmån

Träningen släpper hon dock inte och kan stoltsera som gruppinstruktör på SATS vid Medborgarplatsen.

– Det är en stor förmån att få göra det man brinner för och att få vara ordförande för ett så stort förbund som KDU.

– Alla är enormt engagerade och vi har nått stora framgångar där vi överträffar våra värvningsmål och växer för varje år. För första gången sedan jag engagerade mig i KDU så har vi verksamhet i alla län.

Hon tillägger:

– Så länge som jag har en genuin drivkraft vill jag fortsätta med politik. Jag ger mig inte så lätt när det handlar om sådant som jag tror på. Då och då uppnår jag det jag vill vilket känns meningsfullt.