Vad räknas som konst?

Ett par korslagda pinnar. Hur kan det vara konst? Konstpedagogen svarar.

Göran Ståhle är konstpedagog och konstguide. Han har samlat ett antal påståenden som hans åhörare framfört under årens lopp och som han inte haft tid att svara uttömmande på. Det blev boken ”Mellan konsten och publiken”, där han ger resonerande svar kring dessa.

På frågan vad konst är kommer han fram till att det som en konstnär presenterar som konst, är konst. Och på frågan ”Är det här konst”? undrar han varför man ska bry sig: ”Det blir varken bättre eller sämre för att det kallas konst.”

Men hur vet man om ett konstverk är bra eller dålig?Göran Ståhle

Ståhle berättar om den samtida konsten i förhållande till äldre, mer föreställande. Hur hantverksskicklighet går att bedöma och värdera i de äldre verken, men att den förlorade i betydelse i och med modernismens genombrott.

Primitiv konst populär

Då började konstnärerna inspireras av så kallad primitiv konst eller psykiskt sjukas skapande. Eller av barnteckningar, vilket gör att en museibesökare kan fälla kommentaren ”Det här ser ju ut som något mitt barnbarn gjort på dagis”.

Vilket det mycket riktigt kan göra.

Det är förstås upp till var och en att ha en egen uppfattning om vad som tilltalar en i en konsthall, men det kan vara meningsfullt att gå en guidad tur, istället för att räkna med att det egna intrycket ska räcka som upplevelse. Inte bara se, utan även få veta.

”För många ter sig samtidskonsten obegriplig”, påpekar Göran Ståhle, vilket han anser är logiskt om man saknar ”nycklar”. Med rätt nyckel kan två korslagda pinnar säga mer än att bara att se ut som två korslagda pinnar. Det är sådana nycklar Ståhle, som också fått pris som Folkbildare, erbjuder.

Konst ska engagera

Ett annat påstående: ”Det här kan man väl inte ha på väggen!”

”Nej”, svarar Ståhle, ”större delen av konsten som producerats de senaste fyratusen åren är inte avsedd att hänga på väggen i svenska trerumslägenheter. Visst kan man ha konst på väggen, men konst kan inte bedömas utifrån det kriteriet”.

En lärare på Konstfack brukade säga till sina elever: ”När ni är på en utställning som gör att ni får lust att gå hem och måla är det bra konst”. Också ett kriterium. Konst föder konst, eller som konsthistoriker Olle Granath citeras av Ståhle: ”Konsten gör att vi inte är ensamma”.