Trixe: Relationerna i partiet avgör

Ett parti som inte är en trevlig gemenskap är inte mycket till parti. Budskapet blir då svagt, spretigt eller motsägelsefullt. Goda relationer är en förutsättning för verklig politisk genomslagskraft.

”Mamma, när vi flyttar vill jag att vi ska ha en stor soffa där alla får plats. Den ska vara väldigt nära TV:n. Och så kan vi ha ett soffbord. Då kan vi mysa tillsammans allihopa i soffan och äta snacks.”

Vi har redan en soffa, förstås. Den är miljövänligast på marknaden. Hantverksmässigt tillverkad i Sverige. Otroligt vacker. Men femåringen sätter fingret på ett grundläggande problem. En soffa som inte är mysig är helt enkelt inte mycket till soffa.

Om vi för en stund skulle låtsas att en soffa kan ha en själ, så tänker jag mig att en bra soffa vore en mysig själ som lever för att erbjuda en plats att sjunka ner på efter långa dagar. Men om vi skulle låtsas för en stund att partier har själar, hur skulle en sådan kunna se ut?

Fattigt eller rikt parti?

Jag tror inte att ett partis själ står att finna i principprogrammet. Eller i valaffischerna. Eller hos partiledaren. Jag tror att ett partis själ finns i dess relationer.

Vi söker inte gemenskap bara för egen vinning eller för att öka genomslagskraften för det vi tror på. Vi söker också gemenskap för att gemenskapen i sig ger ett mervärde.

Präglas partiets gemenskap av förtroende, tillit, generositet och mod? Blir man bättre av att vara med? Ger engagemanget energi? Eller har de som borde vara de godaste av vänner istället blivit de bittraste av fiender?

Öppen debatt viktigt

Ett parti är rikt när det byggs goda relationer bland medlemmarna. Ett parti är fattigt, oavsett hur många miljoner det har på banken, när medlemmarna går till partimöten med tunga steg. Ett parti är starkt när det förekommer en öppen och spänstig politisk debatt. Ett parti är svagt när de som tycker annorlunda krävs på lojalitet.

Ett parti är i fara när det är lättare att välja att missförstå än att försöka förstå varandra. Ett parti är tryggt när medlemmarna tror varandra om väl.

Som partistrateg i ett parti som vill bli stort behöver man förstå opinionsmätningar, kunna bygga en budget och utforma kloka politiska förslag. Allt det är svårt och utmanande nog. Men därutöver behöver man också förstå gemenskapens värde och relationernas funktion.

Kanske kan man till och med kunna gå så långt som att säga att det viktigaste för en partiledning är att vara en relationsbyggare.

Gemenskap attraherar

Ett parti kan, liksom vår soffa, erbjuda en hel del och ändå ha svårt att attrahera sympatisörer. Väldesignade affischer, genomarbetade partiprogram, viktiga uppdrag och karriärvägar i all ära. Ett parti som inte är en trevlig gemenskap är helt enkelt inte mycket till parti.

Utan att bygga goda relationer är det svårt att väcka engagemang. Avståndet växer mellan partiets insiders och outsiders. Rekryteringen blir svårare. Utan engagerade medlemmar som gillar varandra är det också svårt att nå väljarna. Budskapet blir svagt och spretigt eller motsägelsefullt.
Men även bortom väljarstödsproblem är brist på goda relationer i ett parti djupt problematiskt. Goda relationer är en förutsättning för verklig politisk genomslagskraft och det parti som inte förmår bygga en god gemenskap inom sig är illa rustat för att bygga en god samhällsgemenskap.