Poletik läggs ned

På kort tid vann Poletik erkännande för både innehåll och form. Därför är det med stor sorg vi måste meddela att tidningen upphör i och med årsskiftet. Ett hårt arbete för att förbättra tidningens ekonomi räckte tyvärr inte för att rädda kvar veckomagasinet.

Poletik skapades för att vända den negativa trend som tidningen Kristdemokraten kämpade med. Trots ett intensivt arbete med att få fler prenumeranter så lyckades tidningen inte fullt ut.

Den ekonomiska situationen är inte längre hållbar. En situation som Poletik delar med en rad olika pappersprodukter.

Därför tog tidningsstyrelsen och huvudägaren Kristdemokraterna ett beslut i december om nedläggning. Det nummer som nu har nått våra prenumeranter är därmed också det allra sista.

Djupdykning i tidningens historia

I det sista numret av papperstidningen kan du läsa en rad artiklar om den utveckling som startade för mer än 50 år sedan då Samhällsgemenskaps Förlags AB startade utgivningen av den första partitidningen.

Att tiderna för tryckta organ har ändrats blir tydligt i i artikeln om den allra första tidningen ”Samhällsgemenskap” som kom ut 1965 med tio nummer per år. Medelupplagan de första åren är 30 000 exemplar. Sedan dess har antalet prenumeranter ständigt minskat och ligger nu under 3000.

– Vi gläds över allt som Poletik och dess förlagor har bidragit med under åren, men det är givetvis mycket sorgligt att ge beskedet om nedläggning, säger Marcus Jonsson, chefredaktör och riktar samtidigt ett tack till läsarnas stora intresse och engagemang.

– Vi kommer sakna er.

Fotnot: Med på bilden från redaktionen är utöver chefredaktören: Maria Wilhelmson, redaktionssekreterare, till vänster och Synnöve Adéll, webbredaktör, längst till höger.