Svensson: Ett avgörande begrepp

Det är enklare att bortse från ”alla människors lika värde”, om dessa medmänniskor lever långt borta. Men vi behöver inte ge oss 100-tals mil bort för att se och faktiskt uppleva att människor kränks.

En värderingsdebatt håller på att blomma upp i vårt land. Det är numera självklart för de allra, allra flesta medborgare att mötet med andra kulturer och gränslösa kommunikationer kräver att man vet var man själv står värderingsmässigt.

Vi kristdemokrater talar gärna om människo­värdet när värderingsfrågor kommer på tal. Och fattas bara annat! Vi stryker under varje människas okränkbara och unika värde.

I politiken blir det dessvärre ofta så att man nyttjar ord och uttryck vars egentliga innebörd man inte funderar så mycket på. Vi strör ut ord och fraser som är positivt laddade. Men tänker vi på vad vi i grund och botten säger? : Varje enskild människas okränkbara värde!

Tyst om fattigdom

Då kan det inte duga att bygga nationella geografiska eller administrativa hinder som skapar vi- och dom- samhällen, eller hur? Jovisst, från nationalismens och rädslans vinklar och vrår hör vi: Vi kan inte ta emot alla och inte göra allt för alla.

Finns det någon som gör gällande att vi ska ta emot alla eller göra allt? Vår välfärd kollapsar väl inte, när medmänniskor med okränkbart värde får hjälp att klara livhanken?

Den svåraste värderingsdebatten torde vara den som handlar om skillnaden mellan oss som i stort sett har allt och de som inte har något! Den debatten är i dag ganska tyst. Den har skylts över av det faktum att många flyr sina hemländer för att rädda sina liv.

Barn kränks

Det är enklare att bortse från ”alla människors lika värde” om dessa våra medmänniskor lever långt, långt borta.

Men vi behöver inte alls ge oss 100-tals mil bort för att se och faktiskt uppleva att människor kränks. Häromdagen passerade jag en skolgård. Där sprang högröstade elever omkring på rast. Könsorden haglade och språket var packat med svordomar.

Vi vet att igår och i dag och… blir många barn mobbade. Det har vi ordat om och haft insikt om under många år. På svenska skolgårdar kränks barns rätt till just okränkbarhet. Ska det få ske i ett samhälle, ett land, där ordet ”välfärd” ständigt nyttjas, och det utan prut, och där det utan att någon blinkar påstås att ”alla har samma värde?

Äldre nedvärderas

Det är odiskutabelt att äldre människor i stor omfattning får uppleva att deras värde och värdighet devalveras. Vi värderar efter personers produktionsförmåga, ålder, ja faktiskt också hälsotillstånd. Man ”faller för åldersstrecket”. Man ”har gjort sitt”.

Och en otroligt stor mängd medmänniskor som just ”gjort sitt” tvingas att leva under existensminimum. Vem vill påstå att detta är att respektera människors ”okränkbara värde”?

Det är angeläget att jämställdhet främjas och understryks mellan kvinnor och män, men det är också viktigt att åldersdiskriminering rivs och försvinner.

Lätt att glömma

Kristdemokratins existensberättigande och unika argument finns just i prefixet krist-. Det är i kristna värderingar som rörelsen ska ha sina rötter. Det är i krist-, som vårt tal om ”allas lika värde” hämtas.

Och jag tar det till mig själv, hur lätt har det inte varit och hur enkelt är det inte att glömma både innebörden i uttrycket och bortse från rötterna.

De värden vi står för är universella!

Vi är säkert överens om att testa alla våra åsikter, förslag och utspel om dessa hänger ihop med vårt tal om ”allas lika värde och värdighet”. Kristdemokrati kräver det.