Syriens diktator fick nej

Lars Adaktusson mötte Syrisk-ortodoxa kyrkans patriark i Damaskus, men vägrade att träffa Bashar al-Assad.
– Att sitta ner med företrädare för en regim som så brutalt har mördat sin befolkning är inte tänkbart, säger han.

Den svenske EU-politikern har gjort sig ett namn när det gäller Mellanösterns utsatta kristna minoriteter. På inbjudan av patriarken i den syrisk-ortodoxa kyrkan reste därför Lars Adaktusson till Syrien.

Vid två tidigare tillfällen har han varit i Irak och där träffat kristna företrädare och andra etniska grupper som fallit offer för den Islamiska statens terror.

Besöket i Damaskus visade hur närvarande kriget är. Trots den under besöket rådande vapenvilan, slog en granat ner i närheten av bilen som Lars Adaktusson färdades med.

– Frontlinjerna går genom Damaskus och det var en av dessa linjer vi passerade när granaten nästan träffade vår bil, berättar han.

Syriens diktator Bashar al-Assad ville träffa Europaparlamentariker Lars Adaktusson, KD, när han besökte Damaskus. Men svaret blev nej.

– Ganska snabbt fick jag en inbjudan att träffa president Assad och talmannen från parlamentet. Men att sitta ner med företrädare för en regim som så brutalt har mördat sin befolkning är inte tänkbart, säger Lars Adaktusson.

Vad säger människorna om Assad-regimen. Vågar man ha en avvikande uppfattning?

– Kyrkan är väldigt försiktig med att blanda sig i politiken. Vad patriarken konstaterar är att kyrkan inte känner några hot från regimen, utan man får bedriva sin verksamhet och är accepterade. Däremot känner man hot från den militanta islamismen och vissa delar av rebellgrupperna.

– Det är en väldigt grannlaga situation för kyrkan. Man är respekterad av en brutal regim och samtidigt kan man självklart inte från kyrkans sida ställa upp för vad regimen står för.

Vad säger kyrkan när de får veta att du är ledamot av Europaparlamentet, riktas några krav?

– Det finns en väldigt stark känsla av att vara övergivna från väst, framför allt från de kristnas sida. Det har jag märkt både här i Syrien och i Irak.

– Patriarken sa att det var imponerande att jag som aktiv politiker kom eftersom de som regel kommer har sin karriär bakom sig. Det säger något och visar att det är alltför få som engagerar sig i de här frågorna.

– Kriget som nu är inne på sjätte året är en skam för världssamfundet och även för europeisk politik: Att vi inte har kunnat samlas till gemensamma insatser och stoppa  kriget, säger Lars Adaktusson.

Hur ser man i Europaparlamentet på denna fråga och ditt arbete?

– Det finns ett betydligt större gensvar i den europeiska politiken än i Sverige. Jag känner ett stort stöd från den kristdemokratiska partigruppen EPP och ledningen uppmuntrar mig till att fortsätta med dessa frågor. Även i andra partigrupper i Europaparlamentet växer medvetenheten och insikten att vi måste göra mer.

– Sedan gäller det att finna vägar och former för att uttrycka Europas ansvar den dagen då IS är besegrat. Hur hjälper vi då människor som har flytt att återvända? Det krävs internationella åtaganden och en fredad zon i Irak.

– Det är viktigt att vi aktualiserar de här frågorna som i grunden handlar om att bevara Mellanösterns mosaik, den kristna närvaron och traditionen i den här regionen. Det är ingen lösning att alla flyr till Europa, säger Lars Adaktusson.

Besökte spökstad

Under besöket kunde Lars Adaktusson med medarbetare också ta sig till staden Maloula, norr om Damaskus. En historiska plats som under år 2013 intogs av den islamistiska rebellgruppen Jabhat Al Nusra, numera Jabhat Fatah al-Sham.

Maloula har återerövrats av ortsborna och den syriska armén men är i dag något av en spökstad.

– När staden invaderades ställdes de kristna som inte hann fly inför valet att konvertera eller dö. 13 kristna vägrade, samtliga avrättades, nämner Lars Adaktsson som exempel på ondskan i kriget.