Uppdraget har inte upphört

Kristdemokraterna kom som nybildat parti snabbt till insikt om att en politisk rörelse behöver förklara sina ståndpunkter och skapa sin egen berättelse. Detta är lika angeläget i dag. Kanske behovet rentav är ännu större nu givet sociala medier där antalet aktörer är obegränsat.

Vad är det största sociala problemet? Svaret kan skifta beroende på vem som tillfrågas. Tänk om ensamheten är Sveriges största sociala problem?

För en del är det en känsla men för alldeles för många är det ett tillstånd. Och det drabbar alla samhällsklasser. Den ensamma människan söker dämpa isoleringens ångest och komma bort från utanförskapet, oavsett om det sker i desperation eller i tron att det ska ge befrielse.

Den påtvingade ensamheten är en destruktiv kraft som kan driva människan in i såväl depression och missbruk som kriminalitet och terrorism. Men hur motverkas ensamheten?

Stark tro på människan

Kristdemokratin med sin insikt om människans fysiska, själsliga och andliga behov har en bättre ingång än andra politiska krafter. Ty kristdemokratin har ett tonfall som skiljer sig från de andra politiska rösterna.

Inte för att det nödvändigtvis är en ljusare ton i en melodi som redan spelas. Det kristdemokratiska tonfallet utmärker sig genom dess betoning av människans okränkbara och absoluta värde, den moraliska insikten som gör henne ansvarig för sina beslut och ansvarstagande gentemot andra.

Genom detta förhållningssätt kan en samhällsgemenskap växa fram.

Samhällsgemenskapen är central

Birger Ekstedt, Kristdemokraternas förste partiledare, lanserade begreppet samhällsgemenskap vid partiets första riksting i Uppsala år 1964. Ekstedt såg folket som något mer än summan av individerna.

Han framhöll att ett folk, när det är som bäst, är en enhet som lider och gläds med varje del. Detta är ett synsätt som präglas av den kristna etiken och tron på att samhällsgemenskap är central i kristdemokratin.

Faktum är att Samhällsgemenskap också blev namnet på partiets medlemstidning och det var också under den titeln som denna tidning kom ut de första nio åren som prenumererad endagarstidning.

Grogrund genom opinionsbildning

Ett samhälle förändras inte genom en tidning. Men Kristdemokraterna kom som nybildat parti snabbt till insikt om att en politisk rörelse behöver förklara sina ståndpunkter och skapa sin egen berättelse.

Detta är lika angeläget i dag som det var för femtio år sedan. Kanske behovet nu är rentav ännu större, givet sociala medier där antalet aktörer är obegränsat. Det gör att ljuden eller oljuden är fler. Och då krävs det mer av den som vill utmärka sig.

Den goda grogrunden för en politisk fråga kommer genom gedigen opinionsbildning. Det fordrar åsikter som är mer än slagord och påhopp på motståndarna.

Inte färdigskriven

För fem decennier sedan härskade fortfarande monopolet för radio och tv. Den som då ville nå ut med ett eget budskap behövde en egen tidning. För Kristdemokraterna var den egna tidningen den enda informationskanalen.

För att låna Sara Lidmans ord var tidningen under partiets pionjärtid ”ett skär av gemenskap i ett hav av ensamhet.” Den påminde folkrörelsens medlemmar om att de inte stod ensamma.

Efter tre mandatperioder som regeringsparti och 25 år riksdagen kan behovet tyckas vara annorlunda. Poletik har dock försökt visa på att kristdemokratin är större än ett svenskt parti och gett utrymme för fördjupning.

Har vidgat synfältet

I en annars begränsad rapportering i andra medier, har tidningen Poletik och dess företrädare försökt vidga perspektiv och skapa nya synfält.

När nu Poletik upphör som tidning försvinner inte uppdraget som de kristdemokratiskt ägda tidningarna har haft. Lika lite som behovet av eftertänksamhet och längre texter skulle ha försvunnit.

Berättelsen om samhällsgemenskap är inte färdigskriven. Och behovet av samhällsgemenskap har inte försvunnit.