Starkt Nato garant för fred

En betydande upprustning av den ryska krigsmakten har påbörjats och vår förhoppning om den ”eviga freden” har grusats av Putins aggressiva politik. Vi kan inte nöja oss med resurser dimensionerade för fredsbevarande insatser i andra världsdelar.

Under det kala kriget var Sverige alliansfritt för att kunna vara neutralt i krig. Men Sovjet litade inte på oss. Sverige hade en väl utvecklad infrastruktur med baseringsområden för både flyg- och sjöstridskrafter. I en konflikt mellan stormakterna skulle Nato kunna utnyttja svenska flygbaser för angrepp mot sovjetiskt territorium.

Ett sovjetiskt angrepp på Sverige skulle hota Natos vitala intressen i Nordeuropa och omgående dragit in Nato i kriget. Vi skulle slåss mot en gemensam fiende även om vi inte var medlemmar i Nato.

Efter kalla kriget har Sverige haft ett nära samarbete med Nato, vi samövar och har deltagit i Natoledda insatser. Vi har en samverkansgrupp i Natos högkvarter, vilket ger en viss insyn, dock utan möjlighet till medbestämmande.

I dag har Sovjet ersatts av ett mindre och militärt svagare Ryssland, undanträngt från Östersjön av de numera Natoanslutna baltiska staterna. En betydande upprustning av den ryska krigsmakten har påbörjats och vår förhoppning om den ”eviga freden” har grusats av Putins aggressiva politik. Ryssland har annekterat Krim och understödjer separatister i östra Ukraina, bevisligen med reguljära styrkor.

En anpassning är nödvändig

Även om detta inte innebär något militärt hot mot Sverige, måste vi anpassa oss till utvecklingen. Vi kan inte nöja oss med resurser dimensionerade för fredsbevarande insatser i andra världsdelar.

Vi måste visa att vi är beredda att försvara Sverige. Ett ryskt angrepp mot Natos norra flank torde behöva utnyttja både finskt och svenskt territorium. Finland har det sämsta strategiska läget med en lång landgräns mot Ryssland. Men att betvinga det finska försvaret tar tid och kräver stora resurser. Ryska militära handlingsmöjligheter i övriga delar av Östersjöområdet är starkt begränsade.

Krigshandlingar i norra Europa är knappast möjliga utan att Nato berörs. Med Natostater längs hela södra och östra Östersjökusten är ett ryskt angrepp mot sydligaste Sverige mycket svårt att genomföra. Ett angrepp mot östra Mellansverige försvåras av det militärt trånga operationsutrymmet i Finska viken och av att det lilla Kaliningrads provins är omringat av Natostater.

Nuvarande världsordning med ett ökande handelsutbyte och ekonomiskt beroende talar mot krig, i varje fall i vår del av världen. Man kan dock inte utesluta att någon ”galning” kommer till makten och agerar irrationellt. Det är svårt att se några motiv för ett isolerat ryskt angrepp mot Sverige.

Ryssland flyttar fram positionen

Ett mera sannolikt och möjligt scenario är att Ryssland försöker flytta fram sin maktsfär i Östersjöområdet genom att återta kontrollen över delar av det Baltiska området. Då kan vi bli berörda av allt från att skydda flyende till militära stridshandlingar. Natos möjlighet att försvara det baltiska området skulle avsevärt förbättras med tillgång till svenska basområden.
Gotland hotat

Mest hotade områden i Sverige är Gotland och Stockholmsområdet. Dessa kan bli inblandade redan i ett krig med begränsade insatser, till exempel som politisk gisslan. Vi måste ha omedelbart tillgängliga arméförband på Gotland och runt Storstockholm för att kunna avvärja kuppföretag. En incidentberedskap med sjö- och flygstridskafter måste kunna hävda vårt territorium redan i fred.

Ett antal stående bataljoner med yrkessoldater, som även kan medverka i fred vid mera sannolika hot som naturkatastrofer och terroristattacker, måste kunna kompletteras med några mobiliserbara brigader.

Ryska företrädare har uttalat att Finland och Sverige ligger inom den ryska intressezonen. Underförstått skulle ett svenskt Natomedlemskap befästa den ryska misstron mot oss och kunna medföra ökade spänningar i närområdet. Fördelarna med att vara en förberedd medlem i Nato överväger dock. Vi kommer inte att kunna vara neutrala i ett krig i Östersjöområdet även om Sverige inte är ett förstahandsmål.

Det av regeringen nyligen tecknade ”Värdlandsavtalet” är ett steg på vägen. Natos snabbinsatsstyrka kan komma till Sverige och öva i fred och krissituationer, men även användas i krig. Ett starkare och samövat Nato är den bästa garantin för fred och stabilitet i Östersjöområdet.

Det är hederligare att säkra vår förmåga genom ett öppet samarbete med andra stater än att räkna med att ”åka snålskjuts” med dessa om det värsta inträffar.