Sverige bortom förnuftet

Sverige gjorde nyligen gemensam sak med några av världens mest ökända diktaturer och tvivelaktiga stater, när det röstade för FN:s resolution 199/EX19 – där enbart muslimska benämningar används för Tempelberget och Västra muren. Förnuftets gräns har nu passerats.

Tiotusentals judar samlades framför Tempel­berget i Jerusalem förra veckan. De var där för att motta Birkat Kohanim, på svenska: ”Herrens välsignelse”, som del av firandet av den judiska påsken. En mångtusenårig tradition som sker vid den plats där de två judiska templen stod under tusen år.

Och ändå har just detta område blivit den senaste konfliktytan i fördömandet av staten Israel. Nu för­nekas nämligen Israels band till Tempelberget och Västra muren.

Det kan kännas långsökt och med rätta kan man fråga vem det är som söker en konflikt här.

Saknas koppling till judendomen

Svaret blir dessvärre FN. Världssamfundets organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, antog resolution 199/EX19 på det senaste styrelsemötet där enbart de muslimska benämningarna används för Tempelberget och Västra muren. Ingen återkoppling görs till judendomen eller kristendomen.

Innehållet i resolutionen är karakteristisk israel­kritik. Fem sidor ensidigt fördömande av staten Israel som genom­gående benämns som ”ockupationsmakten”.

Således är motivet till resolutionen uppenbart. Och om det inte var klart från en början, borde intentionen framgå när resolutionstexten beskriver judiska platser som till exempel ”falska judiska gravar”.

En dold agenda?

En varningsklocka borde därför ringa inför skrivningar som svårligen kan tolkas som något annat än ett monopoliserande till islams fördel av den plats som är helig i judendomen och även av betydelse för kristendomen.

Rimlighetens och förnuftets gräns har passerats. Det borde vara tydligt för alla som antingen inte är förblindade av ett hat mot det judiska folket och staten Israel eller agerar med en dold agenda. Och tyvärr finns det skäl till att tro det sistnämnda.

Av de 58 länder som utgör styrelsen i Unesco röstade 33 länder för resolutionen, sex emot och 17 avstod. Sverige hör till dem som röstade för och gjorde därmed gemensam sak med några av världens mest ökända diktaturer och demokratiskt tvivelaktiga stater.

Samma åsikt som diktaturer

Här återfinns Iran, en stat som fängslar de kvinnor som öppet talar om lika rättigheter för kvinnor och som stenar kvinnor till döds. Och vid sidan av Iran finns Sudan som leds av en diktator som står åtalad av internationella brottsdomstolen i Haag för bland annat folkmord och brott mot mänskligheten.

Hur förklarar Stefan Löfven att den svenska regeringen utifrån sin feministiska agenda och betoning av mänskliga rättigheter gör gemensam sak med skurk­nationer? Bland de nationer som motsatte sig resolutionen finns länder som Sverige värderingsmässigt annars tillhör. Länder som Tyskland, England och USA.

Kan förklaringen till det svenska agerandet finnas i det förestående valet av länder till FN:s säkerhetsråd?

En avsiktlig politiering?

Bland de 58 länderna i Unescos styrelse sitter som av en händelse de tre europeiska nationer som valet står mellan. Neder­länderna röstade emot, Italien avstod från att ta ställning och Sverige röstade för resolutionen 199/EX19.

Det är svårt att avgöra vad som är värst. Antingen förlorade den feministiska regeringen sin övertygelse i det strategiska spelet för att få röster från israelfientliga stater, eller så har den svenska regeringen avsiktligt politiserat en religiös plats som har betydelse för tre religioner. Och det enbart för att ytterligare få fördöma den demokratiska staten Israel.

Oavsett vad är det skamligt agerat av regeringen.