Storsatsning på kulturkvarter

Örebro ska få ett kulturkvarter, vilket är en av de största byggprojekten i staden på 50 år.
– Örebro ska vara en tillväxtkommun lång tid framöver och då är den här typen av satsningar nödvändiga, säger Lennart Bondeson, KD, kommunalråd med ansvar för kulturfrågor.

Det är den största satsningen på barn och ungas kulturskapande någonsin i Örebro kommun och beslutet har tagits av den styrande majoriteten i kommunstyrelsen, som leds av S, KD och C.

– Det är viktigt för Örebro kommuns framtid att vi fortsätter att utveckla kulturverksamheten, framhåller Lennart Bondeson.

Byggandet av kvarteret beskrivs som en avgörande pusselbit för flera utvecklingsprojekt. Satsningen betraktas som nödvändig för att utveckla Örebro som mötesstad eftersom det även förstärker stadens stora kongressanläggning.

– Det blir också en mötesplats som stärker den sociala sammanhållningen i Örebro kommun, säger Lennart Bondeson som menar att att kulturkvarteret kommer att bli ett landmärke för Örebro.

Flera vinster

Kulturkvarteret kommer att placeras nära konserthuset som redan har omfattande barn- och ungdomsverksamheter, för att ge goda möjligheter till samverkan.

Kommunen räknar även med att göra samordningsvinster när stadsbiblioteket och kulturskolan placeras i samma hus, bland annat genom en effektivare administration.

Kommunfullmäktige tar beslut 28-29 oktober. Kulturkvarteret beräknas invigas år 2020.