Se värdet i värnplikten

Hotet mot den svenska försvarsmakten är ingen yttre fiende, utan en inrikespolitisk avsaknad av en långsiktig målsättning med det svenska försvaret. Ett återinförande av värnplikten är bra. För mer än försvaret.

Den svenska försvarspolitiken har länge handlat om att politiker har försvarat sina egna ställningstaganden. Alla har skyllt på alla. Men det är få som har ansträngt sig för att få till breda överenskommelser.

Den tidigare moderatledaren Fredrik Reinfeldt var skarp i sin kritik mot den dåvarande socialdemokratiske statsministern Göran Persson.

”Han (Persson) saknar det som hans företrädare hade, både Ingvar Carlsson och Carl Bildt, nämligen en förmåga att inse att breda överenskommelser i svensk inrikespolitik mellan hela borgerligheten och Socialdemokraterna bygger på att man möts”. Det sa Reinfeldt efter det att Socialdemokraterna och Allianspartierna inte lyckats med försvarsuppgörelsen år 2004.

Lämnade efter nedskärningar

När Reinfeldt sedan blev statsminister regerade han en majoritetsregering 2006–2010. Han behövde inte söka stöd hos oppositionen, men väl hos sin  försvarsminister.

Mikael Odenberg lämnade som försvarsminister knappt ett år efter valet 2006 då han inte kunde försvara regeringens nedskärningar av försvaret.

”Inget annat politikområde skulle behandlas så här”, sa han på presskonferensen då han meddelade sin avgång.

När Odenbergs efterträdare, den moderate försvarsministern Sten Tolgfors år 2008 mötte kritik, svarade han att det som då var dagens försvar inte är ett resultat av ett år med honom utan av 15 år med andra.

Slår till reträtt

Men det som nu diskuteras är de facto ett resultat av Tolgfors politik, avskaffandet av värnplikten. Sex år efter att riksdagen röstade bort värnplikten kommer en utredning som föreslår att värnplikt återinförs i Sverige år 2019.

Och detta får stöd från vänster till höger. Även av dem som var för avskaffandet av densamma. Kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson har sagt att det är omöjligt att fortsätta som i dag och konstaterade i en intervju med Svenska Dagbladet att det med all tydlighet har visat sig att det nya systemet som infördes 2009 inte har fungerat.

Det är en kapitulation inför nya omständigheter. Liberalernas partiledare Jan Björklund förklarade Liberalernas reträtt från det gamla beslutet med orden att det var ett ”misstag av alliansregeringen att avskaffa värnplikten”.

Saknas konsekvent politik

Det är tvära kast. Hotet mot den svenska försvarsmakten är ingen yttre fiende, utan en inrikespolitisk avsaknad av en långsiktig och konsekvent målsättning med det svenska försvaret. Det är olyckligt. Dock har det gjorts med god vilja.

Tolgfors deklarerade att avskaffandet av värnplikten skulle ge Sverige ett ”mer flexibelt och användbart försvar” och därtill ett av Europas mest moderna.

Men bortom frågan huruvida värnplikten är ålderdomlig eller modern, finns en intressant aspekt med värnplikten. Just den statsminister som avskaffade värnplikten hyllar densamma i sin memoarbok ”Halvägs”. Tjänstgöringen formade Fredrik Reinfeldt, och det senare frivilligt valda engagemanget i värnpliktsrådet tränade honom i samhällsengagemang och politik.

Leder till integration

Värnplikten var således till nytta för mer än försvaret. Det går att göra invändningen att det Reinfeldt fick med sig är kompetenser som kan erhållas från annat håll ockå. Men värnplikten är inte bara något för den enskilde. Den är en mötesplats för integration och gemenskap.

Den tidigare KD-ledaren Alf Svensson brukade framhålla värdet i att ungdomar från olika sociala miljöer möts och får leva under precis samma förhållanden. Värnpliktiga från Rinkeby och Östermalm fick bo på samma logement

Det, menade Svensson, var socialt sett ett hälsosamt möte och han varnade för att en minskad värnplikt gjorde att samhället förlorade åtskilligt av den naturliga integration som fungerade.

Ger laganda

Ingrid Karlsson, på Krigsarkivet, gav en intervju med Sveriges Radio i samband med att värnplikten avskaffades och sa då att speciellt lagandan utvecklas med värnplikten:

”Man måste samarbeta med folk. Samtidigt måste man kunna lyda order om hur man ska bete sig.”

Stefan Löfven gör klokt i att försöka finna ett samarbete kring försvarspolitiken. Ett återinförande av värnplikten är bra. För mer än försvaret.