Stefan Löfven talar tvärtomspråket

Sverige har en feministisk regering som säger sig ta konkreta steg för att ge kvinnor och män lika rättigheter och samma möjligheter. Men resultatet är det motsatta.

Vad den feministiska regeringens politik innebär, blir allt tydligare. När statsminister Stefan Löfven lägger en egen budget är det ingen annan än regeringen som bär det fulla ansvaret för de förslag som förs fram.

Detta är intressant. Särskilt med tanke på den höga svansföringen som Stefan Löfven har. Dels utifrån kraven på att hans politik ska främja mer jobb och dels utifrån talet om en ”feministisk regering som tar konkreta steg för att ge kvinnor och män lika rättigheter och samma möjligheter”.

Poletik har tidigare visat på hur den feministiska politiken försvårar möjligheterna för kvinnligt företagande.

Rut – stor framgång

”Förändringar som begränsar rutbranschen är ett dråpslag mot kvinnlig företagande. Reformen har gjort att man i branschen har gått från svart till vitt”, sa Johan Huldt, branschansvarig för Almega Hemserviceföretagen, till Poletik i augusti förra året.

Just skattereduktionen för hushållsnära tjänster, rutavdrag som det heter i folkmun, är en av de mest välförtjänta reformer som Alliansregeringen genomförde. Och det är en framgångssaga.

Branschen omsatte förra året cirka 7,5 miljarder kronor i direktförsäljning. Om det jämförs med det första helåret med rutavdrag, år 2008 är det en ökning med 750 procent. Enligt företaget About Time som bland annat tar fram ”Rutbarometern”, ger rutbranschen direkt sysselsättning till minst 13 000 heltidstjänster.

Barnfamiljer viktig kund

Vad gör då Stefan Löfvens regering när den ställs inför en reform som gjort tidigare svarta jobb vita och skapat arbete åt kvinnor som förut stod utanför arbetsmarknaden. Den första åtgärden var att försämra rutavdraget i årets budget. Taket för rutavdraget har halverats till 25 000 kronor för personer under 65 år från och med årsskiftet.

Lyssnar man till rut-företagare berättar de att deras kunder främst är barnfamiljer som behöver avlastning med städtjänster av olika slag för att underlätta vardags­livet. Tack vare Stefan Löfven blir detta nu svårare.

I vårbudgeten finns också förändringar av rutavdraget med. Den feministiska regeringen har genom uppgörelsen med allianspartierna tvingats till att utvidga rutavdraget till ytterligare områden.

Krånglig uppdelning

Det handlar om vissa trädgårdstjänster, flyttjänster och it-tjänster. Och det är bra att fler tjänster omfamnas av rutavdraget. Men det är inte säkert att dessa åtgärder gör det lättare för medborgarna när det gäller att förstå skattereduktionen.

Stefan Löven har nämligen krånglat till det. Det som tidigare var en enhetlig procentsats för avdrag är nu i stället två olika, för tjänster som kan framstå som snarlika. En elinstallation ger 30 procents avdrag då det räknas in under rotavdraget medan it-installationstjänster ger 50 procent genom rutavdraget. Detta har påpekats som ett problem enligt Skatteverket.

Sverige har en regering som säger en sak men gör något annat. Statsministern säger att alla regeringsförslag ska skapa fler jobb, men han skapar i stället ett regelverk som ifrågasätts av en expertmyndighet och dessutom blir jobb­hämmande.

Viktigt för identiteten

Frågan om jobb har alltid varit viktig. I politiken och i sociala sammanhang är den första frågan ofta i mötet med en ny människa personen: ”Vad jobbar du med?” Arbetet blir en del av vår identitet.

Därför är det som en kvinnlig förtagare sa om rutbranschen: ”För många invandrarkvinnor har det inneburit väldigt mycket att ha ett riktigt arbete. Och inte minst för deras barn, som är stolta över att ha en mamma som har ett jobb som alla andra.”

Sverige har en feministisk regering som säger sig ta konkreta steg för att ge kvinnor och män lika rättigheter och samma möjligheter. Resultatet är det motsatta.

Även här.