Stoppa lagförslaget för barnens skull

För flera av riksdagspartierna borde tillfälliga uppehållstillstånd och åtstramningen för familjeåterförening, vara otänkbart. Så länge förslaget inte gått igenom i riksdagen vädjar vi om att låta barnens rättigheter komma först.

Regeringen presenterade nyligen förslag om att endast ge tidsbegränsade uppehållstillstånd samt att försämra möjligheterna till familje­återförening. Detta innebär att situationen försämras dramatiskt för människor på flykt. Rädda Barnen är starkt kritiska och anser att förslagen skapar stor osäkerhet och ovisshet främst för barn på flykt.

Den utveckling vi sett för människor på flykt till Europa de senaste månaderna stämmer till eftertanke. Döden på Medelhavet öppnade våra ögon för de fruktansvärda följderna av konflikterna såväl i Syrien som av situationen på Afrikas Horn och i Västra Afrika.

Barnen drabbas hårdast

Massor av människor i Sverige och runt om i Europa ställde upp och ville hjälpa till. Civilsamhället mobiliserades medan en del statliga och kommunala aktörer inte kom ur startblocken. Rädda Barnen startade ett upprop för lagliga och säkra vägar till Europa. Migrationsminister Morgan Johansson tog med sig de 130 000 namn vi samlat in till Minister­rådsmötet i Bryssel. Vid olika manifestationer runt om i Europa uttalades många ord om solidaritet och om att hjälpas åt, uttalanden som likt suffléer sjunkit ihop.

Såväl enskilda EU-länder som EU som helhet påbörjade ett ”race to the bottom”. Den svenska oviljan att delta i detta cyniska spel ersattes med gränskontroller, signalpolitik och slutligen ett lagförslag om tillfälliga uppehållstillstånd och åtstramningar vad gäller familjeåterförening. Förslag som i dag lagts av såväl svenska som europeiska politiker var en omöjlighet för mindre än ett år sedan och något som skulle mött hård kritik från vänster till höger.

Vi kan konstatera att de som drabbas hårdast är barnen. När människor som flyr möts av stängsel, kravallpolis och tårgas är det barnen som drabbas hårdast. De förslag som nu lagts fram innebär att barn används som levande pjäser i ett signalpolitiskt spel. Lagförslagets syfte är att fungera avskräckande för människor på flykt. Men införandet av tillfälliga uppehållstillstånd kommer att få konsekvenser för hela samhället och leda till osäkerhet och ovisshet för de barn som kommer hit.

Rätt till trygghet

Lagförslaget kommer att drabba barn som många gånger upplevt traumatiska händelser i de länder de flytt ifrån och under sin flykt. Barn på flykt har rätt att få landa tryggt och att bli väl emottagna i ett säkert land. Men istället kommer barn och deras familjer att landa i otrygghet och i en lång väntan. Ovissheten om framtiden och väldigt begränsade möjligheter till familjeåterförening försvårar etableringen och riskerar också att separera barn från sina föräldrar.

Redan i dag märks en stor oro hos de som söker asyl kring vad som gäller och vilka regler de kommer att omfattas av. Kommunanställda berättar att de upplever en ökad oro och ohälsa bland ungdomar som kommer ensamma. De är rädda att självskadebeteenden kan öka och att barnen tappar framtidstron.

Kartläggningar från andra länder visar att tillfälliga uppehållstillstånd leder till stress och ångest och en känsla av att inte kunna komma vidare i sina liv. I en brittisk kartläggning berättar personer med tillfälliga tillstånd att de haft en konstant rädsla för att bli deporterade till hemlandet och svårigheter att få tillträde till arbete och utbildning.

Utan planer inget liv

En 17-årig kille berättar för norska Rädda Barnen om de tillfälliga uppehållstillstånden i Norge: ”Om du har något som plågar dig, är du inte intresserad av att spela eller att leka med vänner! Jag tänker att den som inte har en plan för framtiden, är en död man”.

För flera av riksdagspartierna borde tillfälliga uppehållstillstånd och åtstramningen för familjeåterförening, vara otänkbart. Så länge förslaget inte gått igenom i riksdagen vädjar vi om att låta barnens rättigheter komma först.